OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Muotoilun tutkinto-ohjelma > Muotoilu, Tekstiilisuunnittelu
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Muotoilu, Tekstiilisuunnittelu

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Työelämäviestintä 5
       
               
                       
Ammatillinen ruotsi 5  
         
                   
               
Ammatillinen englanti 5  
       
                 
                   
5100005550000002.52.52.52.52.52.500000000
Visuaaliset opinnot
                                                       
Värihavainto ja sommittelu 5
     
             
                           
Elävän mallin piirustus ja maalaus 5
       
               
                       
Piirustus ja maalaus 5  
         
                   
               
Valokuvaus 5                                                        
10500550500002.52.52.52.5002.52.500000000
Muotoilun yhteiset ammatilliset opinnot
                                                       
Kestävä suunnittelu 5  
         
                   
               
Tulevaisuuden ennakointi 5    
           
                       
       
Muotoilualan yritystoiminta ja markkinointi 5    
           
                       
       
Taiteen ja muotoilun historia 5
       
               
                       
Tutkimukselliset opinnot 5      
           
                         
   
55105050501050002.52.5002.52.500552.52.500
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
         
                     
           
Työharjoittelu 2 15      
           
                         
   
0015150000150150000000007.57.5007.57.500
Vapaavalintaiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Tekstiilisuunnittelun ammatilliset opinnot
                                                       
Tekstiilisuunnittelu 5
     
             
                           
Tekstiilimateriaalit 5
     
             
                           
Kudotut ja neulotut tekstiilirakenteet 15
     
             
                           
Esitystekniikat 5
       
               
                       
Painetut tekstiilit ja pinnansuunnittelu (CAD I) 15
       
               
                       
Konseptointi ja tuotteistaminen (CAD II) 5  
       
                 
                   
Kudotut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu 10  
       
                 
                   
Painetut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu 10  
       
                 
                   
Neulotut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu 10  
         
                   
               
Graafinen suunnittelu ja portfolio (CAD III) 5  
         
                   
               
Ammatillinen profiloituminen (CAD IV) 5    
           
                       
       
45405025202515050012.512.5101012.512.57.57.5002.52.50000
Tekstiilisuunnittelu, projektiopinnot
                                                       
Monialainen innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Kansainvälinen projekti 10    
           
                       
       
Julkitilatekstiilit 5    
           
                       
       
Ammatillinen identiteetti 5      
           
                         
   
00255000010155000000000557.57.52.52.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 656055403035303025302515151517.517.51515151512.512.5151512.512.57.57.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tekstiilisuunnittelu

Muotoilu

Muotoilun opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja se jakaantuu ammattikorkeakoulun ja muotoilun yhteisiin opintoihin sekä ammatillisiin opintoihin. Ammatilliset opinnot sisältävät digitaalisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, tekstiilisuunnittelun, visuaalisen viestinnän muotoilun, 3D-animoinnin ja -visualisoinnin, teollisen muotoilun ja XR-designin opintoja. Ammatillinen suuntautuminen valitaan hakuvaiheessa. Ammatillisiin opintoihin sisältyy projektiopintoja, joissa painottuu työelämälähtöisyys. Opintoihin kuuluvat lisäksi valinnaisia opintoja, työharjoittelua ja opinnäytetyö.

Opetussuunnitelmaa on kehitetty yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan muotoilualan tulevaisuuden osaamistarpeita ja kokonaisvaltaista muotoiluajattelua sekä sen hyödyntämistä poikkialaisessa yhteistyössä. Opetussuunnitelma perustuu kestävän suunnittelu-, tuotanto- ja teknologia-, muotoiluprosessin- , visuaalisen ja käyttäjälähtöisen suunnitteluosaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Osaamistavoitteet

Tutkinnon osaamistavoitteet perustuvat kestävän suunnittelu-, tuotanto- ja teknologia-, muotoiluprosessin- , visuaalisen- ja käyttäjälähtöisen suunnitteluosaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Muotoilun tutkinto-ohjelma antaa laajat valmiudet toimia palvelumuotoilijana, muotoilijana, visualisoijana, sisustusarkkitehtina, teollisena muotoilijana, konseptitaitelijana, kompositoijana, käyttöliittymä- ja käytettävyysasiantuntijana suunnittelijana, tekstiilisuunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilu- ja media-alan eri työtehtävissä.