OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma > Ajoneuvotekniikka
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Ajoneuvotekniikka

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset opinnot
                                                       
Orientaatio tekniikan opintoihin
                                                       
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
             
                           
Tekniikan alan suomi ja viestintä 5
     
             
                           
Tekniikan alan englanti ja viestintä 5
     
             
                           
Tekniikan alan ruotsi 5    
           
                       
       
Matematiikka 1 5
     
             
                           
Matematiikka 2 5
       
               
                       
Fysiikka 1 5
     
             
                           
Fysiikka 2 5
       
               
                       
Sovellusohjelmat, ohjelmointi ja raportointi 5
       
               
                       
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5    
           
                       
       
Ajoneuvotekniikan projektit
                                                       
Johdantoprojekti 5
       
               
                       
Monialainen innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Konetekniikan perusteet
                                                       
Dynamiikka ja sovellukset 5  
       
                 
                   
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5    
           
                       
       
Materiaali- ja valmistustekniikka 5
     
             
                           
Tekninen piirustus ja CAD-perusteet 5
       
               
                       
Statiikka 5
       
               
                       
Lujuusoppi 5  
       
                 
                   
60102503030100520001515151555002.52.510100000
Ammattiosaaminen
     
           
                       
Moottoritekniikka
                                                       
Energiatekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Ajoneuvomoottorit 10  
         
                   
               
Ajoneuvotekniikka
                                                       
MaaS - liikkuminen palveluna 5    
         
                     
           
Autosähkötekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Autosähkötekniikka 10  
         
                   
               
Sähkö- ja hybridiajoneuvot 5    
         
                     
           
Renkaat ja alustarakenteet 5  
         
                   
               
Turvajärjestelmät 5    
         
                     
           
Tehonsiirto ja jarrut 5  
         
                   
               
454015022.522.510301500011.311.311.311.35515157.57.5000000
Syventävä ammattiosaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
Ajoneuvojen jälkimarkkinointi
                                                       
Korjaamotoiminta 5  
       
                 
                   
Korjaamon järjestelmät 5  
       
                 
                   
Korjaamon asiakaspalvelu 5    
         
                     
           
Korjaamotalous 5    
         
                     
           
Autoalan liiketoiminta 5    
           
                       
       
Autoalan liiketoimintaselvitys 5    
           
                       
       
Autosähkötekniikka
                                                       
Elektroniikka 10                                                        
Ohjelmointi ja sulautetut järjestelmät 5                                                        
Väylä- ja diagnoositekniikka 5                                                        
Elektroniikkasuunnittelu 5                                                        
Matematiikka 3 5                                                        
Ajoneuvon suunnittelu
                                                       
Kuorma- ja linja-autotekniikka 5                                                        
Ajoneuvon mittaukset ja analysointi 5                                                        
Ajoneuvon mallinnus ja simulointi 5                                                        
Matematiikka 3 5                                                        
Koneenosat 5                                                        
3D-mallintaminen ja CAE 5                                                        
010200001001010000000550055550000
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                         
   
Harjoittelu 2 15      
             
                           
0003000000015150000000000007.57.57.57.5
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 10560604552.552.53030303022.522.526.326.326.326.3151515151515151511.311.311.311.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Ajoneuvotekniikan osaaminen perustuu sähkötekniikkaan, konetekniikkaan ja ajoneuvotekniikkaan.
Valmistuttuaan opiskelija
•tuntee ajoneuvojen perusrakenteet, komponentit ja järjestelmät
•tuntee ajoneuvojen valmistustekniikan menetelmät
•ymmärtää auton dynaamisen käyttäytymisen
•osaa kuvata ja simuloida ajoneuvojärjestelmiä matematiikan keinoin
•ymmärtää luonnontieteen merkityksen autoteknisissä sovelluksissa
•tuntee moottorin toiminnan
•hallitsee diagnostiikkaa ja vianetsintää
•tuntee puolijohdetekniikan ja sen keskeiset komponentit
•tuntee yleisimmät materiaalit ja kemikaalit sekä niiden käyttöominaisuudet