Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Jalkaterapeutti (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Elina Wasenius
Puh. 040 641 8082
Sähköposti: elina.wasenius(at)metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus: >>

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Jalkaterapian ydinosaamisalueet ovat alaraajojen toimintojen ja jalkaterapiatarpeen arviointi, terveyttä edistävä jalkaterapia, hoitava jalkaterapia, alaraajojen toimintoja tukevat terapiat, jalkaterän apuvälineterapia sekä johtamis-, kehittämis- ja tutkimusosaaminen jalkaterapiassa. Jalkaterapeutit työskentelevät mm. perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa, yrittäjinä, ammatinharjoittajina, konsultaatio-, myynti- ja projektitehtävissä sekä apuvälineitä valmistavissa yrityksissä. Työpaikka voi löytyä myös ulkomailta.

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot).

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen kurssin alussa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Kurssit toteutetaan pääosin kokoaikaisena lähiopetuksena.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin kuuluu harjoittelua yhteensä 75 opintopistettä.

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto on suunniteltu toteutuvan 5-6 lukukausilla


Tutkinto-ohjelmalla on Erasmus-vaihtosopimus seuraavien korkeakoulujen kanssa:
Saxion University
Artevelde Hoegeschool
Malaga University
HELB I. Prigogine
Catholic University Valencia