Siirry suoraan sisältöön

Espanja 1 (A1.1 - A1.2) (5 op)

Toteutuksen tunnus: LC00EH04-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 06.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

  • Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opettaja

  • Lilian Snellman

Vastuuopettaja

Anne Perkiö

Ryhmät

  • LITO_VV
    Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää itselleen läheisiä aiheita koskevia lauseita ja ilmauksia (hyvin yksinkertaiset henkilökohtaiset ja perhettä koskevat aihepiirit, kaupassakäynti, paikallinen ympäristö, työ jne.). Opiskelija kykenee käymään yksinkertaisia, lyhyitä keskusteluja tutuista ja rutiininomaisista asioista ja kuvailemaan yksinkertaisesti taustaansa, lähiympäristöään ja itselleen tarpeellisia asioita.

Sisältö

Kielioppirakenteita, sanastoa, ääntämistä, suullista ja kirjallista ilmaisua, kuullun ymmärrystä.

Aika ja paikka

Myyrmäki

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa

Opetusmenetelmät

Ohjattu lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva seuranta, aktiivisuus tunneilla, itsenäiset tehtävät, tuntitehtävät, kurssin koe tai vastaava näyttä