OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Riikka Jääskeläinen
etunimi.sukunimi(at)metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Yhteishaussa sovelletaan yleisiä Metropolian tekniikan ja liikenteen hakukelpoisuuskriteerejä ja valintaperusteita.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Noudatetaan Metropolian sekä tekniikan ja liikenteen koulutusalan AHOT-ohjeistusta.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö.

Tutkinnon edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 240 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Tutkinnon profiili

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelmassa opiskelija voi syventyä infrarakentamisen, rakennetekniikan tai rakentamisen projektihallinnan osaamisalueille.

Keskeiset oppimistulokset

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa rakennusalaa hallitsevia ammattilaisia, joilla on monipuoliset valmiudet työskennellä rakennusalan eri tehtävissä. Laaja-alaiseen ammattitaitoon kuuluvat hyvä ammattiteoreettinen, käytännöllinen ja menetelmällinen osaaminen sekä syvällinen asiantuntemus omalla erikoisosaamisalueella. Rakennusinsinöörin tehtävät edellyttävät ammatillisen osaamisen lisäksi ongelmanratkaisukykyä, matemaattista ja taloudellista ajattelua, ryhmätyö ja esimiestaitoja, monipuolisia tietotekniikan käyttövalmiuksia sekä viestintä- ja kielitaitoa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Rakennusinsinöörin työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi asuin-, liike- ja teollisuusrakennusten rakenteiden suunnittelu, työmaatoteutus, kunnossapito ja korjausrakentaminen, sekä infrarakentaminen.

Jatko-opinnot

Jatko-opintomahdollisuuksia on ylempi ammattikorkeakoulututkinto sekä rakennusalan diplomi-insinöörin tutkinto, jotka antavat kelpoisuuden vaativampiin rakennusalan asiantuntijatehtäviin.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arvioinnissa noudatetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä ja ohjeita.

Valmistuminen

Valmistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 240 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan päivätoteutuksena.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Opiskelijavaihto

Monipuoliset mahdollisuudet vaihto-opiskeluun. Hakukohteet: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/