Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Muotoilun tutkinto-ohjelma > Muotoilu, Sisustusarkkitehtuuri
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Muotoilu, Sisustusarkkitehtuuri

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Työelämäviestintä 5  
         
                   
               
Ammatillinen ruotsi 5
     
             
                           
Ammatillinen englanti 5  
       
                 
                   
51000505500002.52.5002.52.52.52.500000000
Visuaaliset opinnot
                                                       
Värihavainto ja sommittelu 5
     
             
                           
Elävän mallin piirustus ja maalaus 5
       
               
                       
Piirustus ja maalaus 5  
         
                   
               
10500550500002.52.52.52.5002.52.500000000
Muotoilun yhteiset ammatilliset opinnot
                                                       
Kestävä suunnittelu 5                                                        
Tulevaisuuden ennakointi 5                                                        
Muotoilualan yritystoiminta ja markkinointi 5                                                        
Taiteen ja muotoilun historia 5                                                        
Tutkimukselliset opinnot 5                                                        
0000000000000000000000000000
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
         
                     
           
Työharjoittelu 2 15      
           
                         
   
0015150000150150000000007.57.5007.57.500
Vapaavalintaiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Sisustusarkkitehtuurin ammatilliset opinnot
                                                       
Tilasuunnittelu 1: Asuminen 10
     
             
                           
Tilasuunnittelu 2: Julkitilat 10  
         
                   
               
Kalustesuunnittelu 1: Irtokalusteet 10
       
               
                       
Kalustesuunnittelu 2: Kiintokalusteet 10  
       
                 
                   
Valaistussuunnittelu 1: Valaistuskonsepti 5  
         
                   
               
Materiaalit 5
       
               
                       
Rakennusoppi 1: Puu-, betoni- ja teräsrakenteet sekä märkätilat, tulisijat ja sauna 10  
       
                 
                   
Sisustusarkkitehtuurin historia 5
       
               
                       
30350010202015000055101010107.57.5007.57.50000
Sisustusarkkitehtuuri, digitaalinen toimintaympäristö ja muotoiluviestintä
                                                       
Muotoiluviestintä 5
     
             
                           
Digitaaliset työkalut 5
     
             
                           
2D- ja 3D-ohjelmat 5
       
               
                       
Tietomallinnus 5  
       
                 
                   
15500105500000552.52.52.52.50000000000
Sisustusarkkitehtuurin syventävät opinnot
                                                       
Monialainen innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Tilasuunnittelu 3: Näyttely- ja tapahtumatilat 10    
           
                       
       
Rakennusoppi 2: Korjausrakentaminen 10    
           
                       
       
Valaistussuunnittelu 2: Valo tilassa 10      
           
                         
   
00301000001020100000000005510105500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
             
                           
00015000000015000000000000001515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60554540303030252520251515151515151512.512.512.512.517.517.512.512.51515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sisustusarkkitehtuuri

Muotoilu

Muotoilun opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja se jakaantuu ammattikorkeakoulun ja muotoilun yhteisiin opintoihin sekä ammatillisiin opintoihin. Ammatilliset opinnot sisältävät digitaalisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, tekstiilisuunnittelun, visuaalisen viestinnän muotoilun, 3D-animoinnin ja -visualisoinnin, teollisen muotoilun ja XR-designin opintoja. Ammatillinen suuntautuminen valitaan hakuvaiheessa. Ammatillisiin opintoihin sisältyy projektiopintoja, joissa painottuu työelämälähtöisyys. Opintoihin kuuluvat lisäksi valinnaisia opintoja, työharjoittelua ja opinnäytetyö.

Opetussuunnitelmaa on kehitetty yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan muotoilualan tulevaisuuden osaamistarpeita ja kokonaisvaltaista muotoiluajattelua sekä sen hyödyntämistä poikkialaisessa yhteistyössä. Opetussuunnitelma perustuu kestävän suunnittelu-, tuotanto- ja teknologia-, muotoiluprosessin- , visuaalisen ja käyttäjälähtöisen suunnitteluosaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Osaamistavoitteet

Tutkinnon osaamistavoitteet perustuvat kestävän suunnittelu-, tuotanto- ja teknologia-, muotoiluprosessin- , visuaalisen- ja käyttäjälähtöisen suunnitteluosaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Muotoilun tutkinto-ohjelma antaa laajat valmiudet toimia palvelumuotoilijana, muotoilijana, visualisoijana, sisustusarkkitehtina, teollisena muotoilijana, konseptitaitelijana, kompositoijana, käyttöliittymä- ja käytettävyysasiantuntijana suunnittelijana, tekstiilisuunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilu- ja media-alan eri työtehtävissä.