Siirry suoraan sisältöön

Vastuullinen liiketoiminta (5 op)

Toteutuksen tunnus: LD00EH36-3019

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma

  • Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opettaja

  • Marko Korkeakoski

Vastuuhenkilö

Anne Perkiö

Opiskelijaryhmät

  • LXD22S1_1
    LXD22S1_1

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa soveltaa yrityksen toimintaympäristön analyysimalleja ja ymmärtää yritystoiminnan periaatteet sekä sidosryhmien merkityksen liiketoiminnassa. Opiskelija osaa kuvata yrityksen strategisia valintoja ja hallitsee monipuolisen yritysraportin laatimisen.

Sisältö

- Vastuullisen liiketoiminnan perusteet
- Yrityksen toimintaympäristön analysointi
- Yrityksen strategian ymmärtäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.