OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma > Tuotantotalous

Tuotantotalous

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
(Valitaan opintoja 50 op)
                                                       
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5
     
           
                       
Diskreetti matematiikka 5
     
             
                           
Tilastomatematiikka 5
       
               
                       
Tuotantotalouden matemaattiset menetelmät 5
       
               
                       
Fysikaaliset ilmiöt 5
     
             
                           
Tekniikan alan suomi ja viestintä 5
     
             
                           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5
     
             
                           
Tekniikan alan ruotsi 5
     
             
                           
Tekniikan alan englanti ja viestintä 5
       
               
                       
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
             
                           
SQL ja relaatiotietokannat 5
       
               
                       
5500032.522.500000016.316.311.311.3000000000000
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Yhteiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Yritystalous 5
     
             
                             
Kirjanpito ja tilinpäätös 5
     
               
                           
Johdon laskentatoimi 1: Kustannuslaskenta ja talouden ohjaus 5
       
               
                         
Johdon laskentatoimi 2: Investointilaskenta ja strateginen ohjaus 5
       
                 
                       
2000010100000005555000000000000
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 90 op)
                                                       
Toiminnanohjaus
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Tuotannon- ja materiaalinohjaus 5
     
             
                             
Toiminnanohjausjärjestelmät 5
     
             
                             
Hankinta ja logistiikka 5
     
               
                           
Projekti: Toiminnanohjaus 5
     
             
                         
SAP
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Toiminnanohjausjärjestelmät 5
     
             
                             
SAP-peruskurssi 5
     
               
                           
SAP jatkokurssi 1 5
       
               
                         
SAP jatkokurssi 2 5
       
                 
                       
Liiketoiminta-analytiikka
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
             
                           
Python-ohjelmoinnin jatkokurssi 5
     
               
                           
Liiketoimintatiedon analysointi ja visualisointi 5
     
             
                             
Tekoäly ja koneoppiminen liiketoiminta-asiantuntijalle 5
     
               
                           
Ohjelmistorobotiikka 5
       
               
                         
Liiketoiminta-analytiikan projekti 5
       
               
                       
Toimitusketjun hallinta
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Toimitusketjun hallinta 5  
       
                 
                     
Laatujohtaminen 5  
       
                   
                   
Yritysstrategia ja globaalit verkostot 5  
       
                   
                   
Projekti: toimitusketjun hallinta 5  
       
                 
                 
Projektijohtaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Projektin hallinta ja itsensä johtaminen 5  
       
                 
                     
Projektijohtaminen 5  
       
                 
                     
Projektihallinnan ohjelmistot 5  
       
                   
                   
Projekti: Projektitoiminnan kehittäminen 5  
         
                   
               
Myynti ja hankinta
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
IT-palveluiden myynti ja markkinointi 5  
       
                 
                   
Myynnin johtaminen 5  
       
                   
                   
Hankinta ja logistiikka 5  
         
                   
               
Liiketoimintajuridiikka 5  
         
                   
                 
Myyntiprojekti 5  
         
                   
               
Innovaatioprojekti
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Monialainen innovaatioprojekti 10  
         
                   
               
70750047.522.542.532.5000022.525157.517.5252012.500000000
Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 35 op)
 
       
               
               
Työssäoppiminen
                                                       
Työssäoppiminen 30
     
             
                             
30350030017.517.50000300008.88.88.88.800000000
Insinöörityö
                                                       
Opinnäytetyö 15    
         
                   
       
0015000007.57.500000000003.83.83.83.80000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 1751101501205560507.57.50073.846.331.323.826.333.828.821.33.83.83.83.80000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Tuotantotalouden täydentävä monimuotototeutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on mahdollisuus hyväksilukea osa nelivuotiseen insinööritutkintoon (240 op) sisältyvistä opinnoista. Hyväksilukuja voi saada aikaisemmista tutkintoon soveltuvista opinnoista ja alan työkokemuksesta.

Opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan hyväksiluettavat opinnot, hyväksiluettava työkokemus, opiskelijan mielenkiinnon kohteet ja työelämätarpeet sekä monimuotokoulutuksen opintotarjonta. Opintotarjonta sisältää opintoja, joilla opiskelija pystyy täydentämään aikaisemman tutkinnon tai insinööritutkinnon tuotqntotalouden insinööritutkinnoksi. Osa opetuksesta järjestetään englanniksi.

Insinööritutkinnon (AMK) kokonaislaajuus on 240 opintopistettä.

Koulutuksen rakenne (240 op):
• Perusopinnot 50 op
• Ammattiopinnot 100 op
• Innovaatioprojekti 10 op
• Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot 35 op
• Harjoittelu 30 op
• Opinnäytetyö 15 op

Ammattiopintojen yhteydessä tehtävissä projekteissa osaaminen kehittyy ajankohtaisten ilmiöiden ympäriltä.

Valmistuvat tuotantotalouden insinöörit ovat organisaatioiden toiminta- ja palveluprosessien kehittäjiä muuttuvissa globaaleissa verkostoissa. Kehitystyössä he hyödyntävät teknis-taloudellista ajattelua ja moderneja kehitysmenetelmiä.

Osaamistavoitteet

Tuotantotalouden insinöörin tuntee tekniikan tarjoamat mahdollisuudet organisaation toiminnan ja prosessien kehittämisessä ja osaa arvioida eri vaihtoehtoja yritystalouden näkökulmasta. Hän osaa toimia sekä itsenäisesti että ryhmässä ja ratkaista teknis-taloudellisia ongelmia.
Tuotantotalouden insinööri osaa hankkia ja soveltaa alansa uutta tietoa kansainvälisessä toimintaympäristössä.