OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Optometrian tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Optometrian tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Optometristi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Saija Flinkkilä
Puh. 040 178 5154
Email: saija.flinkkila(at)metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö: https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus: >>

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelija osaa toimia optometristinä tehden näöntutkimuksia ja piilolasisovituksia, sekä sovittaen silmälaseja ja muita näkemisen apuvälineitä. Hän osaa valita, myydä, valmistaa ja huoltaa silmälaseja. Hän osaa tutkia silmien terveydentilaa havaitakseen silmäsairauksia tai epänormaaleja löydöksiä ja osaa tarvittaessa ohjata asiakkaan lääkäriin. Hän osaa kommunikoida asiallisesti ja ammatin vaatimalla tavalla erilaisten asiakkaiden kanssa. Hän tuntee terveydenhuollon toimintakentän ja optometristin toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja suositukset ja osaa toimia niiden mukaisesti.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Optometristi on näkemisen asiantuntija. Hänen ydinosaamistaan ovat näöntutkimusten tekeminen ja silmäsairauksien seulominen. Hän myy, valmistaa ja huoltaa silmälaseja sekä sovittaa piilolaseja ja heikkonäköisten apuvälineitä. Työtehtäviä ovat esimerkiksi optometristinä toimiminen yksityissektorilla optikkoliikkeessä tai sairaalassa, sekä julkisessa terveydenhuollossa tai optisen alan tukkupuolen asiantuntijuus.

Jatko-opinnot

Ylempi AMK -tutkinto

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen kurssin alussa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan pääosin kokopäiväisenä lähiopetuksena.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin liittyy 30 opintopistettä työelämäharjoittelua.

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto on suunniteltu 5.lukukaudelle.