Siirry suoraan sisältöön

Kuinka lapset ja nuoret voivat? Lasten ja nuorten mielenterveyden vahvistaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: SX00EX05

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:
• osaa kuvata perustiedot lasten ja nuorten psyykkisestä kehityksestä
• osaa etsiä ja soveltaa tietoa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisestä
• tunnistaa varhaisen puuttumisen tarpeen ja tietää puheeksi oton periaatteet
• syventää osaamista lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyöstä
• tunnistaa perheen kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen
• osaa hyödyntää lasten ja nuorten mielenterveystyön monialaisia verkostoja sekä kolmannen sektorin palveluja

Sisältö

Sisältö:
• lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys
• lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
• varhainen tunnistaminen ja puheeksi otto
• näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
• yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden kanssa
• monialainen palvelujärjestelmä lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemisessa

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on mielenterveys- ja päihdetyön opintoja 5 op jo suoritettuna amk-opinnoissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kaikkien oppimistehtävien (1-6) hyväksytty suorittaminen opintojakson toteutuksen aikana.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

30 - 100

Opettaja
  • Hanna Vatanen
  • Anna O'Sullivan
Vastuuhenkilö

Anna O'Sullivan

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:
• osaa kuvata perustiedot lasten ja nuorten psyykkisestä kehityksestä
• osaa etsiä ja soveltaa tietoa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisestä
• tunnistaa varhaisen puuttumisen tarpeen ja tietää puheeksi oton periaatteet
• syventää osaamista lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyöstä
• tunnistaa perheen kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen
• osaa hyödyntää lasten ja nuorten mielenterveystyön monialaisia verkostoja sekä kolmannen sektorin palveluja

Sisältö

Sisältö:
• lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys
• lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
• varhainen tunnistaminen ja puheeksi otto
• näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
• yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden kanssa
• monialainen palvelujärjestelmä lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemisessa

Aika ja paikka

Moodle verkkoalusta 13.3 -19.5.2023.
Opintojakson suoritusmerkinnät kirjataan kesäkuussa 2023.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus tarkentuu ennen opintojakson alkua
Oppimateriaali verkkototeuksessa ja oppimistehtävissä
Mielenterveystyön strategia https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7072146
https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen
Kansallinen mielenterveystyön strategia https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia
Yeesi, https://www.yeesi.fi/tutustu/mielenterveyden-edistaminen/
Mieli ry, lasten ja nuorten mielenterveystaidot, https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/tietoa-mielenterveyden-vahvistamisesta/lapset-ja-nuoret/
Mielenterveyden editäminen varjhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen, thl, https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130003/URN_ISBN_978-952-302-613-1.pdf?sequence=1
Nyyti
ym

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen Metropolian verkko-oppimisalustalla.
Opintojakson tehtävät on aikataulutettu. Niitä ei ole mahdollista suorittaa mukautetussa aikataulussa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelu eikä työelämäyhteistyötä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävät suoritettava aikataulun mukaisesti.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys,1op
- lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, 1 op
- varhainen tunnistaminen ja puheeksi otto, 1op
- näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä, 1 op
- yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden kanssa, 0.5
- monialainen palvelujärjestelmä lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemisessa, 0.5 op

Sisällön jaksotus

- lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys 13.3. - 26.3.2023
- lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen 27.3. - 9.4.2023
- varhainen tunnistaminen ja puheeksi otto 10.4. - 23.4.2023
- näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä 24.4.-7.5.2023.
- yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden kanssa 8.5.-14.5.2023
- monialainen palvelujärjestelmä lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemisessa 15.5.-21.5.2023.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella palauttamalla ensimmäisen oppimistehtävän sovittuna ajankohtana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kaikkien oppimistehtävien (1-6) hyväksytty suorittaminen opintojakson toteutuksen aikana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä kaikkien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen annetussa aikataulussa opintojakson toteutuksen aikana.

Hyväksytyn suorituksen kriteerit:

Opiskelija
- osaa etsiä tietoa monipuolisesti luotettavista tietolähteistä ja käyttää teeman tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
- osaa ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia
- tuo osaamisensa ryhmän käyttöön
- tunnistaa ammattialan eettisiä periaatteita

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on mielenterveys- ja päihdetyön opintoja 5 op jo suoritettuna amk-opinnoissa.

Ilmoittautumisaika

09.09.2022 - 18.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

30 - 100

Opettaja
  • Hanna Vatanen
  • Anna O'Sullivan
Vastuuhenkilö

Anna O'Sullivan

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:
• osaa kuvata perustiedot lasten ja nuorten psyykkisestä kehityksestä
• osaa etsiä ja soveltaa tietoa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisestä
• tunnistaa varhaisen puuttumisen tarpeen ja tietää puheeksi oton periaatteet
• syventää osaamista lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyöstä
• tunnistaa perheen kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen
• osaa hyödyntää lasten ja nuorten mielenterveystyön monialaisia verkostoja sekä kolmannen sektorin palveluja

Sisältö

Sisältö:
• lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys
• lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
• varhainen tunnistaminen ja puheeksi otto
• näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
• yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden kanssa
• monialainen palvelujärjestelmä lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemisessa

Aika ja paikka

Moodle verkkoalusta 24.10.-23.12.2022
Opintojakson suoritusmerkinnät kirjataan tammikuussa 2023.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus tarkentuu ennen opintojakson alkua
Oppimateriaali verkkototeuksessa ja oppimistehtävissä
Mielenterveystyön strategia https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7072146
https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen
Kansallinen mielenterveystyön strategia https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia
Yeesi, https://www.yeesi.fi/tutustu/mielenterveyden-edistaminen/
Mieli ry, lasten ja nuorten mielenterveystaidot, https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/tietoa-mielenterveyden-vahvistamisesta/lapset-ja-nuoret/
Mielenterveyden editäminen varjhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen, thl, https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130003/URN_ISBN_978-952-302-613-1.pdf?sequence=1
Nyyti
ym

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen Metropolian verkko-oppimisalustalla.
Opintojakson tehtävät on aikataulutettu. Niitä ei ole mahdollista suorittaa mukautetussa aikataulussa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelu eikä työelämäyhteistyötä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävät suoritettava aikataulun mukaisesti.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys,1op
- lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, 1 op
- varhainen tunnistaminen ja puheeksi otto, 1op
- näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä, 1 op
- yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden kanssa, 0.5
- monialainen palvelujärjestelmä lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemisessa, 0.5 op

Sisällön jaksotus

- lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys 24.10. - 6.11.22
- lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen 7.11. - 20.11.22
- varhainen tunnistaminen ja puheeksi otto 21.11. - 4.12. 22
- näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä 5.12. - 18.12.22
- yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden kanssa 19.12. - 23.12.22
- monialainen palvelujärjestelmä lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemisessa 19.12. - 23.12.22

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella palauttamalla ensimmäisen oppimistehtävän sovittuna ajankohtana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kaikkien oppimistehtävien (1-6) hyväksytty suorittaminen opintojakson toteutuksen aikana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä kaikkien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen annetussa aikataulussa opintojakson toteutuksen aikana.

Hyväksytyn suorituksen kriteerit:

Opiskelija
- osaa etsiä tietoa monipuolisesti luotettavista tietolähteistä ja käyttää teeman tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
- osaa ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia
- tuo osaamisensa ryhmän käyttöön
- tunnistaa ammattialan eettisiä periaatteita

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on mielenterveys- ja päihdetyön opintoja 5 op jo suoritettuna amk-opinnoissa.

Ilmoittautumisaika

29.11.2021 - 12.12.2021

Ajoitus

14.03.2022 - 22.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

30 - 100

Opettaja
  • Asta Lassila
  • Anna O'Sullivan
Vastuuhenkilö

Asta Lassila

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:
• osaa kuvata perustiedot lasten ja nuorten psyykkisestä kehityksestä
• osaa etsiä ja soveltaa tietoa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisestä
• tunnistaa varhaisen puuttumisen tarpeen ja tietää puheeksi oton periaatteet
• syventää osaamista lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyöstä
• tunnistaa perheen kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen
• osaa hyödyntää lasten ja nuorten mielenterveystyön monialaisia verkostoja sekä kolmannen sektorin palveluja

Sisältö

Sisältö:
• lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys
• lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
• varhainen tunnistaminen ja puheeksi otto
• näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
• yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden kanssa
• monialainen palvelujärjestelmä lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemisessa

Aika ja paikka

Moodle verkkoalusta 14.3.2022- 22.5.2022

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus tarkentuu ennen opintojakson alkua
Oppimateriaali verkkototeuksessa ja oppimistehtävissä

mielenterveystyön strategia https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7072146
https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen
kansallinen mielenterveystyön strategia https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia
Yeesi, https://www.yeesi.fi/tutustu/mielenterveyden-edistaminen/
Mieli ry, lasten ja nuorten mielenterveystaidot, https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/tietoa-mielenterveyden-vahvistamisesta/lapset-ja-nuoret/
mielenterveyden editäminen varjhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen, thl, https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130003/URN_ISBN_978-952-302-613-1.pdf?sequence=1
Nyyti
ym

Opetusmenetelmät

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella palauttamalla ensimmäisen oppimistehtävän sovittuna ajankohtana.

Verkkototeutus Moodle oppimisalustalla
Moodle oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelu eikä työelämäyhteistyötä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävät suoritettu ajallaan

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys,1op
• lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, 1 op
• varhainen tunnistaminen ja puheeksi otto, 1op
• näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä, 1 op
• yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden kanssa, 0.5
• monialainen palvelujärjestelmä lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemisessa, 0.5 op

Sisällön jaksotus

- lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys,1op
• lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, 1 op
• varhainen tunnistaminen ja puheeksi otto, 1op
• näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä, 1 op
• yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden kanssa, 0.5
• monialainen palvelujärjestelmä lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemisessa, 0.5 op

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kaikkien oppimistehtävien (1-6) hyväksytty suorittaminen opintojakson toteutuksen aikana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella palauttamalla ensimmäisen oppimistehtävän sovittuna ajankohtana.

Verkkototeutus Moodle oppimisalustalla
Moodle oppimistehtävät suoritettu hyväksytysti ajallaan

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on mielenterveys- ja päihdetyön opintoja 5 op jo suoritettuna amk-opinnoissa.