Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Industrial Management.

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Tutkinnossa ei ole pakollista harjoittelua. Opiskelijat päässääntöisesti työskentelevät opintojen aikana ja opintoihin liittyvät tehtävät ovat opiskelijoiden omasta organisaatiosta.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Qualification requirements and regulations are defined in the degree regulations of Metropolia: >>

Jatko-opinnot

The Master of Engineering degree is currently the highest degree-level in universities of applied sciences in the field of technology in Finland. Our students continue studies in science universities, specialization studies in UASs, abroad in post-graduate studies and workplace training schemes.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Students have the right to apply for recognition of prior learning. The recognition is based on the student's skills regardless of the ways the fore mentioned expertise has been acquired. The student has the responsibility to demonstrate the skills required in the study objectives and to provide the required information and documentation based on which the decision for approval will be made.

Tutkinnon profiili

Master of Engineering is a one-year university of applied sciences (UAS) degree that can be completed after a four-year first-cycle UAS degree. The Master of Industrial Management degree produces the same competence to public office as the Master’s degree in science universities. The extent of the degree is 60 ECTS credits. The Master’s degree in Industrial Management complies with level 7 requirements of the European Qualifications Framework (EQF) for lifelong learning and the National Qualifications Framework (NQF) for Finland.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

A graduate of the Master's Degree Programme in Industrial Management works in advanced specialist tasks in the field of service focused ICT, management, supply chains, sales and marketing focusing on using modern tools and methods in Finland and abroad. A graduate works typically as team leader, senior specialist or middle manager. Examples at: http://www.metropolia.fi/en/apply/studies-adult-education-technology/industrial-management-meng/testimonials/

Keskeiset oppimistulokset

The professional knowledge of the degree brings the student to the forefront of knowledge in the field of work Industrial Management, focused on service business. Course methodology enhances critical awareness, analysis and cross-fertilization of interdisciplinary knowledge. The methodology fosters analytical and methodological skills as ways applied problem-solving aligned with systematic research. Professional competence development for co-creative team communication and international multi-site collaboration prepare the graduate for complex and unpredictable challenges that require novel strategic approaches.

Valmistuminen

A student is eligible to graduate when he/she has completed all the required courses set for the degree as a present student (extent 60 ECTS credits).

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Ei sisällä vaihtoa.

Erityispääsyvaatimukset

Admission requirements are set annually. More information on the application instructions at: http://www.metropolia.fi/en/apply/how-to-apply-2013/masters-degree/im/

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

The assessment criteria are defined in the degree regulations of Metropolia: http://opinto-opas.metropolia.fi/en/information-on-metropolia/regulations/ and course-specific requirements are described in the course descriptions in the curriculum.

Opintojen toteuttaminen

Studies are implemented as courses, course modules or projects. Studies include contact teaching and self-study. Studies aiming towards a degree are implemented as multi-format study.

The course structure diagram is specified in theIM Master’s programme pages:
http://www.metropolia.fi/en/apply/studies-adult-education-technology/industrial-management-meng/

Tutkinto-ohjelman vastaava

Dr Juha Haimala
Head of Industrial Management Department
Phone +358 40 678 6776
Email firstname.lastname@metropolia.fi

Master's Degree Programme in Industrial Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(T1523S6)
Master's Degree Programme in Industrial Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(T1522S6)
Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

07.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
  • Englanti
Paikat

60 - 100

Tutkinto-ohjelma
  • Master's Degree Programme in Industrial Management.
Opettaja
  • Thomas Rohweder
Opiskelijaryhmät
  • T1522S6
    Master's Degree Programme in Industrial Management ylempi

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää johtamistyön kulmakivien merkityksen ja osaa muodostaa käsityksen oman yrityksensä strategiasta. Osaa hahmottaa oman vastuualueensa johtamisjärjstelmän rakenteen ja pystyy ottamaan ensimmäiset askeleet vuorovaikutteisena ihmisten johtajana.

Sisältö

Johtaminen työtehtävänä
Strategiaprosessi
Johtamisen rakenteet
Ihmisten ja muutoksen johtaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan suoritus täyttää useimmat edellä esitetyistä kriteereistä ja täyttää ne kolmessa tai useammassa hyvin tai erittäin hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija täyttää kaikki edellä esitetyt kuusi kriteeriä ja lisäksi osoittaa vähintään kolmessa erinomaista osaamista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä