Siirry suoraan sisältöön

Saksan perusteetLaajuus (5 op)

Tunnus: TX00CB71

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija selviytyy saksalaisella kielialueella sen tapakulttuurin mukaisesti yksikertaisissa vuorovaikutustilanteissa arki- ja työelämässä sekä eri palvelujentarjoajien kanssa asioidessaan. Opiskelija osaa tuottaa lyhyitä kirjallisia viestejä ja tulkitsee oikein tuttua sanastoa sisältävää tekstiä. Opiskelija hallitsee yleisimpiä perusrakenteita.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen sanastoa, rakenteita, kuullun ymmärtämistä, osallistuu kommunikatiivisiin harjoituksiin sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä parantamisen varaa. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

19.08.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Opettaja
 • Martiina Nyman
Vastuuopettaja

Martiina Nyman

Ryhmät
 • TXQ23K
  Tuotantotalous, Kaksoistutkinto

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy saksalaisella kielialueella sen tapakulttuurin mukaisesti yksikertaisissa vuorovaikutustilanteissa arki- ja työelämässä sekä eri palvelujentarjoajien kanssa asioidessaan. Opiskelija osaa tuottaa lyhyitä kirjallisia viestejä ja tulkitsee oikein tuttua sanastoa sisältävää tekstiä. Opiskelija hallitsee yleisimpiä perusrakenteita.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen sanastoa, rakenteita, kuullun ymmärtämistä, osallistuu kommunikatiivisiin harjoituksiin sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn.

Aika ja paikka

Myyrmäki

Oppimateriaalit

Hotanen - Kauppi: Hallo 1

Opetusmenetelmät

Aktivoivat oppitunnit
Kotitehtävät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä parantamisen varaa. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

4 x kirjallinen koe (kpl 1-2, 3-4, 5-6 ja 7-8)

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Opettaja
 • Martiina Nyman
Vastuuopettaja

Martiina Nyman

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy saksalaisella kielialueella sen tapakulttuurin mukaisesti yksikertaisissa vuorovaikutustilanteissa arki- ja työelämässä sekä eri palvelujentarjoajien kanssa asioidessaan. Opiskelija osaa tuottaa lyhyitä kirjallisia viestejä ja tulkitsee oikein tuttua sanastoa sisältävää tekstiä. Opiskelija hallitsee yleisimpiä perusrakenteita.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen sanastoa, rakenteita, kuullun ymmärtämistä, osallistuu kommunikatiivisiin harjoituksiin sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn.

Oppimateriaalit

Hotanen - Kauppi: Hallo 1

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

1. uusintakoe: 20.5. klo 17
2. uusintakoe 3.6. klo 17

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä parantamisen varaa. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Opettaja
 • Martiina Nyman
Vastuuopettaja

Martiina Nyman

Ryhmät
 • TXQ22K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy saksalaisella kielialueella sen tapakulttuurin mukaisesti yksikertaisissa vuorovaikutustilanteissa arki- ja työelämässä sekä eri palvelujentarjoajien kanssa asioidessaan. Opiskelija osaa tuottaa lyhyitä kirjallisia viestejä ja tulkitsee oikein tuttua sanastoa sisältävää tekstiä. Opiskelija hallitsee yleisimpiä perusrakenteita.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen sanastoa, rakenteita, kuullun ymmärtämistä, osallistuu kommunikatiivisiin harjoituksiin sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä parantamisen varaa. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Opettaja
 • Martiina Nyman
Vastuuopettaja

Martiina Nyman

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy saksalaisella kielialueella sen tapakulttuurin mukaisesti yksikertaisissa vuorovaikutustilanteissa arki- ja työelämässä sekä eri palvelujentarjoajien kanssa asioidessaan. Opiskelija osaa tuottaa lyhyitä kirjallisia viestejä ja tulkitsee oikein tuttua sanastoa sisältävää tekstiä. Opiskelija hallitsee yleisimpiä perusrakenteita.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen sanastoa, rakenteita, kuullun ymmärtämistä, osallistuu kommunikatiivisiin harjoituksiin sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä parantamisen varaa. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Martiina Nyman
Vastuuopettaja

Martiina Nyman

Ryhmät
 • TXQ21K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy saksalaisella kielialueella sen tapakulttuurin mukaisesti yksikertaisissa vuorovaikutustilanteissa arki- ja työelämässä sekä eri palvelujentarjoajien kanssa asioidessaan. Opiskelija osaa tuottaa lyhyitä kirjallisia viestejä ja tulkitsee oikein tuttua sanastoa sisältävää tekstiä. Opiskelija hallitsee yleisimpiä perusrakenteita.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen sanastoa, rakenteita, kuullun ymmärtämistä, osallistuu kommunikatiivisiin harjoituksiin sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä parantamisen varaa. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Ilmoittautumisaika

29.11.2021 - 06.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 06.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Martiina Nyman
Vastuuopettaja

Martiina Nyman

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy saksalaisella kielialueella sen tapakulttuurin mukaisesti yksikertaisissa vuorovaikutustilanteissa arki- ja työelämässä sekä eri palvelujentarjoajien kanssa asioidessaan. Opiskelija osaa tuottaa lyhyitä kirjallisia viestejä ja tulkitsee oikein tuttua sanastoa sisältävää tekstiä. Opiskelija hallitsee yleisimpiä perusrakenteita.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen sanastoa, rakenteita, kuullun ymmärtämistä, osallistuu kommunikatiivisiin harjoituksiin sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä parantamisen varaa. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.