Siirry suoraan sisältöön

Hampaiden esteettiset hoidot, syventävä verkkototeutus (3 op)

Toteutuksen tunnus: SX00FB75-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 13.03.2024

Ajoitus

19.03.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 25

Koulutus

  • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma

Opettaja

  • Ulla Marjosola

Vastuuopettaja

Ulla Marjosola

Tavoitteet

Ymmärrät mihin hampaiden esteettiset hoidot perustuvat
Ymmärrät shg:n työn kuvan esteettisten hoitojen parissa
Kirkastat omaa käsitystäsi hampaiden esteettisistä hoidoista ja pohdit syvemmin mitä se sinulle itsellesi merkitsee
Osaat kertoa eri hoitomenetelmistä ja osaat ohjata potilaan ammattilaisen hoitoon
Osaat arvioida omaa tietämystä esteettisistä hoidoista ja syvennät sen merkitystä terveysalalla

Sisältö

Hampaiden vaalennushoidot
Eri menetelmien esittely
SHG:n työkuva esteettisten hoitojen parissa
Oman oppimisen kehittäminen verkkoympäristössä
Näyttöön perustuvan tiedon hakeminen ja yleiset suositukset
Esteettisten hoitojen positiiviset sivuvaikutukset

Aika ja paikka

Kevät 2024

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset artikkeli
Yleiset suositukset
Opettajan osoittama kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu verkkokurssina.
Kurssin oppimisympäristöinä Moodle ja Zoom.

Kurssilla etäkontaktiopetusta, itsenäistä ja tiimityöskentelyä, keskusteluja että kirjallisia tehtäviä.
Opiskelija saa ohjeet Moodlen työtilaan kirjautumiseen vastuuopettajalta sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana on mahdollista tehdä yhteistyötä ja vierailla esteettisen hoidon klinikalla. Tästä sovitaan tarkemmin osallistujien kesken.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 81 h
- Kurssi etenee aihealueittain toteutusajan sisällä
- n. 3 tapaamiskertaa Zoomissa etäkontaktina/luentona (a 3h)
- Itsenäistä työskentelyä Moodle-työtilan tehtävänantojen mukaisesti onlinetapaamiskertojen välillä

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee viikon intensiivijaksoissa ajalla.

Opiskelija palauttaa ennakkotehtävän moodleen 18.3.2024 mennessä.

19.3.2024 klo 9-12 Orientaatio ZOOM, läsnäolo pakollinen

Kurssin päätösseminaari 19.4. klo 9-12 ZOOM, läsnäolo pakollinen

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija voi valita tämän kurssin, kun opsin mukaan on suorittanut nuoren ja aikuisen suun terveys- opintojakson.

Muille AMK:n opiskelijoille suosittelen esteettisen hampaiden hoidon perusteiden suorittamista ennen syventävän kurssin valintaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/täydennettävä

Aktiivinen osallistuminen etätapaamisiin ja verkkokeskusteluihin.
Oppimistehtävien teko hyväksytysti ja palautus kurssin alussa annettuun määräaikaan mennessä.

Opiskelijat
- ymmärtävät vaalennusprosessin merkityksen terveyden edistämisessä
- tuntevat ajankohtaiset vaalennusmenetelmät ja niiden prosessit
- tunnistavat uusia vaalennusmenetelmiä ja osaavat valita oikean hoitomuodon potilaalle
- ovat kehittyneet vaallennushoitojen myynnissä ja markkinoinnissa
- lisäävät oman oppimisen kehittämistä ja näyttöön perustuvan tiedon hakemista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija palauttaa määräaikaan mennessä kaikki 4. moduulitehtävät ja on mukana orientaatiossa, päätösseminaarissa ja ryhmätehtävän tekemisessä.

Opiskelija saa suorituksen noin. 4 viikon kuluessa seminaarista, huomioiden, että kaikki tehtävät on palautettu.

Lisäksi opiskelija antaa palautetta moodlen kautta opintojakson päättyessä.