Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Röntgenhoitaja (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
osaamisaluepäällikkö
Pekka Anttila
puh.+358406418318
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
Tutkintovastaava
Sanna Törnroos
+358 40 630 1224
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityisiä pääsyvaatimuksia

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Ei erityisperiaatteita

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Metropolia AMK yleiset vaatimukset ja asetukset.
Tutkinnon suorittamisen jälkeen röntgenhoitaja on velvollinen noudattamaan säteilysuojelua koskevia määräyksiä ja ohjeita. (STUK. ST ohje 1.6. 2009).
https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Tutkinnon profiili

Tuottaa näyttöön perustavan radiografia- ja sädehoitotyön osaajia.

Keskeiset oppimistulokset

Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelman opiskeljoista valmistuu näyttöön perustuvan radiografia- ja sädehoitotyön osaajia. Ammatillinen tietoperusta,ammatillinen taito ja toiminta, eettinen osaaminen, yhteistyötaidot ja kehittämisosaaminen ovat keskeisiä röntgenhoitajan osaamisalueita.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Röntgenhoitaja suorittaa kuvantamistutkimuksia ja antaa sädehoitoa yhteistyössä muiden terveysalan ammattilaisten kanssa. Radiologisissa yksiköissä ja sädehoito-osastoilla röntgenhoitaja vastaa osaltaan asiakkaan hoidosta. Terveydenhuoltoa palvelevissa yrityksissä röntgenhoitajan tehtävät painottuvat tuotekehittelyyn, markkinointiin ja koulutukseen. Röntgenhoitaja voi myös työskennellä säteilyn käytön asiantuntijatehtävissä.

Jatko-opinnot

Ylemmät AMK-tutkinnot, yliopistot

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolia AMK koskevat yleiset säädökset. Arviointi hyväksytty/hylätty tai T1-K5

Valmistuminen

Vaaditut 210 opintopistettä suoritettu hyväksytysti

Opintojen toteuttaminen

Kokopäivä opiskelu

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto
Röntgenhoitaja(AMK)

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Käytännön harjoittelun osuus on 75 opintopistettä
Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin.

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.