Siirry suoraan sisältöön

Konsultoiva suun terveydenhoito (5 op)

Toteutuksen tunnus: SX00EB82-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 26.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma

Opettaja

  • Saila Pakarinen
  • Hannele Tiira
  • Ulla Marjosola
  • Suun terveydenhuolto1 Virtuaali

Vastuuopettaja

Ulla Marjosola

Ryhmät

  • SXP20S1
    Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-perehtyy erikoisalojen suun terveydenhuoltoon
-osaa ottaa huomioon erityistarpeisten potilaiden vaatimukset suun terveydenhoitotyössä
-purentavaivojen hoito monialaisena yhteistyönä fysioterapian ja osteopatian kanssa
-saa valmiudet tunnistaa purentafysiologisia ongelmia ja osaa selittää yleisimmät hoitomenetelmät

Sisältö

Teoriaperusta itsenäiseen potilastyöhön
Erikoishammashoidon perusteet
Erityistarpeisten potilaiden huomiointi
Purentafysiologian perusteet
Pyrentafysiologisen potilaan hoito

Aika ja paikka

SYKSY 2023

Oppimateriaalit

Moodlen materiaali
Opettajien osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset
Therapia Odontologica käsiteltävien aiheiden osalta
Käypä hoito -suositukset käsiteltävien aiheiden osalta

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus
Itsenäinen opiskelu
Ryhmätyöskentely
Oppimistehtäviä
Kliiniset harjoitukset

Sisällön jaksotus

Osa 1: Erikoishammashoidon perusteet, EHL Risto Kontio, muut luennoitsijat
Osa 2: Erikoissairaanhoitoa vaativan lapsen suun hoito, EHL Tarja Siltanen
Osa 3 Erityistarpeisten potilaiden huomiointi ja suun terveys, EHL Aija Kalmari luento ja tehtävä
Osa 4: Purentafysiologian perusteet, Hll Hannele Tiira, pyrentafysiologisen potilaan hoito, yhteistyöpäivä muiden tutkintojen kanssa

Lisäksi teoriaperusta itsenäiseen potilastyöhön, TtM Ulla Marjosola

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatio pidetään etänä ZOOM:ssa 8.8.2023 klo 12.30-14.00
EHL:n luennot ovat kontaktiluentoja ja läsnäolovelvollisuus.
Purentafysiologian perusteet, pyrentafysiologisen potilaan hoito, yhteistyöpäivä muiden tutkintojen kanssa -osa sisältää teoriaopintoja ja kliinistä harjoittelua. Osion kontaktiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Opintojaksolle voi osallistua jos edelliset opinnot ovat väh. H3 tasolla suoritettu.

Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu.


Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.


Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Oppimistehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt tai asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen
Oppimistehtävät
Koko toteutuksesta tulee koontiarvosana
Projektin hyväksyttyjä osasuorituksia ei voi korottaa
Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia