CURRICULA
Home > Master’s Degree (UAS) > Master's Degree Programme in Health Promotion
Master’s Degree (UAS)

Master's Degree Programme in Health Promotion
Master of Health Care, 90 ECTS


Master of Health Care (Nursing), Master of Health Care (Public Health Nursing), Master of Health Care (Midwifery), Master of Health Care (Emergency Care), Master of Health Care (Prosthetics/Orthotics), Master of Health Care (Physiotherapy), Master of Health Care (Oral Hygiene), Master of Health Care (Occupational Therapy), Master of Social Services, Master of Health Care (Radiography and Radiotherapy), Master of Health Care (Optometry), Master of Health Care (Osteopathy), Master of Health Care (Elderly Care), Master of Health Care (Podiatry)

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations
Contact
Head of Degree Programme
Arja Liinamo
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Specific admission requirements

Eligibility for a UAS Master’s degree programme is conferred by an appropriate UAS higher education degree or another appropriate higher education degree and at least three years of subsequent work experience in a relevant field. As a relevant field is regarded both the field being applied to and the field of the previous higher education degree. The following Finnish Bachelor of Health Care / Social Services degrees:
- apuvälineteknikko (AMK)
- bioanalyytikko (AMK)
- ensihoitaja (AMK)
- fysioterapeutti (AMK)
- geronomi (AMK)
- jalkaterapeutti (AMK)
- kätilö (AMK)
- optometristi (AMK)
- osteopaatti (AMK)
- röntgenhoitaja (AMK)
- sairaanhoitaja (AMK)
- sosionomi (AMK)
- suuhygienisti (AMK)
- terveydenhoitaja (AMK)
- toimintaterapeutti (AMK)
- some other appropriate Finnish higher education degree combined with relevant former Finnish "college" level degree
- appropriate foreign higher education degree equivalent to the above mentioned Finnish higher education degrees in terms of level, extent and content (assessed by the degree programme).
In addition to the appropriate higher education degree, applicants must have 36 months (three years) of work experience accumulated as from the date of issue of the final higher education degree certificate and obtained by the beginning of the application period.

Specific arrangements for recognition of prior learning

Those applying to and enrolled in a higher education institution have the opportunity to apply for recognition of prior learning and previously acquired competencies, irrespective of where or how such competence was acquired. Prior learning corresponding to tertiary level expertise may be transferred as credits towards the degree. Students are responsible for substantiating the competencies that they have acquired. The relevant practices have been described in the Degree Regulations.

Qualification requirements and regulations

The Degree Regulations of Metropolia university of applied sciences:
http://opinto-opas.metropolia.fi/en/information-on-metropolia/regulations/ >>

Profile of the programme

Look at the general description of the Programme:
http://www.metropolia.fi/en/apply/

Key learning outcomes

Key learning outcomes are specified in the programme study plan.

Occupational profiles of graduates with examples

Tutkinnon suorittaminen antaa valmiuden toimia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuutta edellyttävissä kehittämis- ja johtamistehtävissä yhteisö- ja organisaatio- sekä kunta- ja maakuntatasoilla. Tulevaisuudessa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja sote-alueiden yhteinen tehtävä. Ennaltaehkäisevän terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävän toiminnan kehittäminen ja johtaminen toteutuu hallinnon alat ylittävänä monilaisena yhteistyönä.
Koulutus antaa valmiudet terveyden edistämisen laaja-alaisiin ja vaativiin asiantuntijatehtäviin, kuten näyttöön perustuvaan terveyden edistämisen suunnitteluun ja arviointiin ja kehittämiseen, monialaiseen verkostoyhteistyöhön sekä koordinointiin ja johtamiseen. Tutkinnosta valmistuneet ovat kriittisiä, kehittämisorientoituneita asiantuntijoita ja he voivat toimia erilaisissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin organisaatiossa tai yrittäjänä.

Access to further studies

After receiving a Master’s degree (the level EQF 7) one can move further in the post-graduate path of the university sector.

Examination regulations, assessment and grading

http://opinto-opas.metropolia.fi/en/information-on-metropolia/regulations/

Graduation requirements

A student is required to successfully complete the designated program of courses.

Mode of study

Master students study on a part-time basis. Students achieve their degree in 1,5-2 years.

Level of qualification

Master´s Degree Programme

Workplacement(s) and Work-based Learning

Internship is not included in the studies. Studies are conducted in cooperation with working life.

Obligatory or Optional Mobility

International aspect to the studies can be created by international guest lecturers, study trips, study exchange, joint courses and studies