Siirry suoraan sisältöön

Muotoilun tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Muotoilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoja toteutetaan monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa. Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työharjoittelu, joka on mahdollista suorittaa kahtena 15 opintopisteen harjoitteluna. Lisäksi opiskelija suorittaa projektiopintoja opintojen eri vaiheissa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö
https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Hakutoimisto/Kev%C3%A4t_2018/Tutkintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_1.8.18.pdf

Jatko-opinnot

Muotoilun tutkinto-ohjelmasta valmistuneilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea alan jatkokoulutukseen ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoihin tai yliopiston maisteriopintoihin, jokaisen oppilaitoksen hakukelpoisuuskriteerien mukaisesti.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/ahot/

Tutkinnon profiili

Muotoilun tutkinto-ohjelma on uudistumiskykyinen muotoilualan kärkikouluttaja, joka edistää muotoiluosaamisen hyödyntämistä laaja-alaisesti pääkaupunkiseudulla. Tämä toteutuu verkostoitumalla kuntasektorin, alan korkealaatuisten osaajien ja yrityselämän kanssa sekä rakentamalla kansainvälisiä kumppanuuksia.
Pääaineita ovat sisustusarkkitehtuuri, tekstiilisuunnittelu, teollinen muotoilu, XR Design, 3D- animointi ja -visualisointi, digitaalinen muotoilu ja visuaalisen viestinnän muotoilu. Pääaine valitaan hakuvaiheessa.

Vuodesta 2024 alkaen XR Design on englanninkielinen tutkinto. Muotoilun tutkinto-ohjelman pääaineet ovat vuodesta 2024 alkaen sisustusarkkitehtuuri, tekstiilisuunnittelu, teollinen muotoilu, 3D- animointi ja -visualisointi, digitaalinen muotoilu, Motion Graphics ja visuaalisen viestinnän muotoilu. Uutena pääaineena on Motion Graphics.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Muotoilun tutkinto-ohjelma antaa laajat valmiudet toimia muotoilijana, suunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilualan eri työtehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Koulutuksen tavoitteet perustuvat suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen.

Valmistuminen

Koulutuksesta valmistuminen edellyttää, että opinnot on suoritettu muotoilun tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman ja yleisten tutkintovaatimusten mukaisesti.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto ja ulkomaanharjoittelu on mahdollista suorittaa kolmantena tai neljäntenä opintovuotena.

Erityispääsyvaatimukset

Muotoilun tutkinto-ohjelmaan ei ole erityispääsyvaatimuksia. Muotoilun tutkinto-ohjelmaan voivat hakea kaikki hakukelpoiset lukion oppimäärän tai kolmevuotisen ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet henkilöt. Muotoilun tutkinto-ohjelmassa opiskelijavalinnat tapahtuvat valintakokeiden kautta. Opiskelijavalinnassa painotetaan luovaa ideointikykyä.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Muotoilun opintoja tarjotaan pääsääntöisesti päiväkoulutuksena.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Merja Kosonen
merja.kosonen[at]metropolia.fi
Sisustusarkkitehtuuri, tekstiilisuunnittelu, teollinen muotoilu

Mari Silver
mari.silver[at]metropolia.fi
Digitaalinen muotoilu, visuaalisen viestinnän muotoilu, Motion Graphics, 3D animointi ja -visualisointi,


Ajoitus 08.01.2024 - 26.01.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER58-3003 Ryhmät KXE23S13D
Ajoitus 01.09.2023 - 30.09.2023 Toteutuksen tunnus KX00EF40-3004 Ryhmät KXE23S1TM
Ajoitus 28.09.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED21-3004 Ryhmät KXE23S1XR
Ajoitus 01.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EG17-3004 Ryhmät KXE23S1SA
Ajoitus 28.08.2023 - 13.09.2023 Toteutuksen tunnus KM00ES21-3001 Ryhmät KXE21S1LG
Ajoitus 28.08.2023 - 29.09.2023 Toteutuksen tunnus KM00FI65-3001
Ajoitus 08.01.2024 - 31.01.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF41-3004 Ryhmät KXE23S1TM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EF42-3003 Ryhmät KXE22S1TM
Ajoitus 06.11.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00ER47-3003 Ryhmät KXE23S13D
Ajoitus 09.04.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER55-3001 Ryhmät KXE21S13D
Ajoitus 13.11.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00ES20-3002 Ryhmät KXE22S1LG
Ajoitus 30.10.2023 - 19.01.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER51-3002 Ryhmät KXE22S13D
Ajoitus 22.01.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER52-3002 Ryhmät KXE22S13D
Ajoitus 18.09.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00ER54-3001 Ryhmät KXE21S13D
Ajoitus 26.02.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER48-3003 Ryhmät KXE23S13D
Ajoitus 31.08.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00ER46-3003 Ryhmät KXE23S13D
Ajoitus 12.09.2023 - 05.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED23-3004 Ryhmät KXE23S1XR
Ajoitus 12.09.2023 - 27.09.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED41-3003 Ryhmät KXE22S1XR
Ajoitus 21.08.2023 - 11.10.2023 Toteutuksen tunnus KM00ES67-3011 Ryhmät KXE23S13D
Ajoitus 21.08.2023 - 11.10.2023 Toteutuksen tunnus KM00ES67-3012 Ryhmät KXE23S1GS
Ajoitus 21.08.2023 - 11.10.2023 Toteutuksen tunnus KM00ES67-3013 Ryhmät KXE23S1LG
Ajoitus 21.08.2023 - 01.09.2023 Toteutuksen tunnus KM00ES67-3014 Ryhmät KXE23S1DM
Ajoitus 21.08.2023 - 01.11.2023 Toteutuksen tunnus KM00ES67-3015 Ryhmät KXE23S1XR
Ajoitus 05.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EI82-3002 Ryhmät KXE21S1DM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI83-3001 Ryhmät KXE20S1DM
Ajoitus 05.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EI80-3002 Ryhmät KXE21S1DM
Ajoitus 28.09.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED40-3002 Ryhmät KXE21S1XR
Ajoitus 05.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EI81-3002 Ryhmät KXE21S1DM
Ajoitus 02.10.2023 - 24.10.2023 Toteutuksen tunnus KM00ES17-3002 Ryhmät KXE22S1LG
Ajoitus 28.08.2023 - 12.09.2023 Toteutuksen tunnus KM00ER53-3002 Ryhmät KXE22S13D
Ajoitus 26.02.2024 - 28.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER57-3001 Ryhmät KXE21S13D
Ajoitus 08.01.2024 - 25.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER45-3006 Ryhmät KXE23S1GS
Ajoitus 08.01.2024 - 25.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER45-3007 Ryhmät KXE23S1LG
Ajoitus 21.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus KX00EF48-3002 Ryhmät KXE20S1XR
Ajoitus 10.01.2024 - 07.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF48-3003 Ryhmät KXE20S1GS
Ajoitus 10.01.2024 - 08.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF48-3004 Ryhmät KXE20S1LG
Ajoitus 01.12.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF48-3006 Ryhmät KXE20S1SA
Ajoitus 01.12.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF48-3007 Ryhmät KXE20S1TM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF48-3008 Ryhmät KXE20S1TS
Ajoitus 09.01.2024 - 14.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF48-3009 Ryhmät KXE21S1DM
Ajoitus 26.02.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF48-3010 Ryhmät KXE20S13D
Ajoitus 02.10.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FB97-3003
Ajoitus 27.05.2024 - 11.08.2024 Toteutuksen tunnus KX00FB97-3004
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00FQ22-3001
Ajoitus 01.09.2023 - 24.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00EG12-3003 Ryhmät KXE22S1SA
Ajoitus 12.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EG20-3002 Ryhmät KXE21S1SA
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EF45-3001 Ryhmät KXE20S1TM
Ajoitus 22.03.2024 - 23.04.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI77-3003 Ryhmät KXE22S1DM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00FJ09-3002
Ajoitus 29.01.2024 - 12.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES25-3001 Ryhmät KXE21S1LG
Ajoitus 28.08.2023 - 11.09.2023 Toteutuksen tunnus KQ00BO36-3031 Ryhmät KXE23S1XR
Ajoitus 11.09.2023 - 30.09.2023 Toteutuksen tunnus KQ00BO36-3032 Ryhmät KXE23S1SA
Ajoitus 30.10.2023 - 14.11.2023 Toteutuksen tunnus KQ00BO36-3033 Ryhmät KXE23S1TS
Ajoitus 15.11.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus KQ00BO36-3034 Ryhmät KXE23S1TM
Ajoitus 16.01.2024 - 14.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI68-3004 Ryhmät KXE23S1DM
Ajoitus 19.03.2024 - 16.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI70-3004 Ryhmät KXE23S1DM
Ajoitus 10.01.2024 - 26.01.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER89-3001 Ryhmät KXE21S1LG
Ajoitus 02.10.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00EF69-3003 Ryhmät KXE22S1TS
Ajoitus 27.11.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KD00FL22-3001
Ajoitus 18.01.2024 - 16.02.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES09-3002 Ryhmät KXE22S1GS
Ajoitus 05.02.2024 - 30.06.2024 Toteutuksen tunnus KM00FS73-3001
Ajoitus 24.10.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EI72-3003 Ryhmät KXE22S1DM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EG18-3003 Ryhmät KXE22S1SA
Ajoitus 20.03.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI76-3003 Ryhmät KXE22S1DM
Ajoitus 26.02.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus KQ00BT52-3012 Ryhmät KXE23S1TM
Ajoitus 19.11.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus KQ00BT57-3010 Ryhmät KXE23S1TM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.01.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED26-3004 Ryhmät KXE23S1XR
Ajoitus 21.03.2024 - 16.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI63-3003 Ryhmät KXE22S1DM
Ajoitus 09.01.2024 - 26.01.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES16-3003 Ryhmät KXE23S1LG
Ajoitus 14.02.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED24-3004 Ryhmät KXE23S1XR
Ajoitus 28.08.2023 - 15.09.2023 Toteutuksen tunnus KM00ER44-3001 Ryhmät KXE21S13D
Ajoitus 01.11.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EG16-3004 Ryhmät KXE23S1SA
Ajoitus 04.04.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER88-3001 Ryhmät KXE21S1LG
Ajoitus 01.11.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus KQ00BO34-3027 Ryhmät KXE22S1TM
Ajoitus 28.09.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus KQ00BO34-3028 Ryhmät KXE22S1XR
Ajoitus 01.04.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KQ00BO34-3029 Ryhmät KXE22S1SA
Ajoitus 18.03.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus KQ00BO34-3031 Ryhmät KXE22S1TS
Ajoitus 16.11.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus KM00ES06-3005 Ryhmät KXE23S1GS
Ajoitus 29.01.2024 - 13.02.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER43-3003 Ryhmät KXE23S13D
Ajoitus 27.02.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES06-3006 Ryhmät KXE23S1LG
Ajoitus 23.10.2023 - 04.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EF58-3004 Ryhmät KXE20S1GS
Ajoitus 23.10.2023 - 04.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00ER81-3003 Ryhmät KXE22S1DM
Ajoitus 12.01.2024 - 01.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER81-3005 Ryhmät KXE21S1XR KXE22S1LG
Ajoitus 19.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI75-3003 Ryhmät KXE22S1DM
Ajoitus 28.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus KQ00DV00-3008
Ajoitus 10.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF06-3002 Ryhmät KXE21S1TS KXE21S1TM KXE21S1SA
Ajoitus 03.11.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EI73-3003 Ryhmät KXE22S1DM
Ajoitus 13.09.2023 - 29.09.2023 Toteutuksen tunnus KM00ES18-3002 Ryhmät KXE22S1LG
Ajoitus 31.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00ER87-3003 Ryhmät KXE23S1GS
Ajoitus 01.09.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus KM00EI67-3003 Ryhmät KXE22S1DM
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00ES13-3003 Ryhmät KXE23S1LG
Ajoitus 02.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EG01-3003 Ryhmät KXE22S1SA
Ajoitus 18.03.2024 - 17.04.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES29-3001 Ryhmät KXE21S1LG
Ajoitus 11.03.2024 - 02.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED28-3004 Ryhmät KXE23S1XR
Ajoitus 01.10.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KD00FM12-3001
Ajoitus 15.02.2024 - 08.04.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER41-3002 Ryhmät KXE22S13D
Ajoitus 08.01.2024 - 23.01.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED86-3003 Ryhmät KXE22S1XR
Ajoitus 29.04.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF76-3003 Ryhmät KXE22S1TS
Ajoitus 18.01.2024 - 14.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI62-3004 Ryhmät KXE23S1DM
Ajoitus 01.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EG14-3003 Ryhmät KXE23S1SA
Ajoitus 27.05.2024 - 07.06.2024 Toteutuksen tunnus XX00EN75-3004 Ryhmät VOK
Ajoitus 11.09.2023 - 29.09.2023 Toteutuksen tunnus KM00ES02-3002 Ryhmät KXE22S1GS
Ajoitus 25.08.2023 - 11.09.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED37-3002 Ryhmät KXE21S1XR
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00FB07-3002
Ajoitus 11.09.2023 - 12.10.2023 Toteutuksen tunnus KQ00BT51-3010 Ryhmät KXE23S1TM
Ajoitus 11.03.2024 - 26.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES23-3002 Ryhmät KXE22S1LG
Ajoitus 27.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES24-3002 Ryhmät KXE22S1LG
Ajoitus 05.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EI78-3002 Ryhmät KXE21S1DM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF95-3002 Ryhmät KXE21S1TS
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00BL68-3038 Ryhmät KXE20S13D
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00BL68-3039 Ryhmät KXE20S1LG
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00BL68-3041 Ryhmät KXE20S1DM
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00BL68-3042 Ryhmät KXE21S1GS
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00BL68-3044 Ryhmät KXE20S1XR
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00BL69-3037 Ryhmät KXE20S13D
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00BL69-3038 Ryhmät KXE20S1LG
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00BL69-3040 Ryhmät KXE20S1DM
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00BL69-3041 Ryhmät KXE21S1GS
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00BL69-3044 Ryhmät KXE20S1XR
Ajoitus 01.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus KD00FP05-3001 Ryhmät AVOINAMK_K24_KXE
Ajoitus 01.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus KD00FP06-3001 Ryhmät AVOINAMK_K24_KXE
Ajoitus 01.02.2024 - 30.06.2024 Toteutuksen tunnus KM00FS74-3001
Ajoitus 01.02.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus KQ00EL54-3007
Ajoitus 04.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF75-3003 Ryhmät KXE22S1TS
Ajoitus 29.04.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus KQ00BO35-3028 Ryhmät KXE23S1SA
Ajoitus 01.02.2024 - 16.02.2024 Toteutuksen tunnus KQ00BO35-3029 Ryhmät KXE23S1TM
Ajoitus 15.01.2024 - 31.01.2024 Toteutuksen tunnus KQ00BO35-3030 Ryhmät KXE23S1TS
Ajoitus 08.01.2024 - 02.02.2024 Toteutuksen tunnus KX00EG10-3003 Ryhmät KXE22S1SA
Ajoitus 01.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EG21-3001 Ryhmät KXE20S1SA
Ajoitus 25.09.2023 - 14.11.2023 Toteutuksen tunnus KM00ES10-3002 Ryhmät KXE22S1GS
Ajoitus 12.01.2024 - 24.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF08-3002 Ryhmät KXE21S1TS KXE21S1TM KXE21S1SA
Ajoitus 06.09.2023 - 11.10.2023 Toteutuksen tunnus KM00EI65-3004 Ryhmät KXE23S1DM
Ajoitus 18.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KQ00BT53-3011 Ryhmät KXE23S1TM
Ajoitus 01.04.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00EG11-3004 Ryhmät KXE23S1SA
Ajoitus 13.09.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus KM00ES22-3001 Ryhmät KXE21S1LG
Ajoitus 13.11.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3087 Ryhmät KXE21S1LG
Ajoitus 27.08.2023 - 18.10.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3089 Ryhmät KXE21S1SA
Ajoitus 28.08.2023 - 14.10.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3090 Ryhmät KXE21S1TM
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3091 Ryhmät KXE21S1TS
Ajoitus 17.01.2024 - 18.04.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3144 Ryhmät KXE20S1GS
Ajoitus 21.03.2024 - 16.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3162 Ryhmät KXE21S1DM
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3164 Ryhmät KXE21S13D
Ajoitus 24.01.2024 - 28.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3165 Ryhmät KXE21S1XR
Ajoitus 05.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EI79-3002 Ryhmät KXE21S1DM
Ajoitus 21.08.2023 - 07.09.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE96-3004 Ryhmät KXE23S1TM
Ajoitus 13.11.2023 - 28.11.2023 Toteutuksen tunnus KM00ER42-3003 Ryhmät KXE23S13D
Ajoitus 23.10.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus KM00ES05-3005 Ryhmät KXE23S1LG
Ajoitus 09.01.2024 - 26.01.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES05-3006 Ryhmät KXE23S1GS
Ajoitus 08.04.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00EG57-3006 Ryhmät KXE22S1TS
Ajoitus 29.01.2024 - 13.02.2024 Toteutuksen tunnus KX00EG57-3007 Ryhmät KXE23S1XR
Ajoitus 27.05.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KQ00FB48-3003
Ajoitus 01.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus KQ00BO37-3022 Ryhmät KXE22S1TM
Ajoitus 29.01.2024 - 16.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER86-3003 Ryhmät KXE23S1GS
Ajoitus 01.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus KX00EF47-3001 Ryhmät KXE20S1SA
Ajoitus 01.08.2023 - 16.10.2023 Toteutuksen tunnus KX00EF47-3002 Ryhmät KXE20S1TM
Ajoitus 01.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus KX00EF47-3003 Ryhmät KXE20S1TS
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EF46-3004 Ryhmät KXE21S1SA
Ajoitus 23.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EF46-3005 Ryhmät KXE21S1TM
Ajoitus 23.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EF46-3006 Ryhmät KXE21S1TS
Ajoitus 13.09.2023 - 29.09.2023 Toteutuksen tunnus KM00ER49-3002 Ryhmät KXE22S13D
Ajoitus 02.10.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus KM00ER50-3002 Ryhmät KXE22S13D
Ajoitus 07.09.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus KM00BK91-3042 Ryhmät KXE20S1GS
Ajoitus 01.02.2024 - 08.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00BK91-3046 Ryhmät KXE21S1LG
Ajoitus 08.01.2024 - 18.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00BK91-3047 Ryhmät KXE21S1DM
Ajoitus 08.04.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00BK91-3048 Ryhmät KXE21S13D
Ajoitus 26.04.2024 - 23.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00BK91-3049 Ryhmät KXE21S1XR
Ajoitus 02.10.2023 - 05.11.2023 Toteutuksen tunnus KQ00BT56-3010 Ryhmät KXE23S1TM
Ajoitus 01.02.2024 - 16.02.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF67-3004 Ryhmät KXE23S1TS
Ajoitus 01.08.2023 - 30.09.2023 Toteutuksen tunnus KX00EG15-3004 Ryhmät KXE23S1SA
Ajoitus 06.11.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EF74-3003 Ryhmät KXE22S1TS
Ajoitus 26.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF68-3004 Ryhmät KXE23S1TS
Ajoitus 01.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EF43-3003 Ryhmät KXE22S1TM
Ajoitus 26.02.2024 - 12.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF44-3002 Ryhmät KXE21S1TM
Ajoitus 24.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00ES11-3001 Ryhmät KXE21S1GS
Ajoitus 26.02.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus KQ00EW48-3004
Ajoitus 25.10.2023 - 13.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE99-3020 Ryhmät KXE23S1LG
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE99-3021 Ryhmät KXE22S1TS
Ajoitus 21.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE99-3022 Ryhmät KXE22S1TM
Ajoitus 21.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE99-3023 Ryhmät KXE22S1SA
Ajoitus 04.09.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE99-3025 Ryhmät KXE23S1DM
Ajoitus 20.03.2024 - 22.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE99-3026 Ryhmät KXE23S1GS
Ajoitus 12.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE99-3030 Ryhmät KXE22S13D
Ajoitus 18.03.2024 - 13.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE99-3031 Ryhmät KXE21S1XR
Ajoitus 23.10.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EF97-3001 Ryhmät KXE20S1TS
Ajoitus 23.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus KQ00BW45-3007 Ryhmät KXE20S1TM
Ajoitus 08.04.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF77-3002 Ryhmät KXE21S1TS
Ajoitus 06.09.2023 - 01.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE98-3013 Ryhmät KXE21S13D
Ajoitus 07.09.2023 - 02.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE98-3016 Ryhmät KXE22S1GS
Ajoitus 29.08.2023 - 24.10.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE98-3020 Ryhmät KXE21S1XR
Ajoitus 31.01.2024 - 27.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE98-3023 Ryhmät KXE21S1LG
Ajoitus 08.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE98-3024 Ryhmät KXE22S1TM
Ajoitus 08.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE98-3025 Ryhmät KXE22S1TS
Ajoitus 11.03.2024 - 06.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE98-3026 Ryhmät KXE23S1DM
Ajoitus 23.10.2023 - 07.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED30-3003 Ryhmät KXE22S1XR
Ajoitus 09.01.2024 - 13.02.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES15-3002 Ryhmät KXE22S1LG
Ajoitus 30.01.2024 - 14.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES01-3003 Ryhmät KXE23S1GS
Ajoitus 18.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus KQ00BO88-3018 Ryhmät KXE20S1SA KXE20S1TS KXE20S1TM
Ajoitus 16.01.2024 - 14.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI74-3003 Ryhmät KXE22S1DM
Ajoitus 17.01.2024 - 13.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI69-3004 Ryhmät KXE23S1DM
Ajoitus 05.09.2023 - 28.09.2023 Toteutuksen tunnus KM00ES12-3001 Ryhmät KXE21S1GS
Ajoitus 01.09.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus KQ00BW44-3013 Ryhmät KXE21S1TM
Ajoitus 12.09.2023 - 11.10.2023 Toteutuksen tunnus KM00EI71-3005 Ryhmät KXE22S1DM
Ajoitus 31.01.2024 - 13.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI71-3006
Ajoitus 13.09.2023 - 05.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED39-3002 Ryhmät KXE21S1XR
Ajoitus 01.11.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FG06-3001
Ajoitus 04.12.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00ER56-3001 Ryhmät KXE21S13D
Ajoitus 21.08.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EF98-3004 Ryhmät KXE23S1SA
Ajoitus 01.02.2024 - 14.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF99-3003 Ryhmät KXE22S1SA
Ajoitus 27.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00EG19-3002 Ryhmät KXE21S1SA
Ajoitus 10.01.2024 - 28.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00BL75-3013 Ryhmät KXE20S1LG
Ajoitus 08.01.2024 - 16.02.2024 Toteutuksen tunnus KM00BL75-3014 Ryhmät KXE20S13D
Ajoitus 15.01.2024 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus KQ00BT62-3008 Ryhmät KXE21S1TM
Ajoitus 06.05.2024 - 23.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EN73-3004 Ryhmät VOK
Ajoitus 12.01.2024 - 11.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF04-3003 Ryhmät KXE22S1SA KXE22S1TS KXE22S1TM
Ajoitus 05.09.2023 - 07.11.2023 Toteutuksen tunnus KD00FJ08-3001
Ajoitus 09.01.2024 - 05.03.2024 Toteutuksen tunnus KD00FJ08-3002
Ajoitus 21.08.2023 - 30.09.2023 Toteutuksen tunnus KX00EF64-3004 Ryhmät KXE23S1TS
Ajoitus 01.09.2023 - 20.09.2023 Toteutuksen tunnus KX00EF65-3004 Ryhmät KXE23S1TS
Ajoitus 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF96-3002 Ryhmät KXE21S1TS
Ajoitus 02.04.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED35-3002 Ryhmät KXE21S1XR
Ajoitus 01.04.2024 - 09.05.2024 Toteutuksen tunnus KQ00BT61-3008 Ryhmät KXE21S1TM
Ajoitus 29.01.2024 - 16.02.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF39-3003 Ryhmät KXE22S1TM
Ajoitus 05.09.2023 - 12.10.2023 Toteutuksen tunnus KM00EI64-3004 Ryhmät KXE23S1DM
Ajoitus 24.10.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EI66-3004 Ryhmät KXE23S1DM
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF38-3003 Ryhmät KXE22S1TM
Ajoitus 28.09.2023 - 04.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00ES07-3004 Ryhmät KXE23S1GS
Ajoitus 18.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES07-3005 Ryhmät KXE22S1LG
Ajoitus 09.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES03-3002 Ryhmät KXE22S1GS
Ajoitus 06.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES08-3002 Ryhmät KXE22S1GS
Ajoitus 01.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE97-3009 Ryhmät KXE22S1SA
Ajoitus 11.03.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE97-3010 Ryhmät KXE23S1TM
Ajoitus 11.03.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE97-3011 Ryhmät KXE23S1TS
Ajoitus 21.08.2023 - 06.10.2023 Toteutuksen tunnus KX00EF73-3003 Ryhmät KXE22S1TS
Ajoitus 22.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EF66-3004 Ryhmät KXE23S1TS
Ajoitus 24.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED38-3003 Ryhmät KXE22S1XR
Ajoitus 29.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED31-3003 Ryhmät KXE22S1XR
Ajoitus 02.05.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED36-3003 Ryhmät KXE22S1XR
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES21-3002 Ryhmät KXE22S1LG
Ajoitus 04.09.2024 - 30.09.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF42-3004 Ryhmät KXE23S1TM
Ajoitus 20.11.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER47-3004 Ryhmät KXE24S13D
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES20-3003 Ryhmät KXE23S1LG
Ajoitus 28.10.2024 - 17.01.2025 Toteutuksen tunnus KM00ER51-3003 Ryhmät KXE23S13D
Ajoitus 16.09.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER54-3002 Ryhmät KXE22S13D
Ajoitus 28.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER46-3004 Ryhmät KXE24S13D
Ajoitus 10.09.2024 - 25.09.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED41-3004 Ryhmät KXE23S1XR
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES67-3018 Ryhmät KXE24S1GS
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES67-3019 Ryhmät KXE24S1MG
Ajoitus 19.08.2024 - 30.09.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES67-3020 Ryhmät KXE24S13D
Ajoitus 19.08.2024 - 30.08.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES67-3021 Ryhmät KXE24S1DM
Ajoitus 03.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI82-3003 Ryhmät KXE22S1DM
Ajoitus 03.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI80-3003 Ryhmät KXE22S1DM
Ajoitus 26.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED40-3003 Ryhmät KXE22S1XR
Ajoitus 03.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI81-3003 Ryhmät KXE22S1DM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES17-3003 Ryhmät KXE23S1LG
Ajoitus 26.08.2024 - 10.09.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER53-3003 Ryhmät KXE23S13D
Ajoitus 27.08.2024 - 19.11.2024 Toteutuksen tunnus KM00BL00-3009 Ryhmät KXE21S1XR
Ajoitus 19.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF48-3011 Ryhmät KXE21S1XR
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00FQ46-3001 Ryhmät KXE24S1GS
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00FQ45-3001 Ryhmät KXE24S1GS
Ajoitus 30.09.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00FB97-3005 Ryhmät KXE_AVOIN
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00FP20-3001 Ryhmät KXE24S1MG
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EG12-3004 Ryhmät KXE23S1SA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF45-3002 Ryhmät KXE21S1TM
Ajoitus 01.10.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF69-3004 Ryhmät KXE23S1TS
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER98-3001 Ryhmät KXE21S1GS
Ajoitus 22.10.2024 - 12.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI72-3004 Ryhmät KXE23S1DM
Ajoitus 19.08.2024 - 09.09.2024 Toteutuksen tunnus KX00EG18-3004 Ryhmät KXE23S1SA
Ajoitus 26.08.2024 - 13.09.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER44-3002 Ryhmät KXE22S13D
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES04-3002 Ryhmät KXE22S1GS
Ajoitus 02.12.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KQ00BO34-3030 Ryhmät KXE23S1TM
Ajoitus 26.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus KQ00BO34-3032 Ryhmät KXE23S1XR
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES06-3007 Ryhmät KXE24S1MG
Ajoitus 21.10.2024 - 02.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER81-3004 Ryhmät KXE23S1DM KXE21S1GS
Ajoitus 29.08.2024 - 10.10.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI73-3004 Ryhmät KXE23S1DM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES18-3003 Ryhmät KXE23S1LG
Ajoitus 30.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI67-3004 Ryhmät KXE23S1DM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EG01-3004 Ryhmät KXE23S1SA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER99-3003 Ryhmät KXE23S1GS
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00FQ48-3001 Ryhmät KXE24S1GS
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES02-3003 Ryhmät KXE23S1GS
Ajoitus 23.08.2024 - 09.09.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED37-3003 Ryhmät KXE22S1XR
Ajoitus 03.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI78-3003 Ryhmät KXE22S1DM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00BL68-3043 Ryhmät KXE21S1LG
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00BL68-3045 Ryhmät KXE21S1DM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00BL68-3046 Ryhmät KXE21S13D
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00BL69-3042 Ryhmät KXE21S1LG
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00BL69-3045 Ryhmät KXE21S1DM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00BL69-3046 Ryhmät KXE21S13D
Ajoitus 18.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EG21-3002 Ryhmät KXE21S1SA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES10-3003 Ryhmät KXE23S1GS
Ajoitus 04.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI65-3005 Ryhmät KXE24S1DM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES00-3003 Ryhmät KXE23S1GS
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES22-3002 Ryhmät KXE22S1LG
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3146 Ryhmät KXE22S1LG
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3159 Ryhmät KXE22S1TM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3160 Ryhmät KXE22S1TS
Ajoitus 01.09.2024 - 12.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3167 Ryhmät KXE22S1SA
Ajoitus 03.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI79-3003 Ryhmät KXE22S1DM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER94-3001 Ryhmät KXE21S1GS
Ajoitus 04.11.2024 - 19.11.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER42-3004 Ryhmät KXE24S13D
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KQ00BO37-3023 Ryhmät KXE23S1TM
Ajoitus 01.08.2024 - 22.10.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF47-3004 Ryhmät KXE21S1TM
Ajoitus 01.08.2024 - 21.10.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF47-3005 Ryhmät KXE21S1TS
Ajoitus 01.08.2024 - 21.10.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF47-3006 Ryhmät KXE21S1SA
Ajoitus 21.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF46-3007 Ryhmät KXE22S1SA
Ajoitus 22.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF46-3008 Ryhmät KXE22S1TM
Ajoitus 19.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF46-3009 Ryhmät KXE22S1TS
Ajoitus 11.09.2024 - 29.09.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER49-3003 Ryhmät KXE23S13D
Ajoitus 30.09.2024 - 27.10.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER50-3003 Ryhmät KXE23S13D
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00BK91-3045 Ryhmät KXE21S1GS
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00FP26-3001 Ryhmät KXE24S1MG
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF74-3004 Ryhmät KXE23S1TS
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF43-3004 Ryhmät KXE23S1TM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES11-3002 Ryhmät KXE22S1GS
Ajoitus 15.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KQ00FT18-3001
Ajoitus 01.08.2024 - 21.10.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE99-3028 Ryhmät KXE23S1TM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE99-3029 Ryhmät KXE23S1TS
Ajoitus 02.09.2024 - 07.10.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE99-3032 Ryhmät KXE24S1DM
Ajoitus 18.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF97-3002 Ryhmät KXE21S1TS
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KQ00BW45-3008 Ryhmät KXE21S1TM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE98-3022 Ryhmät KXE23S1GS
Ajoitus 27.08.2024 - 29.10.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE98-3027 Ryhmät KXE22S1XR
Ajoitus 28.08.2024 - 30.10.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE98-3028 Ryhmät KXE22S13D
Ajoitus 21.10.2024 - 05.11.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED30-3004 Ryhmät KXE23S1XR
Ajoitus 16.10.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus KQ00BO88-3019 Ryhmät KXE21S1TS KXE21S1TM KXE21S1SA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES12-3002 Ryhmät KXE22S1GS
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KQ00BW44-3014 Ryhmät KXE22S1TM
Ajoitus 03.09.2024 - 09.10.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI71-3007 Ryhmät KXE23S1DM
Ajoitus 11.09.2024 - 03.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED39-3003 Ryhmät KXE22S1XR
Ajoitus 09.12.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER56-3002 Ryhmät KXE22S13D
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER93-3001 Ryhmät KXE21S1GS
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00FQ47-3001 Ryhmät KXE24S1GS
Ajoitus 25.11.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00FP22-3001 Ryhmät KXE24S1MG
Ajoitus 03.09.2024 - 10.10.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI64-3005 Ryhmät KXE24S1DM
Ajoitus 22.10.2024 - 12.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00EI66-3005 Ryhmät KXE24S1DM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00FP21-3001 Ryhmät KXE24S1MG
Ajoitus 19.08.2024 - 04.10.2024 Toteutuksen tunnus KX00EF73-3004 Ryhmät KXE23S1TS
Ajoitus 27.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED31-3004 Ryhmät KXE23S1XR