Siirry suoraan sisältöön

Muistisairaasta muistikuntoutujaksi - anna minulle mahdollisuus?Laajuus (5 op)

Tunnus: SX00FE18

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson suoritettuasi ymmärrät, minkälaista ammatillista osaamista tarvitaan muistidiagnoosin saaneiden asiakkaiden kuntoutumisen tukemisessa. Osaat perustella toimintaasi ja tekemisiäsi valintoja näyttöön perustuen. Osaat laatia ja arvioida yhdessä asiakkaan kanssa hänen arkeensa ja ympäristöönsä sopivan, hänen voimavarojaan, toimijuutta ja elämän merkityksellisyyttä tukevan kuntoutumissuunnitelman. Jakson suoritettuasi sinulla on käytössä erilaisia keinoja ja menetelmiä, joilla tukea muistikuntoutujaa hänen arkielämässään.

Sisältö

Ensimmäinen opintojakson Osa 1 (1 op) on kaikille osallistujille pakollinen. Tämän jälkeen voit jatkaa koko opintojakson suorittamista (5 op) tai valita sinulle sopivat osat Osista 2-4. Kunkin yksittäisen osan laajuus on 1 opintopistettä.
Osa 1: Muistityön keskeiset käsitteet (1 op)
Osa 2: Muistikuntoutuja oman elämänsä asiantuntijana (1 op)
Osa 3: Muistikuntoutujan kuntouttava arki (1 op)
Osa 4: Muistikuntoutujan kuntoutussuunnitelma (1op)
Osa 5: Keinoja ja menetelmiä muistikuntoutujan arjessa (1op)

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson kukin osio arvioidaan erikseen asteikolla hyväksytty/hylätty. Kokonaisarvioinniksi merkitään suoritettu laajuus.
Arviointikriteerit määriteltyinä
Hyväksytty:
Osa 1: osaa kuvata muistikuntoutumiseen liittyvät keskeiset käsitteet hyödyntäen tutkittua tietoa.
Osa 2: tunnistaa muistikuntoutujan oman elämänsä asiantuntijana.
Osa 3: tunnistaa muistikuntoutujan kuntoutumisen mahdollisuuksia ja kuntoutumiseen vaikuttavia tekijöitä.
Osa 4: tunnistaa muistikuntoutumisen prosessin ja merkityksen.
Osa 5: osaa kuvata muistikuntoutumista edistäviä tavoitteellisia keinoja ja menetelmiä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 28.02.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 30

Opettaja
  • Mari Heitto
  • Carita Hand
  • Akvaliina Lacho
Vastuuhenkilö

Akvaliina Lacho

Tavoitteet

Tämän opintojakson suoritettuasi ymmärrät, minkälaista ammatillista osaamista tarvitaan muistidiagnoosin saaneiden asiakkaiden kuntoutumisen tukemisessa. Osaat perustella toimintaasi ja tekemisiäsi valintoja näyttöön perustuen. Osaat laatia ja arvioida yhdessä asiakkaan kanssa hänen arkeensa ja ympäristöönsä sopivan, hänen voimavarojaan, toimijuutta ja elämän merkityksellisyyttä tukevan kuntoutumissuunnitelman. Jakson suoritettuasi sinulla on käytössä erilaisia keinoja ja menetelmiä, joilla tukea muistikuntoutujaa hänen arkielämässään.

Sisältö

Ensimmäinen opintojakson Osa 1 (1 op) on kaikille osallistujille pakollinen. Tämän jälkeen voit jatkaa koko opintojakson suorittamista (5 op) tai valita sinulle sopivat osat Osista 2-4. Kunkin yksittäisen osan laajuus on 1 opintopistettä.
Osa 1: Muistityön keskeiset käsitteet (1 op)
Osa 2: Muistikuntoutuja oman elämänsä asiantuntijana (1 op)
Osa 3: Muistikuntoutujan kuntouttava arki (1 op)
Osa 4: Muistikuntoutujan kuntoutussuunnitelma (1op)
Osa 5: Keinoja ja menetelmiä muistikuntoutujan arjessa (1op)

Aika ja paikka

13.3.2023-21.5.2023
täysin verkossa suoritettava opintojakso - Moodle -oppimisalustalla

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojaksolla

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot/ Aktivoivat luento
Essee
Etäopetus
Harjoitustehtävät
Reflektointi
Itsearviointitestit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei ole

Kansainvälisyys

Ei ole

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op= 27h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Ensimmäinen opintojakson Osa 1 (1 op) on kaikille osallistujille pakollinen. Tämän jälkeen voit jatkaa koko opintojakson suorittamista (5 op) tai valita sinulle sopivat osat Osista 2-4. Kunkin yksittäisen osan laajuus on 1 opintopistettä.

Osa 1: Muistityön keskeiset käsitteet (1 op)

Osa 2: Muistikuntoutuja oman elämänsä asiantuntijana (1 op)

Osa 3: Muistikuntoutujan kuntouttava arki (1 op)

Osa 4: Muistikuntoutujan kuntoutussuunnitelma (1op)

Osa 5: Keinoja ja menetelmiä muistikuntoutujan arjessa (1op)

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson kukin osio arvioidaan erikseen asteikolla hyväksytty/hylätty. Kokonaisarvioinniksi merkitään suoritettu laajuus.
Arviointikriteerit määriteltyinä
Hyväksytty:
Osa 1: osaa kuvata muistikuntoutumiseen liittyvät keskeiset käsitteet hyödyntäen tutkittua tietoa.
Osa 2: tunnistaa muistikuntoutujan oman elämänsä asiantuntijana.
Osa 3: tunnistaa muistikuntoutujan kuntoutumisen mahdollisuuksia ja kuntoutumiseen vaikuttavia tekijöitä.
Osa 4: tunnistaa muistikuntoutumisen prosessin ja merkityksen.
Osa 5: osaa kuvata muistikuntoutumista edistäviä tavoitteellisia keinoja ja menetelmiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kukin osio arvioidaan erikseen asteikolla hyväksytty/hylätty. Kokonaisarvioinniksi merkitään suoritettu laajuus.

Arviointikriteerit määriteltyinä

Hyväksytty:

Osa 1: osaa kuvata muistikuntoutumiseen liittyvät keskeiset käsitteet hyödyntäen tutkittua tietoa.

Osa 2: tunnistaa muistikuntoutujan oman elämänsä asiantuntijana.

Osa 3: tunnistaa muistikuntoutujan kuntoutumisen mahdollisuuksia ja kuntoutumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Osa 4: tunnistaa muistikuntoutumisen prosessin ja merkityksen.

Osa 5: osaa kuvata muistikuntoutumista edistäviä tavoitteellisia keinoja ja menetelmiä.