Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Rakennusarkkitehti (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkinto-ohjelman tutkintovastaava
Jorma Lehtinen
puh 040 1837462
jorma.lehtinen@metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Rakennusarkkitehti haku on valtakunnallisessa yhteishaussa. Hakuohjeet löytyvät Metropolian sivuilta.
Kaikki hakukelpoiset hakijat saapuvat valintakokeeseen. Hakukelpoisuus määritellään kuten yleisesti ammattikorkeakouluopinnoissa.
Rakennusarkkitehtikoulutuksen valintakokeeseen saapuvat osallistuvat hakusivujen ohjeiden mukaisesti sekä AMK-valintakokeeseen että valtakunnalliseen rakennusarkkitehtien soveltuvuuskokeeseen.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa (=AHOT) noudatetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun yleisiä periaatteita.
Rakennusarkkitehtuurin opintojaksoissa otetaan pääasiassa huomioon rakennussuunnitteluun liittyvää osaamista.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Valmistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 240 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.
Opintosuoritusten arvioinnissa noudatetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä ja ohjeita.
https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Tutkinnon profiili

Rakennusarkkitehdin tutkinnossa opiskelija saavuttaa alemman korkeakoulututkinnon tason rakennussuunnittelijalta vaadittavat taidot. Opintojen aikana opiskelija voi suuntautua korjausrakentamiseen, rakentamistalouteen tai uudisrakennusten suunnitteluun

Keskeiset oppimistulokset

Koulutus tuottaa rakennussuunnittelijoita, joilla on myös vahva tekninen osaaminen.
Rakennusarkkitehdin koulutuksessa yhdistyy teknillinen, taiteellinen ja taloudellinen osaaminen. Koulutuksessa harjaannutetaan myös ammatissa tärkeitä yhteistyö- ja viestintätaitoja.
Rakennusarkkitehdin koulutuksessa opintopolkuun sisältyy suunnitteluosaamisen lisäksi opintoja rakentamisen historiasta, rakennesuunnittelusta, talotekniikasta, rakentamistaloudesta ja projektinhallinnasta sekä taide- ja sommitteluopintoja. Perusopintoihin liittyvät kiinteästi tietotekniikan ja tietomallintamisen kurssit sekä kieli- ja viestintäopinnot.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Rakennusarkkitehdit työskentelevät mm. suunnittelutoimistoissa, julkishallinnossa, rakennusliikkeissä, rakennuttamistoimistoissa tai yrittäjinä.
Rakennusarkkitehti (amk) täyttää vaadittavan työkokemuksen jälkeen laissa suunnittelijalta vaadittavan kelpoisuuden Vaativaan suunnittelutehtävään.
Katso: Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 e § (41/2014), Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta.
Rakennusarkkitehdin työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi:
• pienten ja keskisuurien uudisrakennusten suunnittelu sekä toimiminen avustavana suunnittelijana suurissa hankkeissa
• korjausrakentamisen suunnittelu ja kuntotutkimukset
• rakennusteollisuuden suunnittelutehtävät
• rakennussuunnittelun projektinhallinta ja rakennuttaminen
• rakentamisen valvontatehtävät

Jatko-opinnot

Rakennusarkkitehdin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus hakea teknillisten yliopistojen arkkitehtuurin maisteritason opintoihin.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arvioinnissa noudatetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä ja ohjeita.
https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Valmistuminen

Valmistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 240 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan kokopäiväopintoina. Opinnot vaativat täysiaikaista läsnäoloa luennoilla ja harjoituksissa.
Metropolian rakennusarkkitehtuurin opinnoissa käytetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja sekä ohjelmistoja. Rakennusarkkitehtuurin opiskelijoilla tuleekin olla oma kannettava tietokone. Se mahdollistaa opiskelun joustavuuden. Omaa tietokonetta tullaan käyttämään sekä Metropolian kampusalueella että sen ulkopuolella tapahtuvassa opiskelussa.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Rakennusarkkitehdin tutkintoon kuuluu 30 opintopistettä työharjoittelua. Kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukauden lopussa on 10 opintopisteen laajuinen työharjoittelu. Ensimmäinen työharjoittelu suoritetaan rakennustyömaalla ja kaksi muuta suunnittelutyössä tai rakennustuotannossa tai- ohjauksessa.
Rakennusarkkitehtuurin kursseista osa tehdään yhteistyössä työelämän kanssa. Näistä laajin on 10 opintopisteen Innovaatioprojekti niminen kurssi, jossa opiskelijat suorittavat itsenäisen projektin yhdessä yrityksen kanssa.

Opiskelijavaihto

Rakennusarkkitehtuurin opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opiskelijavaihtoon Metropolia ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti.