Siirry suoraan sisältöön

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö.

Tutkinnon edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 240 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Jatko-opinnot

Jatko-opintomahdollisuuksia on ylempi ammattikorkeakoulututkinto sekä rakennusalan diplomi-insinöörin tutkinto, jotka antavat kelpoisuuden vaativampiin rakennusalan asiantuntijatehtäviin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Noudatetaan Metropolian sekä tekniikan ja liikenteen koulutusalan AHOT-ohjeistusta.

Tutkinnon profiili

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelmassa opiskelija voi syventyä infrarakentamisen, rakennetekniikan tai rakentamisen projektihallinnan osaamisalueille.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Rakennusinsinöörin työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi asuin-, liike- ja teollisuusrakennusten rakenteiden suunnittelu, työmaatoteutus, kunnossapito ja korjausrakentaminen, sekä infrarakentaminen.

Keskeiset oppimistulokset

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa rakennusalaa hallitsevia ammattilaisia, joilla on monipuoliset valmiudet työskennellä rakennusalan eri tehtävissä. Laaja-alaiseen ammattitaitoon kuuluvat hyvä ammattiteoreettinen, käytännöllinen ja menetelmällinen osaaminen sekä syvällinen asiantuntemus omalla erikoisosaamisalueella. Rakennusinsinöörin tehtävät edellyttävät ammatillisen osaamisen lisäksi ongelmanratkaisukykyä, matemaattista ja taloudellista ajattelua, ryhmätyö ja esimiestaitoja, monipuolisia tietotekniikan käyttövalmiuksia sekä viestintä- ja kielitaitoa.

Valmistuminen

Valmistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 240 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Monipuoliset mahdollisuudet vaihto-opiskeluun. Hakukohteet: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/

Erityispääsyvaatimukset

Yhteishaussa sovelletaan yleisiä Metropolian tekniikan ja liikenteen hakukelpoisuuskriteerejä ja valintaperusteita.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arvioinnissa noudatetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä ja ohjeita.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan päivätoteutuksena.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Mika Lindholm
etunimi.sukunimi(at)metropolia.fi

Rakennustekniikka
Tunnus
(TXG24S2)
Rakennustekniikka
Tunnus
(TXG23S2)

Ajoitus 15.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EN51-3004
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00BL83-3014 Ryhmät RP22
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK70-3012 Ryhmät RR22
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BK74-3011 Ryhmät RR21
Ajoitus 27.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CH97-3024 Ryhmät R22C R22B R22A
Ajoitus 24.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CH95-3021 Ryhmät RP21
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00DL95-3007 Ryhmät RP21
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FB76-3002
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED12-3027 Ryhmät R23B R23A
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED12-3034 Ryhmät TXG23S2
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED12-3037 Ryhmät TXF23_KIJO_AVOIN TXI23A_AVOIN TXI23B_AVOIN TXG23_AVOIN TXF23_AVOIN
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BK73-3011 Ryhmät RR21
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT22-3004 Ryhmät RI22
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS67-3003 Ryhmät RI21
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CH96-3010 Ryhmät RI21
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK60-3007 Ryhmät RI21
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK61-3012 Ryhmät RI22
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS71-3003 Ryhmät RI21
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK69-3013 Ryhmät RR22
Ajoitus 01.06.2024 - 15.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EY01-3004
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00DL17-3009 Ryhmät RR22
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00DL17-3010 Ryhmät RP22
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BK77-3012 Ryhmät RP21
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00BL90-3012 Ryhmät RP21
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DT23-3003 Ryhmät RI21
Ajoitus 28.08.2023 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00EP13-3001 Ryhmät RKM21I RI21
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00DL09-3004 Ryhmät RI21
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS66-3004 Ryhmät RI22
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG50-3008 Ryhmät R23B R23A
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG50-3009 Ryhmät TXG23S2
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED11-3027 Ryhmät R23B R23A
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED11-3035 Ryhmät TXG23S2
Ajoitus 21.08.2023 - 11.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED11-3038 Ryhmät TXF23_KIJO_AVOIN TXI23A_AVOIN TXI23B_AVOIN TXG23_AVOIN TXF23_AVOIN
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3121 Ryhmät RP21 RR21 RI21
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE94-3001 Ryhmät RR20 RP20A RI20 RP20B
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED62-3026 Ryhmät R23B R23A
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED62-3032 Ryhmät TXG23S2
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FF91-3004 Ryhmät TXF23_KIJO_AVOIN TXI23A_AVOIN TXI23B_AVOIN TXG23_AVOIN TXF23_AVOIN
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BK13-3023 Ryhmät R22C R22B R22A
Ajoitus 01.06.2024 - 15.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EY02-3004
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00DM07-3004 Ryhmät RR22
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00DM08-3004 Ryhmät RR21
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DS68-3003 Ryhmät RR21
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DK99-3011 Ryhmät AVOINAMK_K23-K24_TXG R22C R22B R22A
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DO22-3007 Ryhmät RR20
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BZ05-3011 Ryhmät RR21
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BZ04-3011 Ryhmät RR21
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BK20-3028 Ryhmät R22C R22B R22A
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CQ13-3010 Ryhmät AVOINAMK_K23-K24_TXG RP21
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK16-3027 Ryhmät R23B R23A
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK16-3028 Ryhmät TXG23S2
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00CA18-3025 Ryhmät R23B R23A
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00CA18-3026 Ryhmät TXG23S2
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB48-3017 Ryhmät R23B R23A
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB48-3024 Ryhmät TXG23S2
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB48-3025 Ryhmät TXI23B_AVOIN TXG23_AVOIN
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00EQ91-3001 Ryhmät AVOINAMK_K23-K24_TXG RP21
Ajoitus 28.08.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB49-3018 Ryhmät R23B R23A
Ajoitus 28.08.2023 - 13.11.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB49-3026 Ryhmät TXG23S2
Ajoitus 21.08.2023 - 13.11.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB49-3027 Ryhmät TXI23B_AVOIN TXG23_AVOIN
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00EO25-3002 Ryhmät RI22
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK17-3024 Ryhmät R23B R23A
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK17-3025 Ryhmät TXG23S2
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00EQ90-3001 Ryhmät RP21
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00DO23-3007 Ryhmät RR21
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BK08-3026 Ryhmät AVOINAMK_K23-K24_TXG R22C R22B R22A
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00BL84-3013 Ryhmät RP22
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00EQ88-3002 Ryhmät RP22
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK07-3027 Ryhmät R23B R23A
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK07-3028 Ryhmät TXG23S2
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB47-3027 Ryhmät R23B R23A
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB47-3039 Ryhmät TXF23_KIJO_AVOIN TXI23A_AVOIN TXI23B_AVOIN TXG23_AVOIN TXG23S2 TXF23S2_KIINT TXF23_AVOIN TXF23S2
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BL85-3014 Ryhmät RP21
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00BL85-3017 Ryhmät RR21
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED22-3009 Ryhmät R22C R22B R22A
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED20-3025 Ryhmät RI22 RR22 RP22
Ajoitus 25.09.2023 - 19.11.2023 Toteutuksen tunnus TX00FJ52-3001
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BK72-3011 Ryhmät RR21
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK75-3009 Ryhmät RR21
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DO48-3006 Ryhmät RI20
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EQ89-3001 Ryhmät AVOINAMK_K23-K24_TXG RP21
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00BL86-3013 Ryhmät RP22
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DH37-3007
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EV58-3003
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00DL28-3008 Ryhmät R23B R23A
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00DL28-3009 Ryhmät TXG23S2
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00DL29-3005 Ryhmät RI22 RR22 RP22
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00DL30-3004 Ryhmät RI21 RR21 RP21
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BL89-3012 Ryhmät RP21
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK74-3012 Ryhmät RR22
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00CH97-3031 Ryhmät R23A R23B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00CH97-3032 Ryhmät TXG23S2
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00CH95-3024 Ryhmät RP22
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FK90-3001 Ryhmät R24A R24B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FK90-3002 Ryhmät TXG24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED12-3040 Ryhmät TXF24_AVOIN TXF24_KIJO_AVOIN TXG24_AVOIN TXI24B_AVOIN
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK73-3012 Ryhmät RR22
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00CH96-3011 Ryhmät RI22
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DL31-3004 Ryhmät RP22
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK77-3013 Ryhmät RP22
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK62-3007 Ryhmät RI21
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT23-3004 Ryhmät RI22
Ajoitus 26.08.2024 - 30.04.2025 Toteutuksen tunnus TX00EP13-3002 Ryhmät RI22 RKM22I
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TX00FK91-3001 Ryhmät TXG24S2 TXG24_AVOIN
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FK88-3001 Ryhmät R24A R24B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FK88-3002 Ryhmät TXG24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED11-3042 Ryhmät TXF24_AVOIN TXF24_KIJO_AVOIN TXG24_AVOIN TXI24B_AVOIN
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FK86-3001 Ryhmät R24A R24B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FK86-3002 Ryhmät TXG24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF91-3008 Ryhmät TXF24_AVOIN TXF24_KIJO_AVOIN TXG24_AVOIN TXI24B_AVOIN
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK13-3025 Ryhmät R23A R23B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK13-3026 Ryhmät TXG23S2
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TX00BK13-3027 Ryhmät TXG24S2 TXG24_AVOIN
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DK94-3012 Ryhmät RI22 RR22 RP22
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS68-3004 Ryhmät RR22
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DK99-3013 Ryhmät R23B R23A
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DK99-3014 Ryhmät TXG23S2
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DO22-3009 Ryhmät RR21
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BZ05-3012 Ryhmät RR22
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BZ04-3012 Ryhmät RR22
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK20-3030 Ryhmät R23A R23B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK20-3031 Ryhmät TXG23S2
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00CQ13-3011 Ryhmät RP22
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TX00FK97-3001 Ryhmät TXG24S2 TXG24_AVOIN
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TX00CA18-3027 Ryhmät TXG24S2 TXG24_AVOIN
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB48-3028 Ryhmät R24A R24B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB48-3029 Ryhmät TXG24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB48-3030 Ryhmät TXG24_AVOIN TXI24B_AVOIN
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TX00EQ91-3002 Ryhmät RP22
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB49-3028 Ryhmät R24A R24B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB49-3029 Ryhmät TXG24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB49-3030 Ryhmät TXG24_AVOIN TXI24B_AVOIN
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TX00FM69-3001 Ryhmät TXG24S2 TXG24_AVOIN
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK08-3028 Ryhmät R23B R23A
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK08-3029 Ryhmät TXG23S2
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TX00FK95-3001 Ryhmät TXG24S2 TXG24_AVOIN
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB47-3046 Ryhmät R24A R24B
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB47-3048 Ryhmät TXF24S2_KIINT TXF24_AVOIN TXF24_KIJO_AVOIN TXG24_AVOIN TXG24S2 TXF24S2 TXI24B_AVOIN TXF24S2_LVI
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BL85-3016 Ryhmät RP22
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED22-3028 Ryhmät R23A R23B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED22-3029 Ryhmät TXG23S2
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BK72-3012 Ryhmät RR22
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DO48-3007 Ryhmät RI21
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EQ89-3002 Ryhmät RP22
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BL89-3013 Ryhmät RP22