Siirry suoraan sisältöön

Digipainaminen ja prepressLaajuus (5 op)

Tunnus: XX00FC42

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot painokelpoisen aineiston vaatimuksista ja tuotannosta, käydä läpi tuotantoprosessin vaiheet ennen painoa ja tutustua syvällisemmin digitaaliseen painamiseen. Kurssilla opitaan käytännön aineiston valmistusta teollisuuden käyttämin ohjelmin ja tutustutaan kriittisiin vaiheisiin. Luennoilla perehdytään erilaisten vaatimusten ja prosessien taustoihin, ja opitaan ymmärtämään niiden vaikutuksista tuotantoon. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää prepress-prosessin vaiheet ja vaatimukset, sekä osaa soveltaa näitä aineistotuotantoon. Lisäksi käydään tarkemmin läpi digitaaliseen painamiseen ja jälkikäsittelyyn liittyviä prosesseja.

Opiskelija
• ymmärtää painoprosessin aineistovaatimukset
• ymmärtää painotuotantoprosessin vaiheet ennen painamista
• ymmärtää syvällisemmin digitaalisen painamisen perusteet
• tuntee yleisimmät alan käyttämät ohjelmat
• hahmottaa erilaisten vaatimusten ja prosessien vaikutukset tuotantoon

Sisältö

Sisältö rakentuu seitsemästä teemasta ja harjoittelusta Stadin AO:n laitteilla
• Digitaalinen originaali
• Painokuvan tuotanto
• Aineiston valmistus ja preflight, aineisto-ongelmat
• Värin hallinta ja värin mittaaminen
• Työnkulku ja automatisointi
• Digipainaminen ja jälkikäsittely
• Asiakkaan hyväksymisen merkitys ja toteutus
• Harjoittelu tuotantolaitteilla

Esitietovaatimukset

Opintojaksolla ei ole pakollisia edeltäviä kursseja, mutta suositellaan vahvasti kurssin Painomenetelmät, materiaalit ja visuaalisuus 5 op suorittamista tai vastaavia tietoja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia ohjelmia ja työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää tuotantoprosessin kokonaisuutena ja osaa määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija hallitsee hyvin painamista edeltävän tuotannon pääperiaatteet. Opiskelija on sisäistänyt tuotantoprosessin vaiheiden merkityksen ja pystyy jatkamaan teknisen osaamisensa kehittämistä valitsemallaan tavalla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia ohjelmia ja työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Lisätiedot

Digipainaminen ja prepress 5 op suoritetaan opettajan johdolla on-line toteutuksella. Materiaali löytyy siis pääasiallisesti verkosta.

Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 24.01.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 30

Opettaja
  • Hannu Saarnilehto
  • Toni Spännäri
Vastuuhenkilö

Hannu Saarnilehto

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot painokelpoisen aineiston vaatimuksista ja tuotannosta, käydä läpi tuotantoprosessin vaiheet ennen painoa ja tutustua syvällisemmin digitaaliseen painamiseen. Kurssilla opitaan käytännön aineiston valmistusta teollisuuden käyttämin ohjelmin ja tutustutaan kriittisiin vaiheisiin. Luennoilla perehdytään erilaisten vaatimusten ja prosessien taustoihin, ja opitaan ymmärtämään niiden vaikutuksista tuotantoon. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää prepress-prosessin vaiheet ja vaatimukset, sekä osaa soveltaa näitä aineistotuotantoon. Lisäksi käydään tarkemmin läpi digitaaliseen painamiseen ja jälkikäsittelyyn liittyviä prosesseja.

Opiskelija
• ymmärtää painoprosessin aineistovaatimukset
• ymmärtää painotuotantoprosessin vaiheet ennen painamista
• ymmärtää syvällisemmin digitaalisen painamisen perusteet
• tuntee yleisimmät alan käyttämät ohjelmat
• hahmottaa erilaisten vaatimusten ja prosessien vaikutukset tuotantoon

Sisältö

Sisältö rakentuu seitsemästä teemasta ja harjoittelusta Stadin AO:n laitteilla
• Digitaalinen originaali
• Painokuvan tuotanto
• Aineiston valmistus ja preflight, aineisto-ongelmat
• Värin hallinta ja värin mittaaminen
• Työnkulku ja automatisointi
• Digipainaminen ja jälkikäsittely
• Asiakkaan hyväksymisen merkitys ja toteutus
• Harjoittelu tuotantolaitteilla

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson voi suorittaa erillisinä opintoina, mutta se kuuluu osaksi 30 op:n printtimedian vapaasti valittavaa sivuainetta, sen tärkeimpänä tuotantoprosessiin liittyvänä kurssina, ks. https://opinto-opas.metropolia.fi/fi/tarjontakorit/fi/60102.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia ohjelmia ja työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää tuotantoprosessin kokonaisuutena ja osaa määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija hallitsee hyvin painamista edeltävän tuotannon pääperiaatteet. Opiskelija on sisäistänyt tuotantoprosessin vaiheiden merkityksen ja pystyy jatkamaan teknisen osaamisensa kehittämistä valitsemallaan tavalla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia ohjelmia ja työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolla ei ole pakollisia edeltäviä kursseja, mutta suositellaan vahvasti kurssin Painomenetelmät, materiaalit ja visuaalisuus 5 op suorittamista tai vastaavia tietoja.

Lisätiedot

Digipainaminen ja prepress 5 op suoritetaan opettajan johdolla on-line toteutuksella. Materiaali löytyy siis pääasiallisesti verkosta.