Siirry suoraan sisältöön

Nuoren ja aikuisen suun terveys (5 op)

Toteutuksen tunnus: SX00EB69-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 21.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 14.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma

Opettaja

 • Jonas Englund
 • Hannele Tiira
 • Riikka Jokimäki
 • Ulla Marjosola
 • Maria Mstoi
 • Marianne Granlund

Vastuuopettaja

Maria Mstoi

Ryhmät

 • SXP23K2A
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ A
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-ymmärtää nuoren ja aikuisen suun terveyden perusteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveysvalmennustilaisuuden
-ottaa huomioon terveyskäyttäytymisen vaikutukset suun terveyteen
-ohjaa nuoren ja aikuisen suun terveyskäyttäytymistä sosiaalisessa mediassa
-soveltaa suun terveydenhuollon kansallisten ohjelmien ja Käypä hoito -suositusten tietoa työssään
-hallitsee hampaiden esteettisten vaalennushoitojen eri menetelmiä

Sisältö

Nuoren ja aikuisen suun terveys
Nuoren ja aikuisen terveyskäyttäytyminen
Suun terveydenhuollon kansalliset ohjelmat ja Käypä hoito -suositukset terveysvalmennuksessa
Terveysvalmennustapahtuma
Terveyden edistäminen ja viestintä verkossa (eHealth)
Esteettinen suun terveydenhoitotyö

Aika ja paikka

Kevät 2024

Oppimateriaalit

Moodle työtilan materiaalit
Terveysviestinnän materiaalit, (Teams)
Opettajan osoittama materiaali (zoom)
Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus. Terveyttä ruoasta.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, kirjallinen oppimistehtävä
Yhteistoiminnallinen verkko-oppiminen Moodle
Projektin toteuttaminen yhteistyössä kv-opiskelijoiden kanssa
Terveysvalmennustilaisuuden toteuttaminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäharjoittelu HyMy- kylän opetusklinikalla toteutuu sekä Helsingin kaupungin terveyskeskuksen Suun terveydenhuollon kanssa; orientaatiossa, klinikkaorientaatiossa ja opetusklinikalla pakollinen.

Terveysvalmennustapahtumien toteuttaminen sopimuskoulussa tai muissa kolmannen sektorin toimijoissa.Pakollinen läsnäolo terveysvalmennus tapahtumassa ja aktiivinen ryhmätoiminta tämän osalta.

GOLD- Global Oral Health Discussion online- kurssi yhdessä hollantilaisten ja amerikkalaisten opiskelijoiden kanssa. Ilta-opintoina 2h/pvä, intensiivitoteutus 20.5-24.5. klo 18-20.

Kansainvälisyys

GOLD- Global Oral Health Discussion online- kurssi yhdessä hollantilaisten ja amerikkalaisten opiskelijoiden kanssa. Ilta-opintoina 2h/pvä, intensiivitoteutus 20.5-24.5. klo 18-20.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osa 1. Nuorten ja aikuisten suun terveystarkastukset -teoria, Hannele Tiira
Osa 2. Nuorten terveysvalmennus ja eHealth (terveyskeskustelu ja viestintä mediassa)
ohjaus ja mentorointi Maria Mstoi ja Ulla Marjosola
Osa 3.Työelämäharjoittelu suunhoidon opetusklinikalla yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa, kliiniset opettajat
Osa 4. Hampaiden esteettinen hoitotyö ja aikuisten ortodontia: teoria Ulla Marjosola,
Osa 5. Aikuisten ortodontia: teoria Riikka Jokimäki

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävien periodien opinnot oltava hyväksytysti suoritettuna.
Kouluprojektin toteuttaminen
Esteettisen suun terveydenhoitotyön teoriaosuuden hyväksytty suoritus on edellytys valkaisuhoitojen toteuttamiselle suunhoidon opetusklinikalla.
Työelämäharjoittelu suunhoidon opetusklinikalla koostuu sekä nuoren että aikuisen alkavan kiinnityskudossairauden hoidosta. Harjoittelu edellyttää edellisen jakson hyväksyttyä suoritusta. Läsnäolo klinikkaorientaatiossa ja kliinisessä harjoittelussa on aina pakollinen.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.
Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Nuorten ja aikuisten suun terveystarkastukset- teoria, Hannele Tiira 0-5.
Terveysviestintä verkossa/E-health osiossa erillinen tehtävä
GOLD osiossa case tehtävät, josta hyväksytty tai täydennettävä
Esteettinen suun terveydenhoitotyö,arviointi hyväksytty/täydennettävä
Aikuisortodontia, arviointi, hyväksytty/täydenettävä.
Työelämäharjoittelu suunhoidon opetusklinikalla yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Arviointi hyväksytty/täydennettävä.