Siirry suoraan sisältöön

Metropolia Turbiini - Starting your own businessLaajuus (10 op)

Tunnus: LX00FD17

Laajuus

10 op

Osaamistavoitteet

The target of the course is to provide an overview of entrepreneurship and develop each student´s entrepreneurial skills. The student learns to create and assess new business ideas, services and products, which are customer-oriented and cost-effective. The student acquires basic skills and knowledge to start a business by leveraging service design methodologies. The student develops their marketing and sales skills. The student becomes aware of the guidance services and support provided to entrepreneurs by public and non-governmental actors. The student knows how to acquire funding for the business and make profitability calculations, price the products and services, and produce a clear business plan for their business idea. The student learns to build relevant networks for their business and recognize sustainable business opportunities.

Sisältö

• Entrepreneurship and its business environment
• Different tools and methodologies for planning entrepreneurship
• Service Design and Product Development
• Customer research methods
• Cost calculations and pricing
• Main financial KPIs and basics of corporate funding
• Marketing
• Sustainable development in business
• Laws and legislation, GDPR issues and insurances
• Counselling services for entrepreneurs and support networks and tools
• Entrepreneurial stories
• Prototyping and testing business ideas
• Creation of a Business Plan

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa välttävästi. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista, yrittäjyyden suunnittelutyökaluista -ja menetelmistä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut toimintaan aktiivisesti ja hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy hyödyntämään erilaisia yrittäjyyden työkaluja ja menetelmiä sekä kehittämään liikeideaansa. Opiskelija on hyvin selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Hän on omaksunut uusia näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja liikeidean kehittämiseen erittäin aktiivisesti ja omaksunut yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyviä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä kiitettävästi. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä ja osaa hankkia ja analysoida tietoa yritystoiminnasta ja sen rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa valmiiksi mahdollista toteuttamista varten.

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
  • Englanti
Paikat

0 - 30

Opettaja
  • Hannes Jesar
  • Tricia Cleland Silva
  • Pamela Spokes
Vastuuhenkilö

Tricia Cleland Silva

Tavoitteet

The target of the course is to provide an overview of entrepreneurship and develop each student´s entrepreneurial skills. The student learns to create and assess new business ideas, services and products, which are customer-oriented and cost-effective. The student acquires basic skills and knowledge to start a business by leveraging service design methodologies. The student develops their marketing and sales skills. The student becomes aware of the guidance services and support provided to entrepreneurs by public and non-governmental actors. The student knows how to acquire funding for the business and make profitability calculations, price the products and services, and produce a clear business plan for their business idea. The student learns to build relevant networks for their business and recognize sustainable business opportunities.

Sisältö

• Entrepreneurship and its business environment
• Different tools and methodologies for planning entrepreneurship
• Service Design and Product Development
• Customer research methods
• Cost calculations and pricing
• Main financial KPIs and basics of corporate funding
• Marketing
• Sustainable development in business
• Laws and legislation, GDPR issues and insurances
• Counselling services for entrepreneurs and support networks and tools
• Entrepreneurial stories
• Prototyping and testing business ideas
• Creation of a Business Plan

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa välttävästi. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista, yrittäjyyden suunnittelutyökaluista -ja menetelmistä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut toimintaan aktiivisesti ja hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy hyödyntämään erilaisia yrittäjyyden työkaluja ja menetelmiä sekä kehittämään liikeideaansa. Opiskelija on hyvin selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Hän on omaksunut uusia näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja liikeidean kehittämiseen erittäin aktiivisesti ja omaksunut yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyviä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä kiitettävästi. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä ja osaa hankkia ja analysoida tietoa yritystoiminnasta ja sen rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa valmiiksi mahdollista toteuttamista varten.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 13.01.2023

Ajoitus

19.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
  • Englanti
Paikat

0 - 30

Opettaja
  • Hannes Jesar
  • Erkki Alanen
  • Pamela Spokes
  • Kaija Haapasalo
Vastuuhenkilö

Kaija Haapasalo

Tavoitteet

The target of the course is to provide an overview of entrepreneurship and develop each student´s entrepreneurial skills. The student learns to create and assess new business ideas, services and products, which are customer-oriented and cost-effective. The student acquires basic skills and knowledge to start a business by leveraging service design methodologies. The student develops their marketing and sales skills. The student becomes aware of the guidance services and support provided to entrepreneurs by public and non-governmental actors. The student knows how to acquire funding for the business and make profitability calculations, price the products and services, and produce a clear business plan for their business idea. The student learns to build relevant networks for their business and recognize sustainable business opportunities.

Sisältö

• Entrepreneurship and its business environment
• Different tools and methodologies for planning entrepreneurship
• Service Design and Product Development
• Customer research methods
• Cost calculations and pricing
• Main financial KPIs and basics of corporate funding
• Marketing
• Sustainable development in business
• Laws and legislation, GDPR issues and insurances
• Counselling services for entrepreneurs and support networks and tools
• Entrepreneurial stories
• Prototyping and testing business ideas
• Creation of a Business Plan

Aika ja paikka

Työpajat ja lähiopetus Myyrmäen kampus ja webinaareja kerran viikossa 3 h/kerta
Torstaisin klo 13 - 16 viikoilla 3-18/2023 (ei viikolla 8 ja 14)

Lisäksi jokaiselle opiskelijalle/tiimille yksilöllistä yritysidean sparrausta ja ohjausta.

Opetusmenetelmät

Työpajat
Luennot ja seminaarit kampuksella ja verkossa, mukana vierailevia asiantuntijoita ja yrittäjiä
Projektioppiminen (oman yritysidean työstämistä / yrityksen liiketoimintasuunnitelma)
Yksilöllinen ohjaus ja tutorointi
Itsenäistä työskentelyä ja välitehtäviä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia tapoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu kaikille Metropolian opiskelijoille.
Metropolian opiskelija voi tiedustella omasta tutkinto-ohjelmastaan mahdollisuutta korvata tällä opintojaksolla muita vapaasti valittavia opintoja 10 op tai MINNO-projektin/ Innovaatioprojektin 10 op.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa välttävästi. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista, yrittäjyyden suunnittelutyökaluista -ja menetelmistä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut toimintaan aktiivisesti ja hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy hyödyntämään erilaisia yrittäjyyden työkaluja ja menetelmiä sekä kehittämään liikeideaansa. Opiskelija on hyvin selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Hän on omaksunut uusia näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja liikeidean kehittämiseen erittäin aktiivisesti ja omaksunut yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyviä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä kiitettävästi. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä ja osaa hankkia ja analysoida tietoa yritystoiminnasta ja sen rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa valmiiksi mahdollista toteuttamista varten.