Siirry suoraan sisältöön

Hampaiden esteettiset hoidot, syventävä verkkototeutusLaajuus (3 op)

Tunnus: SX00FB75

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

Ymmärrät mihin hampaiden esteettiset hoidot perustuvat
Ymmärrät shg:n työn kuvan esteettisten hoitojen parissa
Kirkastat omaa käsitystäsi hampaiden esteettisistä hoidoista ja pohdit syvemmin mitä se sinulle itsellesi merkitsee
Osaat kertoa eri hoitomenetelmistä ja osaat ohjata potilaan ammattilaisen hoitoon
Osaat arvioida omaa tietämystä esteettisistä hoidoista ja syvennät sen merkitystä terveysalalla

Sisältö

Hampaiden vaalennushoidot
Eri menetelmien esittely
SHG:n työkuva esteettisten hoitojen parissa
Oman oppimisen kehittäminen verkkoympäristössä
Näyttöön perustuvan tiedon hakeminen ja yleiset suositukset
Esteettisten hoitojen positiiviset sivuvaikutukset

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/täydennettävä

Aktiivinen osallistuminen etätapaamisiin ja verkkokeskusteluihin.
Oppimistehtävien teko hyväksytysti ja palautus kurssin alussa annettuun määräaikaan mennessä.

Opiskelijat
- ymmärtävät vaalennusprosessin merkityksen terveyden edistämisessä
- tuntevat ajankohtaiset vaalennusmenetelmät ja niiden prosessit
- tunnistavat uusia vaalennusmenetelmiä ja osaavat valita oikean hoitomuodon potilaalle
- ovat kehittyneet vaallennushoitojen myynnissä ja markkinoinnissa
- lisäävät oman oppimisen kehittämistä ja näyttöön perustuvan tiedon hakemista

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 27.04.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
  • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
  • Ulla Marjosola
Vastuuhenkilö

Ulla Marjosola

Tavoitteet

Ymmärrät mihin hampaiden esteettiset hoidot perustuvat
Ymmärrät shg:n työn kuvan esteettisten hoitojen parissa
Kirkastat omaa käsitystäsi hampaiden esteettisistä hoidoista ja pohdit syvemmin mitä se sinulle itsellesi merkitsee
Osaat kertoa eri hoitomenetelmistä ja osaat ohjata potilaan ammattilaisen hoitoon
Osaat arvioida omaa tietämystä esteettisistä hoidoista ja syvennät sen merkitystä terveysalalla

Sisältö

Hampaiden vaalennushoidot
Eri menetelmien esittely
SHG:n työkuva esteettisten hoitojen parissa
Oman oppimisen kehittäminen verkkoympäristössä
Näyttöön perustuvan tiedon hakeminen ja yleiset suositukset
Esteettisten hoitojen positiiviset sivuvaikutukset

Aika ja paikka

Kevät 2023

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset artikkeli
Yleiset suositukset
Opettajan osoittama kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu verkkokurssina.
Kurssin oppimisympäristöinä Moodle ja Zoom.

Kurssilla etäkontaktiopetusta, itsenäistä ja tiimityöskentelyä, keskusteluja että kirjallisia tehtäviä.
Opiskelija saa ohjeet Moodlen työtilaan kirjautumiseen vastuuopettajalta sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana on mahdollista tehdä yhteistyötä ja vierailla esteettisen hoidon klinikalla. Tästä sovitaan tarkemmin osallistujien kesken.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 81 h
- Kurssi etenee aihealueittain toteutusajan sisällä
- n. 3 tapaamiskertaa Zoomissa etäkontaktina/luentona (a 3h)
- Itsenäistä työskentelyä Moodle-työtilan tehtävänantojen mukaisesti onlinetapaamiskertojen välillä

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee viikon intensiivijaksoissa ajalla 13.3.-27.4.2023.

14.3.2023 klo 9-11 Orientaatio ZOOM

Ja kurssin päätös/yhteenveto 21.4. klo 9

Lisätietoja opiskelijoille

Tämän syventävän verkkototeutuksen voi opiskelija valita kun opsin mukaan on suorittanut nuoren ja aikuisen suun terveys- opintojakson.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/täydennettävä

Aktiivinen osallistuminen etätapaamisiin ja verkkokeskusteluihin.
Oppimistehtävien teko hyväksytysti ja palautus kurssin alussa annettuun määräaikaan mennessä.

Opiskelijat
- ymmärtävät vaalennusprosessin merkityksen terveyden edistämisessä
- tuntevat ajankohtaiset vaalennusmenetelmät ja niiden prosessit
- tunnistavat uusia vaalennusmenetelmiä ja osaavat valita oikean hoitomuodon potilaalle
- ovat kehittyneet vaallennushoitojen myynnissä ja markkinoinnissa
- lisäävät oman oppimisen kehittämistä ja näyttöön perustuvan tiedon hakemista