Siirry suoraan sisältöön

Painomenetelmät, materiaalit ja visuaalisuusLaajuus (5 op)

Tunnus: XX00EN24

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- Ymmärtää, mikä on graafisen tekniikan toimiala ja eri toimijatahot
- Ymmärtää eri käyttötarkoitusten asettamat vaatimukset painomenetelmän ja materiaalin valinnassa
- Hallitsee painomenetelmiin ja materiaaleihin liittyvät peruskäsitteet ja -teknologiat
- Hahmottaa ja ymmärtää eri painomenetelmiin liittyvät prosessit ja niiden keskeiset periaatteet
- Ymmärtää visuaalisuuden eri tekijöitä ja niiden merkityksen painetussa mediassa
- Tunnistaa ja osaa soveltaa oppimiaan asiakokonaisuuksia oppimistehtävissä

Sisältö

Tämä opintojakso perehdyttää graafisen tekniikan perusteisiin. Sen lähtökohtana on valikoima valmiita painotuotteita, joiden valmistusmenetelmiä, -tekniikoita ja materiaalivalintoihin liittyviä vaatimuksia esitellään opiskelijalle havainnollisin videoin, kuvin ja aiheeseen liittyvin tekstein. Tarkoituksena on antaa opiskelijalle viitekehys alalla toimimiselle niin alan termistön, prosessien, tuotantoketjujen kuin toimialan tuntemuksen näkökulmasta. Myös visuaalisuuden eri elementtejä tarkastellaan printtimedian erityispiirteiden kannalta. Opintojaksoon sisältyy itsenäisiä osiokohtaisia oppimistehtäviä sekä laajempi, koko opintojakson sisällön omaksumista mittaava lopputentti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät ja saavuttanut opintojakson tavoitteet.

Ilmoittautumisaika

31.08.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.05.2022 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 30

Opettaja
  • Hannu Saarnilehto
Vastuuhenkilö

Hannu Saarnilehto

Tavoitteet

Opiskelija
- Ymmärtää, mikä on graafisen tekniikan toimiala ja eri toimijatahot
- Ymmärtää eri käyttötarkoitusten asettamat vaatimukset painomenetelmän ja materiaalin valinnassa
- Hallitsee painomenetelmiin ja materiaaleihin liittyvät peruskäsitteet ja -teknologiat
- Hahmottaa ja ymmärtää eri painomenetelmiin liittyvät prosessit ja niiden keskeiset periaatteet
- Ymmärtää visuaalisuuden eri tekijöitä ja niiden merkityksen painetussa mediassa
- Tunnistaa ja osaa soveltaa oppimiaan asiakokonaisuuksia oppimistehtävissä

Sisältö

Tämä opintojakso perehdyttää graafisen tekniikan perusteisiin. Sen lähtökohtana on valikoima valmiita painotuotteita, joiden valmistusmenetelmiä, -tekniikoita ja materiaalivalintoihin liittyviä vaatimuksia esitellään opiskelijalle havainnollisin videoin, kuvin ja aiheeseen liittyvin tekstein. Tarkoituksena on antaa opiskelijalle viitekehys alalla toimimiselle niin alan termistön, prosessien, tuotantoketjujen kuin toimialan tuntemuksen näkökulmasta. Myös visuaalisuuden eri elementtejä tarkastellaan printtimedian erityispiirteiden kannalta. Opintojaksoon sisältyy itsenäisiä osiokohtaisia oppimistehtäviä sekä laajempi, koko opintojakson sisällön omaksumista mittaava lopputentti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät ja saavuttanut opintojakson tavoitteet.

Ilmoittautumisaika

26.10.2020 - 08.11.2020

Ajoitus

01.11.2020 - 14.03.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 30

Opettaja
  • Toni Spännäri
Vastuuhenkilö

Toni Spännäri

Tavoitteet

Opiskelija
- Ymmärtää, mikä on graafisen tekniikan toimiala ja eri toimijatahot
- Ymmärtää eri käyttötarkoitusten asettamat vaatimukset painomenetelmän ja materiaalin valinnassa
- Hallitsee painomenetelmiin ja materiaaleihin liittyvät peruskäsitteet ja -teknologiat
- Hahmottaa ja ymmärtää eri painomenetelmiin liittyvät prosessit ja niiden keskeiset periaatteet
- Ymmärtää visuaalisuuden eri tekijöitä ja niiden merkityksen painetussa mediassa
- Tunnistaa ja osaa soveltaa oppimiaan asiakokonaisuuksia oppimistehtävissä

Sisältö

Tämä opintojakso perehdyttää graafisen tekniikan perusteisiin. Sen lähtökohtana on valikoima valmiita painotuotteita, joiden valmistusmenetelmiä, -tekniikoita ja materiaalivalintoihin liittyviä vaatimuksia esitellään opiskelijalle havainnollisin videoin, kuvin ja aiheeseen liittyvin tekstein. Tarkoituksena on antaa opiskelijalle viitekehys alalla toimimiselle niin alan termistön, prosessien, tuotantoketjujen kuin toimialan tuntemuksen näkökulmasta. Myös visuaalisuuden eri elementtejä tarkastellaan printtimedian erityispiirteiden kannalta. Opintojaksoon sisältyy itsenäisiä osiokohtaisia oppimistehtäviä sekä laajempi, koko opintojakson sisällön omaksumista mittaava lopputentti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät ja saavuttanut opintojakson tavoitteet.