OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Musiikin tutkinto-ohjelma > Musiikki, Musiikin esittäminen
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Musiikki, Musiikin esittäminen

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja verkostoitumistaidot
                                                       
Opiskelutaidot 5
     
             
                           
Ammatillinen englanti ja toinen kotimainen kieli 5  
       
                 
                   
Yrittäjyys-, työelämä- ja markkinointitaidot 5    
         
                     
           
Musiikin hahmottaminen
                                                       
Ammattimuusikon musiikin perusteet 1 5
     
             
                           
Ammattimuusikon musiikin perusteet 2 5
       
               
                       
Ammattimuusikon musiikin perusteet 3 5  
       
                 
                   
Ammattimuusikon musiikin perusteet 4 5  
         
                   
               
Johdatus improvisointiin 5
       
               
                       
Kosketinsoitinlaboratorio 5  
         
                   
               
202050101010105000555555552.52.5000000
Musiikin esittämisen ammatillisen pääaineen opinnot
                                                       
Yhtyetyöskentely ja esittäminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Muusikon uraohjaus ja esittäminen 5
     
             
                           
Musiikki: Yhtyeopinnot
                                                       
Yhtyeopinnot 1 5                                                        
Yhtyeopinnot 2 5                                                        
Yhtyeopinnot 3 5                                                        
Ensemble-työskentely (Jazz Räätälit) 2                                                        
Big Band period 1 3                                                        
Big band period 2 (Svengaavaa Joulua!) 3                                                        
Vaihtoehtoiset Workshopit (Modal Jazz) 3                                                        
Ensemble-työskentely (Donald Fagen) 3                                                        
Ensemble-työskentely (Night Fly) 3                                                        
Ensemble-työskentely (Hot Club of Arabia - Gypsy Swing) 2                                                        
Ensemble-työskentely (SRV - Music of Stevie Ray Vaughan) 2                                                        
Ensemble-työskentely (The Funky Sound Foundation) 5                                                        
Ensemble-työskentely (Folk) 4                                                        
Ensemble-työskentely (Sting) 5                                                        
Ensemble-työskentely (Maria Gertsjak & B-pojat) 3                                                        
Ensemble-työskentely (R&B Music) 2                                                        
Pääinstrumenttiopinnot
                                                       
Instrumenttiopinnot 1 5
     
             
                           
Instrumenttiopinnot 2 5
       
               
                       
Instrumenttiopinnot 3 5  
       
                 
                   
Instrumenttiopinnot 4 5  
         
                   
               
Instrumenttiopinnot 5 5    
         
                     
           
Instrumenttiopinnot 6 5    
           
                       
       
Instrumenttiopinnot 7 5      
           
                         
   
Instrumenttiopinnot 8 5      
             
                           
Konsertti 5      
             
                           
Taltiointi 5      
             
                           
Musiikin esittämisen oppimisprojektit
(Valitaan opintoja 70 op)
                                                       
Musiikki: Musiikin esittämisen oppimisprojektit
                                                       
Rhythm & Blues (yhtyeet) 5                                                        
Rhythm & Blues (hahmoaineet ja historia) 5                                                        
Populaari-rytmimusiikki (yhtyeet) 5                                                        
Populaari-rytmimusiikki (hahmoaineet ja historia) 5                                                        
Jazz (yhtyeet) 5                                                        
Jazz (hahmoaineet ja historia) 5                                                        
Taiteellinen konserttikokonaisuus 1 5                                                        
Sovitusprojekti 5                                                        
Modaalinen pop/jazz musiikki –projekti 5                                                        
Valinnaiset opintokokonaisuudet ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
151010201055555515552.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.57.57.5
Innovaatioprojekti
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
000100000001000000000000005500
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                       
       
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                         
   
Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 5      
             
                           
005100000055500000000002.52.52.52.52.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 35302040201515151010202010107.57.57.57.57.57.5555510101010

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Musiikin esittäminen

Esittämisen ammatillisesta pääaineesta valmistuneet instrumentalistit ja laulajat toimivat esiintyvinä taiteilijoina rytmimusiikin orkesteri-, yhtye- ja studiomuusikon tehtävissä.

Musiikki

Opiskelijan yksilölliset oppimispolut mahdollistuvat oppimisympäristöissä tapahtuvassa tutkivaan oppimiseen perustuvassa, tiedon muotojen integroitumiseen tähtäävässä oppimisprosessissa. Musiikin ammattilaiseksi oppimisessa keskeistä on jatkuvan soveltamisen periaate, jatkuvan ammatillisen oppimisen valmiuksien kehittäminen sekä mahdollisuudet aktiiviseen oman ammatillisen identiteetin pohdintaan ja prosessointiin. (Huhtinen-Hildén 2012.) Ks. liite.

Arvioinnissa, oppimisen ohjaamisessa ja oppimistavoitteiden saavuttamisessa sovelletaan musiikin koulutuksessa toimintatutkimusprosessin kautta kehitettyä dialogista opettajaksi kasvun kartta -menetelmää sekä siihen liittyviä oppimisen tukemisen ja todentumisen käytänteitä. (Huhtinen-Hildén 2012.)

Musiikkipedagogiopinnot (pääaineet soiton- ja laulunopetus, varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö) tuottavat yleisen opettajakelpoisuuden. Muusikkojen (pääaineet esittäminen, tekeminen ja tuottaminen) opintoihin sisältyy muita valinnaisia opintokokonaisuuksia.