OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma > Sähkö- ja automaatiotekniikka, Sähkövoimatekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikka, Sähkövoimatekniikka

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset opinnot
                                                       
Orientaatio insinööriopintoihin 15
     
           
                       
Elektroniikan ja sähkötekniikan perusteet 15
     
           
                       
Automaatio- ja sähkövoimatekniikan perusteet 15
     
           
                       
Sähkö- ja automaatiotekniikan projekti 15
     
           
                       
60000303000000015151515000000000000
Sähkövoimatekniikan pakolliset opinnot
                                                       
Sähköasennukset
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Sähköasennukset 15  
       
               
               
Sähköasennukset
                                                       
Sähkön siirto ja jakelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Sähkön siirto ja jakelu 15  
       
               
               
Sähkön siirto ja jakelu
                                                       
Sähkökoneet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Sähkökoneet 15  
       
               
               
Sähkökoneet
                                                       
Sähköjärjestelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Sähköjärjestelmät 15  
       
               
               
Sähköjärjestelmät
                                                       
06000003030000000001515151500000000
Sähkövoimatekniikan valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                       
Sähkösuunnittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Sähkösuunnittelu 15    
         
                   
       
Sähkösuunnittelu
                                                       
Sähköurakointi
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Sähköurakointi 15    
         
                   
       
Sähköurakointi
                                                       
Valaistustekniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Valaistustekniikka 15      
           
                       
Valaistustekniikka
                                                       
Kiinteistöjen tietotekniset järjestelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Kiinteistöjen tietotekniset järjestelmät 15    
         
                   
       
Kiinteistöjen tietotekniset järjestelmät
                                                       
Jakeluverkot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Jakeluverkot 15    
         
                   
       
Jakeluverkot
                                                       
Teollisuuden sähköjärjestelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Teollisuuden sähköjärjestelmät 15    
         
                   
       
Teollisuuden sähköjärjestelmät
                                                       
Tehoelektroniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Tehoelektroniikka 15    
         
                   
       
Tehoelektroniikka
                                                       
Taajuusmuuttajakäytöt
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Taajuusmuuttajakäytöt 15    
         
                   
       
Taajuusmuuttajakäytöt
                                                       
Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköjärjestelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköjärjestelmät 15      
           
                       
Valinnainen opintokokonaisuus 1
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Valinnaiset opinnot
                                                       
Valinnainen opintokokonaisuus 2 tai vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Sähköturvallisuutta koskevat säädökset, standardit ja ohjeet 5      
           
                       
0010535000052.552.517.517.50000000026.326.326.326.38.88.88.88.8
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
         
                   
       
Harjoittelu 2 15      
           
                         
   
00151500007.57.5150000000003.83.83.83.87.57.500
Innovaatioprojekti ja kieliopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Tekniikan alan ruotsi 5    
         
                   
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
         
                   
       
0020000001010000000000055550000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060140653030303070704025151515151515151535.135.135.135.120.120.112.612.6

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sähkövoimatekniikka

Sähkövoimatekniikassa voit syventyä sähkönjakeluun, sähköasennus- ja valaistustekniikkaan tai sähkökäyttöihin. Myös erilaiset yhdistelmät ovat mahdollisia.

Sähkön siirto- ja jakelutekniikka keskittyy sähköenergian toimittamiseen voimalaitoksilta asiakkaille. Sähköenergian toimitus on yhteiskunnan elintärkeä peruspalvelu, jonka kehittäminen on jatkuva haaste tekijöilleen. Älykkäät sähköverkot, lisääntyvän sähköajoneuvokannan infrastruktuuritarpeet ja kehittyvät sähkömarkkinat tarjoavat mielenkiintoisia näkymiä tuleville sähköinsinööreille.

Sähköasennus- ja valaistustekniikkaan kuuluvat rakennusten sähkösuunnittelu ja -asennukset, kiinteistöjen tietotekniset järjestelmät sekä sisä- ja ulkovalaistus. Uudet energiasäästötekniikat, esimerkiksi LED-valaistus, rakennusautomaation kehittyminen ja uusien älykkäiden tekniikoiden mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet tuovat kiinnostavia mahdollisuuksia nykyisille ja tuleville insinööreille. Valaistus on tärkeä sisustus- ja viihtyvyystekijä, joka kysyy suunnittelijaltaan myös taiteellista silmää.

Sähkökäytöt keskittyvät sähköenergian muuttamiseen mekaaniseksi energiaksi. Sähkömoottorin lisäksi siihen liittyy yhä useammin taajuusmuuttajatekniikka, jolla moottorin pyörimisnopeutta ja muita ominaisuuksia voidaan säätää tarkasti ja energiatehokkaasti. Suomalainen taajuusmuuttajatekniikka on jo vuosikymmenten ajan ollut maailman huippua.

Sähköinsinöörien työt voivat liittyä esimerkiksi suunnitteluun, tutkimus- ja kehitystehtäviin, asiantuntijatehtäviin, konsultointiin, asennusurakointiin, käyttöön ja kunnossapitoon, teknisiin myynti- ja ostotehtäviin sekä varsinkin kokemuksen karttuessa erilaisiin johtamistehtäviin.

Sähkövoimainsinöörejä työllistävät Suomessa esimerkiksi energia- ja sähköverkkoyhtiöt, kotimaiset ja kansainväliset teollisuusyritykset, urakointiyritykset, suunnittelu- ja konsulttitoimistot sekä maahantuontiyritykset.

Sähkövoimatekniikan koulutus järjestetään pääosin Helsingissä Albertinkadun toimipisteessä.

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikan oppijan polku koostuu 15 opintopisteen laajuisista opintokokonaisuuksista, joista kukin toteutetaan pääsääntöisesti yhden opiskeluperiodin aikana. Opintokokonaisuudet jakautuvat seuraavasti:
• ensimmäisen vuoden kaikille yhteiset opinnot (neljä opintojaksoa) 60 op
• toisen vuoden pääainekohtaiset opinnot (neljä opintokokonaisuutta) 60 op
• pääainekohtaiset valinnaiset kaksi opintokokonaisuutta 30 op
• täysin valinnaiset kaksi opintokokonaisuutta 30 op
• innovaatioprojekti ja toinen kotimainen kieli 15 op
• kaksi harjoittelujaksoa 30 op
• opinnäytetyö 15 op
YHTEENSÄ 240 opintopistettä
Ensimmäisen vuoden opinnot ovat pakollisia ja yhteneväisiä kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Ensimmäisen vuoden lopulla valitaan pääaine: joko automaatiotekniikka tai sähkövoimatekniikka. Toisen vuoden opinnot ovat pakollisia ja yhteneväisiä kaikille kyseisen pääaineen valinneille opiskelijoille.
Kolmannen ja neljännen vuoden aikana opiskelijan on suoritettava kaksi opintokokonaisuutta oman pääaineen valinnaisesta tarjonnasta, kaksi täysin valinnaista opintokokonaisuutta ammattikorkeakoulun tarjonnasta (ne saavat olla myös oman pääaineen tai tutkinto-ohjelman tarjoamia opintokokonaisuuksia), sekä innovaatioprojekti ja toinen kotimainen kieli. Mikäli opiskelijalla ei ole aikaisempaa alan työkokemusta, opiskelijan on lisäksi suoritettava kaksi pakollista 10 kalenteriviikon mittaista harjoittelujaksoa alan työtehtävissä. Opintojen loppuvaiheessa tehdään opinnäytetyö oman tutkinto-ohjelmansa aihepiiriin liittyvästä aiheesta.