Siirry suoraan sisältöön

Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Röntgenhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Käytännön harjoittelun osuus on 75 opintopistettä
Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Metropolia AMK yleiset vaatimukset ja asetukset.
Tutkinnon suorittamisen jälkeen röntgenhoitaja on velvollinen noudattamaan säteilysuojelua koskevia määräyksiä ja ohjeita. (STUK. ST ohje 1.6. 2009).
https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Ylemmät AMK-tutkinnot, yliopistot

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Ei erityisperiaatteita

Tutkinnon profiili

Tuottaa näyttöön perustavan radiografia- ja sädehoitotyön osaajia.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Röntgenhoitaja suorittaa kuvantamistutkimuksia ja antaa sädehoitoa yhteistyössä muiden terveysalan ammattilaisten kanssa. Radiologisissa yksiköissä ja sädehoito-osastoilla röntgenhoitaja vastaa osaltaan asiakkaan hoidosta. Terveydenhuoltoa palvelevissa yrityksissä röntgenhoitajan tehtävät painottuvat tuotekehittelyyn, markkinointiin ja koulutukseen. Röntgenhoitaja voi myös työskennellä säteilyn käytön asiantuntijatehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelman opiskeljoista valmistuu näyttöön perustuvan radiografia- ja sädehoitotyön osaajia. Ammatillinen tietoperusta,ammatillinen taito ja toiminta, eettinen osaaminen, yhteistyötaidot ja kehittämisosaaminen ovat keskeisiä röntgenhoitajan osaamisalueita.

Valmistuminen

Vaaditut 210 opintopistettä suoritettu hyväksytysti

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto
Röntgenhoitaja(AMK)

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityisiä pääsyvaatimuksia

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolia AMK koskevat yleiset säädökset. Arviointi hyväksytty/hylätty tai T1-K5

Opintojen toteuttaminen

Kokopäivä opiskelu

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluejohtaja
Heidi Stenberg
puh. +358 40 535 3388
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
Tutkintovastaava
Heli Patanen
tel. +358 40 661 4613
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Radiografia ja sädehoito
Tunnus
(SXM24K2)
Radiografia ja sädehoito
Tunnus
(SXM22S2)

Radiografia ja sädehoito
Tunnus
(SXM23K2)
Radiografia ja sädehoito
Tunnus
(SXM22K2)
Radiografia ja sädehoito
Tunnus
(SXM21K2)

Ajoitus 02.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA57-3008 Ryhmät SXM23S1
Ajoitus 13.03.2024 - 15.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA57-3009 Ryhmät SXM24K2
Ajoitus 27.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00BZ76-3020
Ajoitus 01.08.2023 - 23.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA62-3005 Ryhmät SXM22S2
Ajoitus 01.08.2023 - 23.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA62-3006 Ryhmät SXM22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA62-3007 Ryhmät SXM23K2
Ajoitus 16.08.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA58-3007 Ryhmät SXM23K2
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA58-3008 Ryhmät SXM23S1
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA70-3003 Ryhmät SXM21S1
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA70-3004 Ryhmät SXM22K2
Ajoitus 15.08.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA72-3002 Ryhmät SXM21K2
Ajoitus 08.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA72-3003 Ryhmät SXM21S1
Ajoitus 14.08.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA74-3002 Ryhmät SXM21K2
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA74-3003 Ryhmät SXM21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA76-3001 Ryhmät SXM20S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA76-3002 Ryhmät SXM21K2
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA71-3003 Ryhmät SXM21S1
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA71-3004 Ryhmät SXM22K2
Ajoitus 23.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA60-3007 Ryhmät SXM23K2
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA60-3008 Ryhmät SXM23S1
Ajoitus 13.02.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3137
Ajoitus 18.03.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3111 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXM22S2 SXO22S2A SXD21S1 SXO22S1A SXO22S2B SXM22S1 SXL22S1
Ajoitus 30.10.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3048 Ryhmät SXM22K2 SXO22K2 SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 27.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3113 Ryhmät SXP23K2B
Ajoitus 21.08.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA61-3007 Ryhmät SXM23K2
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA61-3008 Ryhmät SXM23S1
Ajoitus 27.03.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3022 Ryhmät SXM21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF15-3003 Ryhmät SXM21K2
Ajoitus 14.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3007 Ryhmät SXM21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3033 Ryhmät SXM22K2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF14-3004 Ryhmät SXM21K2
Ajoitus 08.01.2024 - 26.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3025 Ryhmät SXM21S1
Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3130 Ryhmät SXM23S1
Ajoitus 09.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3156 Ryhmät SXM24K2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA64-3005 Ryhmät SXM22S2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA64-3006 Ryhmät SXM22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA64-3007 Ryhmät SXM23K2
Ajoitus 21.08.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA59-3007 Ryhmät SXM23K2
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA59-3008 Ryhmät SXM23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA68-3003 Ryhmät SXM21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA68-3004 Ryhmät SXM22K2
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA65-3005 Ryhmät SXM22S2
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA65-3006 Ryhmät SXM22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA65-3007 Ryhmät SXM23K2
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA63-3005 Ryhmät SXM22S2
Ajoitus 14.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA63-3006 Ryhmät SXM22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA63-3007 Ryhmät SXM23K2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DE18-3050
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA73-3002 Ryhmät SXM21K2
Ajoitus 08.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA73-3003 Ryhmät SXM21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA75-3001 Ryhmät SXM20S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA75-3002 Ryhmät SXM21K2
Ajoitus 23.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA56-3008 Ryhmät SXM23S1
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA56-3009 Ryhmät SXM24K2
Ajoitus 21.08.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA55-3008 Ryhmät SXM23S1
Ajoitus 09.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA55-3009 Ryhmät SXM24K2
Ajoitus 01.11.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3006
Ajoitus 26.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3007
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA66-3004 Ryhmät SXM22K2
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA66-3005 Ryhmät SXM22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA66-3006 Ryhmät SXM22S2
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA67-3004 Ryhmät SXM22K2
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA67-3005 Ryhmät SXM22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA67-3006 Ryhmät SXM22S2
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA69-3003 Ryhmät SXM21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA69-3004 Ryhmät SXM22K2
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3006
Ajoitus 05.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3007
Ajoitus 14.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3016 Ryhmät SXM22K2 SXP22K2 SXJ22K2
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3049 Ryhmät SXM22S2 SXJ22S1 SXM22S1 SXP22S1
Ajoitus 27.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3055
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3019 Ryhmät SXE21K1 SXB21K1 SXB21K2 SXD22K2 SXJ20S1 SXA22S1 SXP21S1 SXM21K2
Ajoitus 16.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3029 Ryhmät SXD22S2 SXM21S1 SXJ21S1 SXP22K2 SXB21S1 SXE21S1 SXF21S1
Ajoitus 08.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00FP49-3003 Ryhmät SXM24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FO20-3001 Ryhmät SXM24S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA62-3008 Ryhmät SXM23S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA58-3009 Ryhmät SXM24K2
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA70-3005 Ryhmät SXM22S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA70-3006 Ryhmät SXM22S2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA72-3004 Ryhmät SXM22K2
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA74-3004 Ryhmät SXM22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA76-3003 Ryhmät SXM21S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA71-3005 Ryhmät SXM22S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA71-3006 Ryhmät SXM22S2
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FO19-3001 Ryhmät SXM24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA60-3009 Ryhmät SXM24K2
Ajoitus 17.03.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00FO28-3001 Ryhmät SXM24S1
Ajoitus 17.09.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3138
Ajoitus 21.10.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3112 Ryhmät SXO23K2 SXD22K2 SXM23K2 SXK21S1 SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 08.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00FO26-3001 Ryhmät SXM24S1
Ajoitus 17.03.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00FO27-3001 Ryhmät SXM24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA61-3009 Ryhmät SXM24K2
Ajoitus 21.10.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3023 Ryhmät SXM22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3034 Ryhmät SXM22S2 SXM22S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3026 Ryhmät SXM22K2
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00FP45-3004 Ryhmät SXM24S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FJ30-3003
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA64-3008 Ryhmät SXM23S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA59-3009 Ryhmät SXM24K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA68-3005 Ryhmät SXM22S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA68-3006 Ryhmät SXM22S2
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA65-3008 Ryhmät SXM23S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA63-3008 Ryhmät SXM23S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA73-3004 Ryhmät SXM22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA75-3003 Ryhmät SXM21S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FO18-3001 Ryhmät SXM24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3008
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA66-3007 Ryhmät SXM23K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA67-3007 Ryhmät SXM23K2
Ajoitus 12.08.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA69-3005 Ryhmät SXM22S1
Ajoitus 12.08.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA69-3006 Ryhmät SXM22S2
Ajoitus 02.09.2024 - 25.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3008
Ajoitus 19.08.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3050 Ryhmät SXJ23K2 SXM23K2 SXP23K2A SXP23K2B SXP23K2
Ajoitus 08.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3057 Ryhmät SXM23S1 SXJ23S1 SXP23S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FP47-3002 Ryhmät SXM24S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3039 Ryhmät SXB22K2 SXE22K1 SXM22K2 SXB22K1 SXA23S1 SXJ22K2 SXP22S1
Ajoitus 08.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3049 Ryhmät SXE22K1 SXM22S2 SXJ22S1 SXP23K2A SXP23K2B SXM22S1 SXP23K2