Siirry suoraan sisältöön

Tehoa työnhakuun ja urakehitykseenLaajuus (5 op)

Tunnus: XX00FI23

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op

Opiskelija
• osaa kirjoittaa työhakemuksen
• osaa laatia vakuuttavan CV:n
• osaa valmistautua työhaastattelutilanteisiin
• tuntee monipuolisesti erilaiset työnhaun kanavat
• tietää miten toimia, jos joutuu työttömäksi

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op

Opiskelija
• tuntee yleisen työlainsäädännön
• tietää oman alansa erityissäädökset
• tuntee palkanmaksun perusteet
• tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op

Opiskelija
• vahvistaa osaamistaan ajankäyttönsä suunnittelussa
• ymmärtää muuttuvaa työelämää ja saa valmiuksia toimia muutostilanteissa
• tutustuu ongelmanratkaisutaitoihin
• osaa organisoida omaa työtään
• osaa etsiä tietoa, käyttää sitä tekijänoikeuksia kunnioittaen ja arvioida sen luotettavuutta
• tietää verkostoitumisen periaatteet
• kehittyy vuorovaikutus- ja viestintätaidoissaan

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op

Opiskelija
• motivoituu arvioimaan omaa toimintaansa ja suoriutumistaan kriittisesti
• tietää miten toimia vastuullisesti työyhteisössä
• tietää yrittäjyyden perusteet ja mahdollisuudet
• ymmärtää jatkuvan oppimisen tarpeellisuuden
• osaa asettaa tavoitteita työuralleen

Työelämä 2030 1 op

Opiskelija
• perehtyy tulevaisuuden osaamistarpeisiin
• tutustuu tulevaisuuden työelämään
• tuntee kestävän kehityksen perusteita ja niiden vaikutuksia työelämään
• tutustuu työn- ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaan

Sisältö

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
• työhakemuksen kirjoittaminen
• CV:n kirjoittaminen
• työhaastattelussa onnistuminen
• työnhaun eri kanavat
• työttömyys

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
• työlainsäädäntö eri aloilla
• työsopimuksen solmiminen
• palkkaus
• työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
• ajanhallinta
• muutoksensietokyky
• ongelmanratkaisukyky
• organisointikyky
• tiedonhaku, tiedon käyttö ja arviointi
• verkostoituminen
• vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
• oman toiminnan ja suoriutumisen arviointi
• vastuullinen toiminta työyhteisössä
• yrittäjyys
• jatkuva oppiminen ja uudistumiskyky
• tavoitteiden asettaminen

Työelämä 2030 1 op
• tulevaisuuden osaamistarpeet
• tulevaisuuden työelämä
• kestävä kehitys työelämässä
• Työ 2030-ohjelma

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.

Ilmoittautumisaika

02.12.2024 - 15.12.2024

Ajoitus

13.01.2025 - 17.03.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Opettaja
 • Maarit Vallinkoski
Vastuuopettaja

Maarit Vallinkoski

Ryhmät
 • TERVEYSAP24S
  TERVEYS_AVOIMEN VÄYLÄ_S2024

Tavoitteet

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op

Opiskelija
• osaa kirjoittaa työhakemuksen
• osaa laatia vakuuttavan CV:n
• osaa valmistautua työhaastattelutilanteisiin
• tuntee monipuolisesti erilaiset työnhaun kanavat
• tietää miten toimia, jos joutuu työttömäksi

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op

Opiskelija
• tuntee yleisen työlainsäädännön
• tietää oman alansa erityissäädökset
• tuntee palkanmaksun perusteet
• tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op

Opiskelija
• vahvistaa osaamistaan ajankäyttönsä suunnittelussa
• ymmärtää muuttuvaa työelämää ja saa valmiuksia toimia muutostilanteissa
• tutustuu ongelmanratkaisutaitoihin
• osaa organisoida omaa työtään
• osaa etsiä tietoa, käyttää sitä tekijänoikeuksia kunnioittaen ja arvioida sen luotettavuutta
• tietää verkostoitumisen periaatteet
• kehittyy vuorovaikutus- ja viestintätaidoissaan

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op

Opiskelija
• motivoituu arvioimaan omaa toimintaansa ja suoriutumistaan kriittisesti
• tietää miten toimia vastuullisesti työyhteisössä
• tietää yrittäjyyden perusteet ja mahdollisuudet
• ymmärtää jatkuvan oppimisen tarpeellisuuden
• osaa asettaa tavoitteita työuralleen

Työelämä 2030 1 op

Opiskelija
• perehtyy tulevaisuuden osaamistarpeisiin
• tutustuu tulevaisuuden työelämään
• tuntee kestävän kehityksen perusteita ja niiden vaikutuksia työelämään
• tutustuu työn- ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaan

Sisältö

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
• työhakemuksen kirjoittaminen
• CV:n kirjoittaminen
• työhaastattelussa onnistuminen
• työnhaun eri kanavat
• työttömyys

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
• työlainsäädäntö eri aloilla
• työsopimuksen solmiminen
• palkkaus
• työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
• ajanhallinta
• muutoksensietokyky
• ongelmanratkaisukyky
• organisointikyky
• tiedonhaku, tiedon käyttö ja arviointi
• verkostoituminen
• vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
• oman toiminnan ja suoriutumisen arviointi
• vastuullinen toiminta työyhteisössä
• yrittäjyys
• jatkuva oppiminen ja uudistumiskyky
• tavoitteiden asettaminen

Työelämä 2030 1 op
• tulevaisuuden osaamistarpeet
• tulevaisuuden työelämä
• kestävä kehitys työelämässä
• Työ 2030-ohjelma

Aika ja paikka

Metropolian Moodle 13.1.-17.3.2025.

Oppimateriaalit

Moodlen materiaalit ja verkkomateriaalit sekä alan kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot Moodlessa 13.1.-17.3.2025, yht. 135 tuntia opiskelua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelua

Sisällön jaksotus

Jokaisesta toteutuksen osasta on Moodlessa oma tallenteensa, jonka opiskelija voi katsoa haluamaan ajankohtana.

- Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
- Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
- Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
- Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
- Työelämä 2030 1 op

Opettaja on Zoomissa tavattavissa Moodlessa ilmoitettuina aikoina.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 03.11.2024

Ajoitus

21.10.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Opettaja
 • Maarit Vallinkoski
Vastuuopettaja

Maarit Vallinkoski

Tavoitteet

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op

Opiskelija
• osaa kirjoittaa työhakemuksen
• osaa laatia vakuuttavan CV:n
• osaa valmistautua työhaastattelutilanteisiin
• tuntee monipuolisesti erilaiset työnhaun kanavat
• tietää miten toimia, jos joutuu työttömäksi

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op

Opiskelija
• tuntee yleisen työlainsäädännön
• tietää oman alansa erityissäädökset
• tuntee palkanmaksun perusteet
• tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op

Opiskelija
• vahvistaa osaamistaan ajankäyttönsä suunnittelussa
• ymmärtää muuttuvaa työelämää ja saa valmiuksia toimia muutostilanteissa
• tutustuu ongelmanratkaisutaitoihin
• osaa organisoida omaa työtään
• osaa etsiä tietoa, käyttää sitä tekijänoikeuksia kunnioittaen ja arvioida sen luotettavuutta
• tietää verkostoitumisen periaatteet
• kehittyy vuorovaikutus- ja viestintätaidoissaan

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op

Opiskelija
• motivoituu arvioimaan omaa toimintaansa ja suoriutumistaan kriittisesti
• tietää miten toimia vastuullisesti työyhteisössä
• tietää yrittäjyyden perusteet ja mahdollisuudet
• ymmärtää jatkuvan oppimisen tarpeellisuuden
• osaa asettaa tavoitteita työuralleen

Työelämä 2030 1 op

Opiskelija
• perehtyy tulevaisuuden osaamistarpeisiin
• tutustuu tulevaisuuden työelämään
• tuntee kestävän kehityksen perusteita ja niiden vaikutuksia työelämään
• tutustuu työn- ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaan

Sisältö

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
• työhakemuksen kirjoittaminen
• CV:n kirjoittaminen
• työhaastattelussa onnistuminen
• työnhaun eri kanavat
• työttömyys

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
• työlainsäädäntö eri aloilla
• työsopimuksen solmiminen
• palkkaus
• työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
• ajanhallinta
• muutoksensietokyky
• ongelmanratkaisukyky
• organisointikyky
• tiedonhaku, tiedon käyttö ja arviointi
• verkostoituminen
• vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
• oman toiminnan ja suoriutumisen arviointi
• vastuullinen toiminta työyhteisössä
• yrittäjyys
• jatkuva oppiminen ja uudistumiskyky
• tavoitteiden asettaminen

Työelämä 2030 1 op
• tulevaisuuden osaamistarpeet
• tulevaisuuden työelämä
• kestävä kehitys työelämässä
• Työ 2030-ohjelma

Aika ja paikka

Metropolian Moodle 21.10.-15.12.2024.

Oppimateriaalit

Moodlen materiaalit ja verkkomateriaalit sekä alan kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot Moodlessa 21.10.-15.12.2024, yht. 135 tuntia opiskelua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelua

Sisällön jaksotus

Jokaisesta toteutuksen osasta on Moodlessa oma tallenteensa, jonka opiskelija voi katsoa haluamaan ajankohtana.

- Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
- Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
- Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
- Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
- Työelämä 2030 1 op

Opettaja on Zoomissa tavattavissa Moodlessa ilmoitettuina aikoina.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 08.09.2024

Ajoitus

29.08.2024 - 20.10.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Opettaja
 • Maarit Vallinkoski
Vastuuopettaja

Maarit Vallinkoski

Tavoitteet

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op

Opiskelija
• osaa kirjoittaa työhakemuksen
• osaa laatia vakuuttavan CV:n
• osaa valmistautua työhaastattelutilanteisiin
• tuntee monipuolisesti erilaiset työnhaun kanavat
• tietää miten toimia, jos joutuu työttömäksi

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op

Opiskelija
• tuntee yleisen työlainsäädännön
• tietää oman alansa erityissäädökset
• tuntee palkanmaksun perusteet
• tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op

Opiskelija
• vahvistaa osaamistaan ajankäyttönsä suunnittelussa
• ymmärtää muuttuvaa työelämää ja saa valmiuksia toimia muutostilanteissa
• tutustuu ongelmanratkaisutaitoihin
• osaa organisoida omaa työtään
• osaa etsiä tietoa, käyttää sitä tekijänoikeuksia kunnioittaen ja arvioida sen luotettavuutta
• tietää verkostoitumisen periaatteet
• kehittyy vuorovaikutus- ja viestintätaidoissaan

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op

Opiskelija
• motivoituu arvioimaan omaa toimintaansa ja suoriutumistaan kriittisesti
• tietää miten toimia vastuullisesti työyhteisössä
• tietää yrittäjyyden perusteet ja mahdollisuudet
• ymmärtää jatkuvan oppimisen tarpeellisuuden
• osaa asettaa tavoitteita työuralleen

Työelämä 2030 1 op

Opiskelija
• perehtyy tulevaisuuden osaamistarpeisiin
• tutustuu tulevaisuuden työelämään
• tuntee kestävän kehityksen perusteita ja niiden vaikutuksia työelämään
• tutustuu työn- ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaan

Sisältö

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
• työhakemuksen kirjoittaminen
• CV:n kirjoittaminen
• työhaastattelussa onnistuminen
• työnhaun eri kanavat
• työttömyys

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
• työlainsäädäntö eri aloilla
• työsopimuksen solmiminen
• palkkaus
• työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
• ajanhallinta
• muutoksensietokyky
• ongelmanratkaisukyky
• organisointikyky
• tiedonhaku, tiedon käyttö ja arviointi
• verkostoituminen
• vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
• oman toiminnan ja suoriutumisen arviointi
• vastuullinen toiminta työyhteisössä
• yrittäjyys
• jatkuva oppiminen ja uudistumiskyky
• tavoitteiden asettaminen

Työelämä 2030 1 op
• tulevaisuuden osaamistarpeet
• tulevaisuuden työelämä
• kestävä kehitys työelämässä
• Työ 2030-ohjelma

Aika ja paikka

Metropolian Moodle 29.8.-20.10.2024.

Oppimateriaalit

Moodlen materiaalit ja verkkomateriaalit sekä alan kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot Moodlessa 29.8.-20.10.2024, yht. 135 tuntia opiskelua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelua

Sisällön jaksotus

Jokaisesta toteutuksen osasta on Moodlessa oma tallenteensa, jonka opiskelija voi katsoa haluamaan ajankohtana.

- Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
- Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
- Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
- Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
- Työelämä 2030 1 op

Opettaja on Zoomissa tavattavissa Moodlessa ilmoitettuina aikoina.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.

Ilmoittautumisaika

11.03.2024 - 19.05.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 14.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Opettaja
 • Maarit Vallinkoski
Vastuuopettaja

Maarit Vallinkoski

Tavoitteet

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op

Opiskelija
• osaa kirjoittaa työhakemuksen
• osaa laatia vakuuttavan CV:n
• osaa valmistautua työhaastattelutilanteisiin
• tuntee monipuolisesti erilaiset työnhaun kanavat
• tietää miten toimia, jos joutuu työttömäksi

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op

Opiskelija
• tuntee yleisen työlainsäädännön
• tietää oman alansa erityissäädökset
• tuntee palkanmaksun perusteet
• tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op

Opiskelija
• vahvistaa osaamistaan ajankäyttönsä suunnittelussa
• ymmärtää muuttuvaa työelämää ja saa valmiuksia toimia muutostilanteissa
• tutustuu ongelmanratkaisutaitoihin
• osaa organisoida omaa työtään
• osaa etsiä tietoa, käyttää sitä tekijänoikeuksia kunnioittaen ja arvioida sen luotettavuutta
• tietää verkostoitumisen periaatteet
• kehittyy vuorovaikutus- ja viestintätaidoissaan

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op

Opiskelija
• motivoituu arvioimaan omaa toimintaansa ja suoriutumistaan kriittisesti
• tietää miten toimia vastuullisesti työyhteisössä
• tietää yrittäjyyden perusteet ja mahdollisuudet
• ymmärtää jatkuvan oppimisen tarpeellisuuden
• osaa asettaa tavoitteita työuralleen

Työelämä 2030 1 op

Opiskelija
• perehtyy tulevaisuuden osaamistarpeisiin
• tutustuu tulevaisuuden työelämään
• tuntee kestävän kehityksen perusteita ja niiden vaikutuksia työelämään
• tutustuu työn- ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaan

Sisältö

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
• työhakemuksen kirjoittaminen
• CV:n kirjoittaminen
• työhaastattelussa onnistuminen
• työnhaun eri kanavat
• työttömyys

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
• työlainsäädäntö eri aloilla
• työsopimuksen solmiminen
• palkkaus
• työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
• ajanhallinta
• muutoksensietokyky
• ongelmanratkaisukyky
• organisointikyky
• tiedonhaku, tiedon käyttö ja arviointi
• verkostoituminen
• vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
• oman toiminnan ja suoriutumisen arviointi
• vastuullinen toiminta työyhteisössä
• yrittäjyys
• jatkuva oppiminen ja uudistumiskyky
• tavoitteiden asettaminen

Työelämä 2030 1 op
• tulevaisuuden osaamistarpeet
• tulevaisuuden työelämä
• kestävä kehitys työelämässä
• Työ 2030-ohjelma

Aika ja paikka

Metropolian Moodle 27.5.-14.7.2024.

Oppimateriaalit

Moodlen materiaalit ja verkkomateriaalit sekä alan kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot Moodlessa 27.5.-14.7.2024, yht. 135 tuntia opiskelua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelua

Sisällön jaksotus

Jokaisesta toteutuksen osasta on Moodlessa oma tallenteensa, jonka opiskelija voi katsoa haluamaan ajankohtana.

- Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
- Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
- Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
- Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
- Työelämä 2030 1 op

Opettaja on Zoomissa tavattavissa Moodlessa ilmoitettuina aikoina.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Opettaja
 • Maarit Vallinkoski
Vastuuopettaja

Maarit Vallinkoski

Tavoitteet

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op

Opiskelija
• osaa kirjoittaa työhakemuksen
• osaa laatia vakuuttavan CV:n
• osaa valmistautua työhaastattelutilanteisiin
• tuntee monipuolisesti erilaiset työnhaun kanavat
• tietää miten toimia, jos joutuu työttömäksi

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op

Opiskelija
• tuntee yleisen työlainsäädännön
• tietää oman alansa erityissäädökset
• tuntee palkanmaksun perusteet
• tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op

Opiskelija
• vahvistaa osaamistaan ajankäyttönsä suunnittelussa
• ymmärtää muuttuvaa työelämää ja saa valmiuksia toimia muutostilanteissa
• tutustuu ongelmanratkaisutaitoihin
• osaa organisoida omaa työtään
• osaa etsiä tietoa, käyttää sitä tekijänoikeuksia kunnioittaen ja arvioida sen luotettavuutta
• tietää verkostoitumisen periaatteet
• kehittyy vuorovaikutus- ja viestintätaidoissaan

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op

Opiskelija
• motivoituu arvioimaan omaa toimintaansa ja suoriutumistaan kriittisesti
• tietää miten toimia vastuullisesti työyhteisössä
• tietää yrittäjyyden perusteet ja mahdollisuudet
• ymmärtää jatkuvan oppimisen tarpeellisuuden
• osaa asettaa tavoitteita työuralleen

Työelämä 2030 1 op

Opiskelija
• perehtyy tulevaisuuden osaamistarpeisiin
• tutustuu tulevaisuuden työelämään
• tuntee kestävän kehityksen perusteita ja niiden vaikutuksia työelämään
• tutustuu työn- ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaan

Sisältö

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
• työhakemuksen kirjoittaminen
• CV:n kirjoittaminen
• työhaastattelussa onnistuminen
• työnhaun eri kanavat
• työttömyys

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
• työlainsäädäntö eri aloilla
• työsopimuksen solmiminen
• palkkaus
• työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
• ajanhallinta
• muutoksensietokyky
• ongelmanratkaisukyky
• organisointikyky
• tiedonhaku, tiedon käyttö ja arviointi
• verkostoituminen
• vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
• oman toiminnan ja suoriutumisen arviointi
• vastuullinen toiminta työyhteisössä
• yrittäjyys
• jatkuva oppiminen ja uudistumiskyky
• tavoitteiden asettaminen

Työelämä 2030 1 op
• tulevaisuuden osaamistarpeet
• tulevaisuuden työelämä
• kestävä kehitys työelämässä
• Työ 2030-ohjelma

Aika ja paikka

Metropolian Moodle 18.3.-26.5.2024.

Oppimateriaalit

Moodlen materiaalit ja verkkomateriaalit sekä alan kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot Moodlessa 18.3.-26.5.2024, yht. 135 tuntia opiskelua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelua

Sisällön jaksotus

Jokaisesta toteutuksen osasta on Moodlessa oma tallenteensa, jonka opiskelija voi katsoa haluamaan ajankohtana.

- Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
- Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
- Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
- Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
- Työelämä 2030 1 op

Opettaja on Zoomissa tavattavissa Moodlessa ilmoitettuina aikoina.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 28.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Opettaja
 • Maarit Vallinkoski
Vastuuopettaja

Maarit Vallinkoski

Tavoitteet

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op

Opiskelija
• osaa kirjoittaa työhakemuksen
• osaa laatia vakuuttavan CV:n
• osaa valmistautua työhaastattelutilanteisiin
• tuntee monipuolisesti erilaiset työnhaun kanavat
• tietää miten toimia, jos joutuu työttömäksi

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op

Opiskelija
• tuntee yleisen työlainsäädännön
• tietää oman alansa erityissäädökset
• tuntee palkanmaksun perusteet
• tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op

Opiskelija
• vahvistaa osaamistaan ajankäyttönsä suunnittelussa
• ymmärtää muuttuvaa työelämää ja saa valmiuksia toimia muutostilanteissa
• tutustuu ongelmanratkaisutaitoihin
• osaa organisoida omaa työtään
• osaa etsiä tietoa, käyttää sitä tekijänoikeuksia kunnioittaen ja arvioida sen luotettavuutta
• tietää verkostoitumisen periaatteet
• kehittyy vuorovaikutus- ja viestintätaidoissaan

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op

Opiskelija
• motivoituu arvioimaan omaa toimintaansa ja suoriutumistaan kriittisesti
• tietää miten toimia vastuullisesti työyhteisössä
• tietää yrittäjyyden perusteet ja mahdollisuudet
• ymmärtää jatkuvan oppimisen tarpeellisuuden
• osaa asettaa tavoitteita työuralleen

Työelämä 2030 1 op

Opiskelija
• perehtyy tulevaisuuden osaamistarpeisiin
• tutustuu tulevaisuuden työelämään
• tuntee kestävän kehityksen perusteita ja niiden vaikutuksia työelämään
• tutustuu työn- ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaan

Sisältö

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
• työhakemuksen kirjoittaminen
• CV:n kirjoittaminen
• työhaastattelussa onnistuminen
• työnhaun eri kanavat
• työttömyys

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
• työlainsäädäntö eri aloilla
• työsopimuksen solmiminen
• palkkaus
• työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
• ajanhallinta
• muutoksensietokyky
• ongelmanratkaisukyky
• organisointikyky
• tiedonhaku, tiedon käyttö ja arviointi
• verkostoituminen
• vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
• oman toiminnan ja suoriutumisen arviointi
• vastuullinen toiminta työyhteisössä
• yrittäjyys
• jatkuva oppiminen ja uudistumiskyky
• tavoitteiden asettaminen

Työelämä 2030 1 op
• tulevaisuuden osaamistarpeet
• tulevaisuuden työelämä
• kestävä kehitys työelämässä
• Työ 2030-ohjelma

Aika ja paikka

Metropolian Moodle 15.1.-17.3.2024.

Oppimateriaalit

Moodlen materiaalit ja verkkomateriaalit sekä alan kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot Moodlessa 15.1.-17.3.2024, yht. 135 tuntia opiskelua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelua

Sisällön jaksotus

Jokaisesta toteutuksen osasta on Moodlessa oma tallenteensa, jonka opiskelija voi katsoa haluamaan ajankohtana.

- Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
- Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
- Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
- Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
- Työelämä 2030 1 op

Opettaja on Zoomissa tavattavissa Moodlessa ilmoitettuina aikoina.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 100

Opettaja
 • Maarit Vallinkoski
Vastuuopettaja

Maarit Vallinkoski

Tavoitteet

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op

Opiskelija
• osaa kirjoittaa työhakemuksen
• osaa laatia vakuuttavan CV:n
• osaa valmistautua työhaastattelutilanteisiin
• tuntee monipuolisesti erilaiset työnhaun kanavat
• tietää miten toimia, jos joutuu työttömäksi

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op

Opiskelija
• tuntee yleisen työlainsäädännön
• tietää oman alansa erityissäädökset
• tuntee palkanmaksun perusteet
• tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op

Opiskelija
• vahvistaa osaamistaan ajankäyttönsä suunnittelussa
• ymmärtää muuttuvaa työelämää ja saa valmiuksia toimia muutostilanteissa
• tutustuu ongelmanratkaisutaitoihin
• osaa organisoida omaa työtään
• osaa etsiä tietoa, käyttää sitä tekijänoikeuksia kunnioittaen ja arvioida sen luotettavuutta
• tietää verkostoitumisen periaatteet
• kehittyy vuorovaikutus- ja viestintätaidoissaan

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op

Opiskelija
• motivoituu arvioimaan omaa toimintaansa ja suoriutumistaan kriittisesti
• tietää miten toimia vastuullisesti työyhteisössä
• tietää yrittäjyyden perusteet ja mahdollisuudet
• ymmärtää jatkuvan oppimisen tarpeellisuuden
• osaa asettaa tavoitteita työuralleen

Työelämä 2030 1 op

Opiskelija
• perehtyy tulevaisuuden osaamistarpeisiin
• tutustuu tulevaisuuden työelämään
• tuntee kestävän kehityksen perusteita ja niiden vaikutuksia työelämään
• tutustuu työn- ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaan

Sisältö

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
• työhakemuksen kirjoittaminen
• CV:n kirjoittaminen
• työhaastattelussa onnistuminen
• työnhaun eri kanavat
• työttömyys

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
• työlainsäädäntö eri aloilla
• työsopimuksen solmiminen
• palkkaus
• työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
• ajanhallinta
• muutoksensietokyky
• ongelmanratkaisukyky
• organisointikyky
• tiedonhaku, tiedon käyttö ja arviointi
• verkostoituminen
• vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
• oman toiminnan ja suoriutumisen arviointi
• vastuullinen toiminta työyhteisössä
• yrittäjyys
• jatkuva oppiminen ja uudistumiskyky
• tavoitteiden asettaminen

Työelämä 2030 1 op
• tulevaisuuden osaamistarpeet
• tulevaisuuden työelämä
• kestävä kehitys työelämässä
• Työ 2030-ohjelma

Aika ja paikka

Metropolian Moodle 23.10.-15.12.2023.

Oppimateriaalit

Moodlen materiaalit ja verkkomateriaalit sekä alan kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot Moodlessa 23.10.-15.12.2023., yht. 135 tuntia opiskelua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Sisällön jaksotus

Jokaisesta toteutuksen osasta on Moodlessa oma tallenteensa, jonka opiskelija voi katsoa haluamaan ajankohtana.

- Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
- Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
- Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
- Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
- Työelämä 2030 1 op

Opettaja on Zoomissa tavattavissa myöhemmin ilmoitettavina aikoina.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 10.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Opettaja
 • Maarit Vallinkoski
Vastuuopettaja

Maarit Vallinkoski

Tavoitteet

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op

Opiskelija
• osaa kirjoittaa työhakemuksen
• osaa laatia vakuuttavan CV:n
• osaa valmistautua työhaastattelutilanteisiin
• tuntee monipuolisesti erilaiset työnhaun kanavat
• tietää miten toimia, jos joutuu työttömäksi

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op

Opiskelija
• tuntee yleisen työlainsäädännön
• tietää oman alansa erityissäädökset
• tuntee palkanmaksun perusteet
• tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op

Opiskelija
• vahvistaa osaamistaan ajankäyttönsä suunnittelussa
• ymmärtää muuttuvaa työelämää ja saa valmiuksia toimia muutostilanteissa
• tutustuu ongelmanratkaisutaitoihin
• osaa organisoida omaa työtään
• osaa etsiä tietoa, käyttää sitä tekijänoikeuksia kunnioittaen ja arvioida sen luotettavuutta
• tietää verkostoitumisen periaatteet
• kehittyy vuorovaikutus- ja viestintätaidoissaan

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op

Opiskelija
• motivoituu arvioimaan omaa toimintaansa ja suoriutumistaan kriittisesti
• tietää miten toimia vastuullisesti työyhteisössä
• tietää yrittäjyyden perusteet ja mahdollisuudet
• ymmärtää jatkuvan oppimisen tarpeellisuuden
• osaa asettaa tavoitteita työuralleen

Työelämä 2030 1 op

Opiskelija
• perehtyy tulevaisuuden osaamistarpeisiin
• tutustuu tulevaisuuden työelämään
• tuntee kestävän kehityksen perusteita ja niiden vaikutuksia työelämään
• tutustuu työn- ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaan

Sisältö

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
• työhakemuksen kirjoittaminen
• CV:n kirjoittaminen
• työhaastattelussa onnistuminen
• työnhaun eri kanavat
• työttömyys

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
• työlainsäädäntö eri aloilla
• työsopimuksen solmiminen
• palkkaus
• työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
• ajanhallinta
• muutoksensietokyky
• ongelmanratkaisukyky
• organisointikyky
• tiedonhaku, tiedon käyttö ja arviointi
• verkostoituminen
• vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
• oman toiminnan ja suoriutumisen arviointi
• vastuullinen toiminta työyhteisössä
• yrittäjyys
• jatkuva oppiminen ja uudistumiskyky
• tavoitteiden asettaminen

Työelämä 2030 1 op
• tulevaisuuden osaamistarpeet
• tulevaisuuden työelämä
• kestävä kehitys työelämässä
• Työ 2030-ohjelma

Aika ja paikka

Metropolian Moodle 21.8.-22.10.2023.

Oppimateriaalit

Moodlen materiaalit ja verkkomateriaalit sekä alan kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot Moodlessa 21.8.-22.10.2023, yht. 135 tuntia opiskelua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelua

Sisällön jaksotus

Jokaisesta toteutuksen osasta on Moodlessa oma tallenteensa, jonka opiskelija voi katsoa haluamaan ajankohtana.

- Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
- Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
- Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
- Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
- Työelämä 2030 1 op

Opettaja on Zoomissa tavattavissa:
30.8. klo 16.00-17.00
13.9. klo 16.00-17.00
4.10. klo 16.00-17.00

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.

Ilmoittautumisaika

23.02.2023 - 12.03.2023

Ajoitus

15.03.2023 - 21.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Opettaja
 • Maarit Vallinkoski
Vastuuopettaja

Maarit Vallinkoski

Tavoitteet

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op

Opiskelija
• osaa kirjoittaa työhakemuksen
• osaa laatia vakuuttavan CV:n
• osaa valmistautua työhaastattelutilanteisiin
• tuntee monipuolisesti erilaiset työnhaun kanavat
• tietää miten toimia, jos joutuu työttömäksi

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op

Opiskelija
• tuntee yleisen työlainsäädännön
• tietää oman alansa erityissäädökset
• tuntee palkanmaksun perusteet
• tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op

Opiskelija
• vahvistaa osaamistaan ajankäyttönsä suunnittelussa
• ymmärtää muuttuvaa työelämää ja saa valmiuksia toimia muutostilanteissa
• tutustuu ongelmanratkaisutaitoihin
• osaa organisoida omaa työtään
• osaa etsiä tietoa, käyttää sitä tekijänoikeuksia kunnioittaen ja arvioida sen luotettavuutta
• tietää verkostoitumisen periaatteet
• kehittyy vuorovaikutus- ja viestintätaidoissaan

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op

Opiskelija
• motivoituu arvioimaan omaa toimintaansa ja suoriutumistaan kriittisesti
• tietää miten toimia vastuullisesti työyhteisössä
• tietää yrittäjyyden perusteet ja mahdollisuudet
• ymmärtää jatkuvan oppimisen tarpeellisuuden
• osaa asettaa tavoitteita työuralleen

Työelämä 2030 1 op

Opiskelija
• perehtyy tulevaisuuden osaamistarpeisiin
• tutustuu tulevaisuuden työelämään
• tuntee kestävän kehityksen perusteita ja niiden vaikutuksia työelämään
• tutustuu työn- ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaan

Sisältö

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
• työhakemuksen kirjoittaminen
• CV:n kirjoittaminen
• työhaastattelussa onnistuminen
• työnhaun eri kanavat
• työttömyys

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
• työlainsäädäntö eri aloilla
• työsopimuksen solmiminen
• palkkaus
• työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
• ajanhallinta
• muutoksensietokyky
• ongelmanratkaisukyky
• organisointikyky
• tiedonhaku, tiedon käyttö ja arviointi
• verkostoituminen
• vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
• oman toiminnan ja suoriutumisen arviointi
• vastuullinen toiminta työyhteisössä
• yrittäjyys
• jatkuva oppiminen ja uudistumiskyky
• tavoitteiden asettaminen

Työelämä 2030 1 op
• tulevaisuuden osaamistarpeet
• tulevaisuuden työelämä
• kestävä kehitys työelämässä
• Työ 2030-ohjelma

Aika ja paikka

Metropolian Moodle 15.3.-21.5.2023.

Oppimateriaalit

Moodlen materiaalit ja verkkomateriaalit sekä alan kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot Moodlessa 15.3.-21.5.2023, yht. 135 tuntia opiskelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelua

Sisällön jaksotus

Opintojen aloitus 15.3. yhteisessä Zoom-tapaamisessa, johon osallistumista suositellaan. Jos et pääse paikalle, voit katsoa tapaamisesta tallenteen. Jokaisesta toteutuksen osasta on Moodlessa oma tallenteensa, jonka opiskelija voi katsoa haluamaan ajankohtana.

- Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
- Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
- Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
- Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
- Työelämä 2030 1 op

Opettaja on Zoomissa tavattavissa 15.3.-19.4. joka keskiviikko klo 16-17 kysymyksiä varten.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.