Siirry suoraan sisältöön

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoitoLaajuus (5 op)

Tunnus: SX00DQ56

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
- Opiskelija on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
- Opiskelija tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
- Opiskelija tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
- Opiskelija tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
- Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Sisältö

- Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys.
- Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi.
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat.
- Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty / hylätty.

Lisätiedot

Maarit Sinisaari-Eskelinen, 040 630 0609.
maarit.sinisaari-eskelinen@metropolia.fi

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.02.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Opettaja
 • Anna Uunila
 • Maarit Sinisaari-Eskelinen
Vastuuhenkilö

Maarit Sinisaari-Eskelinen

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
- Opiskelija on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
- Opiskelija tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
- Opiskelija tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
- Opiskelija tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
- Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Sisältö

- Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys.
- Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi.
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat.
- Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.

Aika ja paikka

13.2.2023 - 31.5..2023
Moodle- työtila aukeaa tutustuttavaksi 13.2.2022.Varaa aikaa tutustuaksesi opintojakson suorituksiin jo etukäteen.
Tehtävät tehdään numerojärjestyksessä. Viimeinen tehtävä ( tehtävä 5) tulee olla valmiina 24.4.2022. mennessä.

Oppimateriaalit

Nipuli Suvi & Bildjuschkin Katriina. 2016. Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi. Ohjaus 5/2016.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Bildjuschkin, Katriina; Hakkarainen, Pertti; Rajakaltio-Kiuru, Katja; Kiuru, Elina (2021). Seksuaaliväkivaltaa kokeneen psykososiaalisen tuen jatkohoito : HUS Seri-tukikeskuksen malli. Ohjaus 3/2021- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Moodle-toimintaympäristön materiaali

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkotyöskentely.
Itsenäinen opiskelu ja opintoihin liittyvät yksilö- ja ryhmätehtävät
Tehtävä 4 on ryhmätehtävä. Ryhmät muodostetaan kun tehtävä 1 on palautettu. .

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

N/A

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautusaikataulu: TARKISTA TEHTÄVIEN PÄIVÄMÄÄRÄT ENNEN OPINTOJEN ALKUA.
1.tehtävä 13.2. - 27.2.2023 OAMK tarkistaa tehtävän.
- 2.tehtävä 27.2. - 13.3.2023 TAMK
- 3.tehtävä 13.3. - 27.3.2023 Savonia
- 4.tehtävä 27.3.2022 - 11.4.2023 Metropolia
- 5.tehtävä 11.4. - 24.4.2023 TurkuAMK

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen.
5x27 tuntia = 135 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso on suunniteltu niin, että oppimistehtävien tekeminen numerojärjestyksessä tukee oppimista parhaiten. Tehtävät tulee tehdä numerojärjestyksessä annetun aikataulun mukaisesti. Tarkista huolella tehtävien viimeinen palautuspäivä.
Myöhästyneistä tehtäviä ei arvioida, vaan opiskelijan katsotaan keskeyttäneen opintojakson suorittamisen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 13.2.2023. Opintojaksolle täytyy kirjautua 20.2.2023 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
Tehtävien palautusalustat avautuvat numerojärjestyksessä 13.2.2023 alkaen. Tehtävä 1 tulee olla suoritettuna ennen kuin opinnoissa voi edetä seuraavaan tehtävään. Tehtävät tehdään numerojärjestykssä ja viimeinen, viides ,sulkeutuu 24.4.2023 arviointia varten, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. Myöhästyneitä tehtäviä ei vastaanoteta, vaan opiskelijan katsotaan keskeyttäneen opintojakson suorittamisen.
Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 26.5.2023 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty / hylätty.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokainen tehtävä on palautettu kyseisen tehtävän palautuspäivään mennessä. HUOM! tarkista tehtävien yksilölliset palautusajat ja tehtävien ohjeet.

Lisätiedot

Maarit Sinisaari-Eskelinen, 040 630 0609.
maarit.sinisaari-eskelinen@metropolia.fi

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna-Mari Manninen
 • Maarit Sinisaari-Eskelinen
 • Maarit Vallinkoski
Vastuuhenkilö

Maarit Sinisaari-Eskelinen

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
- Opiskelija on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
- Opiskelija tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
- Opiskelija tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
- Opiskelija tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
- Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Sisältö

- Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys.
- Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi.
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat.
- Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.

Aika ja paikka

12.9.2022 - 9.12.2022
Moodle- työtila aukeaa 12.9.2022.
Tehtävät tehdään numerojärjestyksessä. Viimeinen tehtävä ( tehtävä 5) tulee olla valmiina 14.11.2022. mennessä.

Oppimateriaalit

Nipuli Suvi & Bildjuschkin Katriina. 2016. Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi. Ohjaus 5/2016.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Bildjuschkin, Katriina; Hakkarainen, Pertti; Rajakaltio-Kiuru, Katja; Kiuru, Elina (2021). Seksuaaliväkivaltaa kokeneen psykososiaalisen tuen jatkohoito : HUS Seri-tukikeskuksen malli. Ohjaus 3/2021- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Moodle-toimintaympäristön materiaali

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkotyöskentely.
Itsenäinen opiskelu ja opintoihin liittyvät yksilö- ja ryhmätehtävät
Tehtävä 4 on ryhmätehtävä. Ryhmät muodostetaan kun tehtävä 1 on palautettu. .

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

N/A

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautusaikataulu: TARKISTA TEHTÄVIEN PÄIVÄMÄÄRÄT ENNEN OPINTOJEN ALKUA.
12.9. 2022 avautuvat Moodle sekä tehtävä 1.
Tehtävä 1: 12.9.2022 - 26.9.2022 OAMK tarkistaa
Tehtävät 2 - 5 aukeavat 3.10.2022

Tehtävien viimeinen palautuspäivä on:
1. tehtävän palautus 26.9. OAMK tarkistaa
2. tehtävän palautus 10.10. TAKM tarkistaa
3. tehtävän palautus 24.10. Savonia AMK tarkistaa
4. tehtävän palautus 7.11. Metropolia ammattikorkeakoulu tarkistaa
5. tehtävän palautus 14.11. Turun AMK tarkistaa
9.12.2022 arvosanat viimeistään.


Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen.
5x27 tuntia = 135 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso on suunniteltu niin, että oppimistehtävien tekeminen numerojärjestyksessä tukee oppimista parhaiten. Tehtävät tulee tehdä numerojärjestyksessä annetun aikataulun mukaisesti. Tarkista huolella tehtävien viimeinen palautuspäivä.
Myöhästyneistä tehtäviä ei arvioida, vaan opiskelijan katsotaan keskeyttäneen opintojakson suorittamisen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson Moodle-alusta avautuu 12.9.2022.
Tehtävien palautusalustat avautuvat numerojärjestyksessä 12.9.2022 alkaen. Tehtävä 1 tulee olla suoritettuna ennen kuin opinnoissa voi edetä seuraavaan tehtävään. Tehtävät tehdään numerojärjestykssä ja viimeinen, viides ,sulkeutuu 14.11. arviointia varten, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. Myöhästyneitä tehtäviä ei vastaanoteta, vaan opiskelijan katsotaan keskeyttäneen opintojakson suorittamisen.
Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 9.12.2022 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty / hylätty.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokainen tehtävä on palautettu kyseisen tehtävän palautuspäivään mennessä. HUOM! tarkista tehtävien yksilölliset palautusajat ja tehtävien ohjeet.

Lisätiedot

Maarit Sinisaari-Eskelinen, 040 630 0609.
maarit.sinisaari-eskelinen@metropolia.fi

Ilmoittautumisaika

29.11.2021 - 20.02.2022

Ajoitus

14.03.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Opettaja
 • Sanna-Mari Manninen
 • Maarit Sinisaari-Eskelinen
Vastuuhenkilö

Maarit Sinisaari-Eskelinen

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
- Opiskelija on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
- Opiskelija tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
- Opiskelija tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
- Opiskelija tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
- Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Sisältö

- Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys.
- Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi.
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat.
- Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.

Aika ja paikka

14.3.2022 - 31.5.2022
Moodle- työtila aukeaa tutustuttavaksi 7.3.2022.Varaa aikaa tutustuaksesi opintojakson suorituksiin jo etukäteen.
Tehtävät tehdään numerojärjestyksessä. Viimeinen tehtävä ( tehtävä 5) tulee olla valmiina 2.5.2022. mennessä.

Oppimateriaalit

Nipuli Suvi & Bildjuschkin Katriina. 2016. Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi. Ohjaus 5/2016.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Bildjuschkin, Katriina; Hakkarainen, Pertti; Rajakaltio-Kiuru, Katja; Kiuru, Elina (2021). Seksuaaliväkivaltaa kokeneen psykososiaalisen tuen jatkohoito : HUS Seri-tukikeskuksen malli. Ohjaus 3/2021- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Moodle-toimintaympäristön materiaali

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkotyöskentely.
Itsenäinen opiskelu ja opintoihin liittyvät yksilö- ja ryhmätehtävät
Tehtävä 4 on ryhmätehtävä. Ryhmät muodostetaan kun tehtävä 1 on palautettu. .

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

N/A

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautusaikataulu: TARKISTA TEHTÄVIEN PÄIVÄMÄÄRÄT ENNEN OPINTOJEN ALKUA.
1.tehtävä 14.3. - 28.3.2022 OAMK tarkistaa tehtävän.
- 2.tehtävä 21.3. - 4.4.2022 TAMK
- 3.tehtävä 30.3. - 11.4.2022 Savonia
- 4.tehtävä 11.4.2022 - 25.4.2022 Metropolia
- 5.tehtävä 11.4. - 2.5.2022 TurkuAMK

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen.
5x27 tuntia = 135 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso on suunniteltu niin, että oppimistehtävien tekeminen numerojärjestyksessä tukee oppimista parhaiten. Tehtävät tulee tehdä numerojärjestyksessä annetun aikataulun mukaisesti. Tarkista huolella tehtävien viimeinen palautuspäivä.
Myöhästyneistä tehtäviä ei arvioida, vaan opiskelijan katsotaan keskeyttäneen opintojakson suorittamisen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 7.3.2022. Opintojaksolle täytyy kirjautua 14.3.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
Tehtävien palautusalustat avautuvat numerojärjestyksessä 14.3.2022 alkaen. Tehtävä 1 tulee olla suoritettuna ennen kuin opinnoissa voi edetä seuraavaan tehtävään. Tehtävät tehdään numerojärjestykssä ja viimeinen, viides ,sulkeutuu 2.5.2022 arviointia varten, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. Myöhästyneitä tehtäviä ei vastaanoteta, vaan opiskelijan katsotaan keskeyttäneen opintojakson suorittamisen.
Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 23.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty / hylätty.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokainen tehtävä on palautettu kyseisen tehtävän palautuspäivään mennessä. HUOM! tarkista tehtävien yksilölliset palautusajat ja tehtävien ohjeet.

Lisätiedot

Maarit Sinisaari-Eskelinen, 040 630 0609.
maarit.sinisaari-eskelinen@metropolia.fi

Ilmoittautumisaika

03.05.2021 - 16.05.2021

Ajoitus

20.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Opettaja
 • Sanna-Mari Manninen
 • Maarit Sinisaari-Eskelinen
Vastuuhenkilö

Maarit Sinisaari-Eskelinen

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
- Opiskelija on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
- Opiskelija tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
- Opiskelija tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
- Opiskelija tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
- Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Sisältö

- Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys.
- Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi.
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat.
- Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.

Aika ja paikka

21.9.2020 - 29.11.2020
Aloituswebinaari, jossa annetaan koko opintojakson ohjeistus viikoll 39. Päivämäärä ja kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimateriaalit

Nipuli Suvi & Bildjuschkin Katriina. 2016. Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi. Ohjaus 5/2016.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Moodle-toimintaympäristön materiaali

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkotyöskentely.
Itsenäinen opiskelu ja opintoihin liittyvät yksilö- ja ryhmätehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautusaikataulu:
1.tehtävä 28.9.-11.10.20 viikot 40-41 OAMK
- 2.tehtävä 12.10.-1.11.20 viikot 42-44 (ryhmiin jako viikolla 45) TAMK
- 3.tehtävä 19.10.- 8.11.20 viikot 43-45 Savonia
- 4.tehtävä 2.11.-15.11.20 viikot 45-46 Metropolia
- 5.tehtävä 28.9.-29.11 viikot 40-48 TurkuAMK

Suoritusmerkinnät viikoilla 49-51.


Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen.
5x27 tuntia = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten viikolla 39/.2020. Opintojaksolle täytyy kirjautua 28.9.2020 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
Tehtävien palautusalustat avautuvat 28.9.2020ja sulkeutuvat 29.11.2020 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. Myöhästyneitä tehtäviä ei vastaanoteta, vaan opiskelijan katsotaan keskeyttäneen opintojakson suorittamisen.
Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus viikolla 51/2020 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty / hylätty.

Lisätiedot

Maarit Sinisaari-Eskelinen, 040 630 0609.
maarit.sinisaari-eskelinen@metropolia.fi

Ilmoittautumisaika

30.11.2020 - 13.12.2020

Ajoitus

15.03.2021 - 02.05.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maija-Riitta Jouhki
 • Maarit Sinisaari-Eskelinen
Vastuuhenkilö

Maarit Sinisaari-Eskelinen

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
- Opiskelija on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
- Opiskelija tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
- Opiskelija tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
- Opiskelija tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
- Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Sisältö

- Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys.
- Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi.
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat.
- Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.

Aika ja paikka

15.3.2021 - 2.5.2021
Verkkoalusta aukeaa tutustumista varten 8.3.2021. Alustalle tulee kirjautua 14.3.2021 mennessä.

Oppimateriaalit

Nipuli Suvi & Bildjuschkin Katriina. 2016. Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi. Ohjaus 5/2016.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Moodle-toimintaympäristön materiaali

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkotyöskentely.
Itsenäinen opiskelu ja opintoihin liittyvät yksilö- ja ryhmätehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautusaikataulu:
1.tehtävä OAMK
- 2.tehtävä (ryhmiin jako viikolla ) TAMK
- 3.tehtävä Savonia
- 4.tehtävä Metropolia
- 5.tehtävä TurkuAMK

Suoritusmerkinnät viikoilla


Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen.
5x27 tuntia = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten viikolla 10/.2021. Opintojaksolle täytyy kirjautua 14.3.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
Tehtävien palautusalustat avautuvat 15.3.2021 ja sulkeutuvat 2.5.2021, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. Myöhästyneitä tehtäviä ei vastaanoteta, vaan opiskelijan katsotaan keskeyttäneen opintojakson suorittamisen.
Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus viikolla XX/2021mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty / hylätty.

Lisätiedot

Maarit Sinisaari-Eskelinen, 040 630 0609.
maarit.sinisaari-eskelinen@metropolia.fi

Ilmoittautumisaika

04.05.2020 - 24.05.2020

Ajoitus

21.09.2020 - 29.11.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Opettaja
 • Riitta Vilkko
 • Maarit Sinisaari-Eskelinen
Vastuuhenkilö

Maarit Sinisaari-Eskelinen

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
- Opiskelija on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
- Opiskelija tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
- Opiskelija tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
- Opiskelija tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
- Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Sisältö

- Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys.
- Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi.
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat.
- Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.

Aika ja paikka

21.9.2020 - 29.11.2020
Aloituswebinaari, jossa annetaan koko opintojakson ohjeistus viikoll 39. Päivämäärä ja kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimateriaalit

Nipuli Suvi & Bildjuschkin Katriina. 2016. Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi. Ohjaus 5/2016.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Moodle-toimintaympäristön materiaali

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkotyöskentely.
Itsenäinen opiskelu ja opintoihin liittyvät yksilö- ja ryhmätehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautusaikataulu:
1.tehtävä 28.9.-11.10.20 viikot 40-41 OAMK
- 2.tehtävä 12.10.-1.11.20 viikot 42-44 (ryhmiin jako viikolla 45) TAMK
- 3.tehtävä 19.10.- 8.11.20 viikot 43-45 Savonia
- 4.tehtävä 2.11.-15.11.20 viikot 45-46 Metropolia
- 5.tehtävä 28.9.-29.11 viikot 40-48 TurkuAMK

Suoritusmerkinnät viikoilla 49-51.


Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen.
5x27 tuntia = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten viikolla 39/.2020. Opintojaksolle täytyy kirjautua 28.9.2020 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
Tehtävien palautusalustat avautuvat 28.9.2020ja sulkeutuvat 29.11.2020 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. Myöhästyneitä tehtäviä ei vastaanoteta, vaan opiskelijan katsotaan keskeyttäneen opintojakson suorittamisen.
Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus viikolla 51/2020 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty / hylätty.

Lisätiedot

Maarit Sinisaari-Eskelinen, 040 630 0609.
maarit.sinisaari-eskelinen@metropolia.fi

Ilmoittautumisaika

02.12.2019 - 15.12.2019

Ajoitus

23.03.2020 - 11.05.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maija-Riitta Jouhki
 • Anna Uunila
 • Maarit Sinisaari-Eskelinen
Vastuuhenkilö

Maarit Sinisaari-Eskelinen

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
- Opiskelija on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
- Opiskelija tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
- Opiskelija tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
- Opiskelija tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
- Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Sisältö

- Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys.
- Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi.
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat.
- Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.

Aika ja paikka

23.03.2020 - 11.05.2020
Aloituswebinaari, jossa annetaan koko opintojakson ohjeistus 23.3.2020 kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimateriaalit

Nipuli Suvi & Bildjuschkin Katriina. 2016. Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi. Ohjaus 5/2016.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Moodle-toimintaympäristön materiaali

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautusaikataulu ilmoitetaan webinaarin yhteydessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen.
5x27 tuntia = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 16.3.2020. Opintojaksolle täytyy kirjautua 23.3.2020mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
Tehtävien palautusalustat avautuvat 23.3.2020ja sulkeutuvat 11.5.2020 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. Myöhästyneitä tehtäviä ei vastaanoteta, vaan opiskelijan katsotaan keskeyttäneen opintojakson suorittamisen.
Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus xx.xx. mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty / hylätty.

Lisätiedot

Maarit Sinisaari-Eskelinen, 040 630 0609.
maarit.sinisaari-eskelinen@metropolia.fi