OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma

Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Suuhygienisti (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamisaluepäällikkö
Päivi Haapasalmi
puh. +358401975895
paivi.haapasalmi@metropolia.fi
Tutkintovastaava
Riikka Jokimäki
+358 40 630 0722
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia. Käytetään yleisiä valtakunnallisia pääsyvaatimuksia.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Ei erityisperiaatteita

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Metropolia AMK yleiset vaatimukset ja asetukset.

Tutkinnon profiili

Suunterveydenhuollon tutkinto-ohjelmassa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tutkintonimikkeellä suuhygienisti (AMK). Opintojen Laajuus on 210 opintopistettä ja koulutuksen kesto on 3,5 vuotta. Suuhygienisti on itsenäinen suun terveydenhoitotyön asiantuntija ja kehittäjä sosiaali- ja terveysalan moniasiantuntijaisessa tiimissä.

Keskeiset oppimistulokset

Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman opiskelijoista valmistuu näyttöön perustuvan suun terveydenhoitotyön asiantuntijoita. Kliiniset hoitotaidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, kehittämisosaaminen ja kansainvälinen osaaminen ovat keskeisiä suuhygienistin osaamisalueita.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Suuhygienistin ydintyötä on eri-ikäisten ja eri kulttuureista tulevien ihmisten suun terveyden edistäminen, suun terveydentilan kartoittaminen, suun infektiosairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutus. Suuhygienistin osaamiseen kuuluu myös lähijohtaminen, yrittäjyys sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Hän voi työskennellä perusterveydenhuollossa kuten terveyskeskuksessa tai yksityisillä hammaslääkäriasemilla, joissa hän voi toimia myös esimiestehtävissä. Hän voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Lisäksi suuhygienisti voi työskennellä alan kaupallisissa yrityksissä myynti- ja tuotekehitystehtävissä.

Jatko-opinnot

Ylemmät AMK-tutkinnot, yliopisto

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Metropolia AMK koskevat yleiset säädökset. Arviointi hyväksytty/hylätty tai T1-K5

Valmistuminen

Vaaditut 210 opintopistettä suoritettu hyväksytysti

Opintojen toteuttaminen

Kokopäivä opiskelu

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin.

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.