Skip to main content

Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Emergency Care

Degree:
Master of Health Care

Degree title:
Master of Health Care (Emergency Care)
Master of Health Care (Nursing)

Credits:
90 ects

Workplacement(s) and Work-based Learning

Internship is not included in the studies. Studies are conducted in cooperation with working life.

Qualification requirements and regulations

The Degree Regulations of Metropolia university of applied sciences:
http://opinto-opas.metropolia.fi/en/information-on-metropolia/regulations/ >>

Access to further studies

After receiving a Master’s degree (the level EQF 7) one can move further in the post-graduate path of the university sector.

Specific arrangements for recognition of prior learning

Those applying to and enrolled in a higher education institution have the opportunity to apply for recognition of prior learning and previously acquired competencies, irrespective of where or how such competence was acquired. Prior learning corresponding to tertiary level expertise may be transferred as credits towards the degree. Students are responsible for substantiating the competencies that they have acquired. The relevant practices have been described in the Degree Regulations.

Profile of the programme

Look at the general description of the Programme:
http://www.metropolia.fi/en/apply/

Occupational profiles of graduates with examples

Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto antaa vahvan osaamisen toimia ensihoidon kehittäjänä ja uudistajana, asiantuntijana, yrittäjänä sekä esimies- ja johtotehtävissä nyt ja tulevaisuudessa. Tutkinto mahdollistaa urakehityksen ja uudistaa työelämää tietoperustan sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen myötä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa johtaa ja kehittää ensihoidon palvelujärjestelmiä sekä toteuttaa ensihoidon palvelutason määrittelyä erilaisten sairastumis- ja onnettomuusriskien analysointien avulla. Lisäksi opiskelija osaa toimia erilaisissa ensihoidon asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä johtaa ensihoitopalvelun operatiivisia ja moniviranomaisyhteistyötilanteita.
Opiskelija voi hankkia osaamisen julkisten organisaatioiden työyhteisöjen päivittäisjohtamisen kehittämiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opetuksessa ovat sisältöinä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan opinnot sekä sosiaali- ja terveysalan johtamisen yhteistä tietoperustaa rakentavat opinnot, syventävät opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot.
Opinnot rakentuvat Metropolian oppijan polun viitekehykseen, jossa keskeisiä
ydinasioita ovat työelämälähtöinen osaaminen, kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminnan tutkiva oppiminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, elinikäinen oppiminen ja monialaisuus. Opiskelijat edustavat työelämää ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus koulutuksen alkaessa. Opiskelijat hyödyntävät aiempaa asiantuntemustaan ja työelämäyhteyttään opintojen aikana sekä luovat asiantuntijaverkostoja opiskelijoiden, korkeakoulun omien ja ulkopuolisten kouluttajien sekä alumnien kautta. Opinnoissa opiskelijat kehittyvät itsearvioinnissa ja itsensä ja muiden johtamisessa sekä kansainvälisissä ja kansallisissa viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.
Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi ulkomaalaisten vierailijaluentojen, kv- matkojen ja - vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä toimimista varten. Opetuksessa painotetaan myös työelämässä vaadittavan hyvän viestintä- ja kielitaidon kehittymistä.
Metropolia Ammattikorkeakoulusta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen opiskelijan osaamista kuvataan kansallisen viitekehyksen (NQF 7, National Qualifications Framework) ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n suositusten mukaisesti.

Key learning outcomes

Key learning outcomes are specified in the programme study plan.

Graduation requirements

A student is required to successfully complete the designated program of courses.

Level of qualification

Master´s Degree Programme

Obligatory or Optional Mobility

International aspect to the studies can be created by international guest lecturers, study trips, study exchange, joint courses and studies

Specific admission requirements

Eligibility for a UAS Master’s degree programme is conferred by an appropriate UAS higher education degree or another appropriate higher education degree and at least three years of subsequent work experience in a relevant field. As a relevant field is regarded both the field being applied to and the field of the previous higher education degree. The following Finnish Bachelor of Health Care / Social Services degrees:
- ensihoitaja (AMK)
- sairaanhoitaja (AMK)
- some other appropriate Finnish higher education degree combined with relevant former Finnish "college" level degree
- appropriate foreign higher education degree equivalent to the above mentioned Finnish higher education degrees in terms of level, extent and content (assessed by the degree programme).
In addition to the appropriate higher education degree, applicants must have 36 months (three years) of work experience accumulated as from the date of issue of the final higher education degree certificate and obtained by the beginning of the application period.

Examination regulations, assessment and grading

http://opinto-opas.metropolia.fi/en/information-on-metropolia/regulations/

Mode of study

Master students study on a part-time basis. Students achieve their degree in 1,5-2 years.

Programme director

Head of Degree Programme
Jukka Lehtimäki
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Emergency Care
Code
(S1824S6)
Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Emergency Care
Code
(S1823S6)
Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Emergency Care
Code
(S1822S6)
Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Emergency Care
Code
(S1821S6)
Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Emergency Care
Code
(S1820S6)

Timing 08.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000EG52-3004 Groups S1823S6
Timing 08.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000FG29-3001 Groups S1823S6
Timing 07.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000FG27-3001 Groups S1823S6
Timing 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus S000FG28-3001 Groups S1823S6
Timing 15.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000DJ83-3007 Groups S3023S6 S2223S6 S1823S6 S2623S6 S2823S6
Timing 14.08.2023 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus S000EM83-3010 Groups S3023S6 S2223S6 S1823S6 S1923S6 S2623S6 S2823S6
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus S000EM85-3010 Groups S2222S6 S1922S6 S1522S6C S1822S6 S2622S6
Timing 14.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000EM84-3007 Groups S2222S6 S1922S6 S1522S6C S1822S6 S2622S6
Timing 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus S000CO36-3011 Groups S3023S6 S2223S6 S1823S6 S2623S6 S2823S6
Timing 14.03.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus S000CP32-3014 Groups S2723S6
Timing 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus S000CP32-3016 Groups S1823S6
Timing 13.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus S000DK68-3006 Groups S3023S6 S2223S6 S1823S6 S2823S6
Timing 20.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000DJ89-3007 Groups S2223S6 S1823S6 S2623S6 S2823S6
Timing 15.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus S000DJ89-3010
Timing 26.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000DK67-3007 Groups S2222S6 S1822S6 S2823S6
Timing 07.09.2023 - 23.11.2023 Toteutuksen tunnus S000FJ15-3001
Timing 01.09.2023 - 04.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3063 Groups S3023S6 S2223S6 S1823S6 S1923S6 S2623S6 S2823S6
Timing 15.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3085
Timing 30.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000FG27-3002 Groups S1824S6
Timing 30.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000DJ83-3008 Groups S2624S6 S2224S6 S2824S6 S1824S6
Timing 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000EM84-3011 Groups S3023S6 S2223S6 S1823S6 S1923S6 S2623S6 S2823S6
Timing 12.02.2025 - 20.04.2025 Toteutuksen tunnus S000DK68-3009 Groups S2224S6 S2824S6 S1824S6 S3024S6_old
Timing 11.09.2024 - 31.10.2024 Toteutuksen tunnus S000DJ89-3008 Groups S3023S6 S2624S6 S2824S6 S2224S6 S1824S6
Timing 17.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000DK67-3008 Groups S2223S6 S1823S6 S2824S6
Timing 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000FK58-3001
Timing 30.08.2024 - 03.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3087 Groups S2624S6 S2224S6 S2824S6 S1824S6 S1924S6