Siirry suoraan sisältöön

Nuoren ja aikuisen suun terveydenhoitotyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: SX00EB70-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma

Opettaja

  • Maria Mstoi
  • Saija Pitkäniemi

Vastuuopettaja

Maria Mstoi

Ryhmät

  • SXP22S1
    Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-tekee nuoren ja aikuisen (gingiviitti/alkava parodontiitti) suun terveystarkastuksen ja tulkitsee muutokset suun ja hampaiden terveydessä
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksilöllisesti karieksen ja iensairauksien varhaishoidot huomioiden potilasturvallisuuden
-ottaa huomioon terveyskäyttäytymisen vaikutukset suun terveyteen
-osaa dokumentoida potilaan hoidon kulun potilastietojärjestelmään
-osaa toteuttaa vastaanottovalkaisun vertaisopiskelijalle

Sisältö

Työelämäharjoittelu:
Nuoren ja aikuisen suun terveydenhoitotyö Suunhoidon opetusklinikalla

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022

Oppimateriaalit

Paro I luennot
Luentomuistiinpanot aktivoivasta luennosta
Muut vastuuopettajan mainitsemat lähteet

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Kliininen työharjoittelu
Itsearviointi ja arviointikeskustelut pareittain

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Metropolian HyMy-kylän suunhoidon opetusklinikka.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Mahdollisten kv-vaihto-opiskelijoiden kanssa yhteistyötä klinikkaharjoittelussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op kliininen työharjoittelu

Sisällön jaksotus

Aktivoina luento
Työharjoittelu
Itsereflektointi
Arviointikeskustelu

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija on velvollinen osallistumaan työharjoitteluun läsnäolevana opiskelijana ja koko työvuoron osalta. Opiskelijan tulee suorittaa kliinisen harjoittelun tuntimäärästä 80% potilastyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/täydennettävä/hylätty