OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Muotoilun tutkinto-ohjelma > Muotoilu, XR
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Muotoilu, XR

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
             
                           
Ammatillinen englanti 5    
           
                       
       
Ammatillinen ruotsi 5  
         
                   
               
Yrittäjyys 5                                                        
Opinnäytevalmiudet 5    
           
                       
       
551005005010002.52.500002.52.500550000
XR Design, perusopinnot
                                                       
2D-grafiikkaohjelmistot 5
     
             
                           
3D-ohjelmistot; polygonimallinnus ja animaatio 15
     
             
                           
Digitaaliset materiaalit 5
       
               
                       
Digitaalinen muotoilu 5
       
               
                       
Graafinen suunnittelu 5  
         
                   
               
Pelimoottorit ja reaaliaikainen renderointi 15
       
               
                       
455002025050000101012.512.5002.52.500000000
XR Design, ammatilliset opinnot
                                                       
Ohjelmointi 5  
       
                 
                   
XR-teknologiat ja -ekosysteemit 15  
       
                 
                   
Kolmiulotteinen kuvantaminen 5    
           
                       
       
XR-käyttöliittymät 5  
         
                   
               
Immersiivinen viestintä 5    
         
                     
           
025100002055500000010102.52.52.52.52.52.50000
XR Design, syventävät ammattiopinnot
                                                       
XR-tuotteen suunnittelu 15  
         
                   
               
XR-palveluiden muotoilu 15    
         
                     
           
Ohjelmoinnin syventävät opinnot 5    
         
                     
           
3D-ohjelmistot; CAD 5  
       
                 
                   
020200005152000000002.52.57.57.51010000000
Visuaaliset opinnot
                                                       
Värihavainto ja sommittelu 5
     
             
                           
Piirustus ja maalaus 5  
       
                 
                   
Valokuvaus 5
       
               
                       
10500555000002.52.52.52.52.52.50000000000
Muotoilun yhteiset ammatilliset opinnot
                                                       
Taiteen ja muotoilun historia 5                                                        
0000000000000000000000000000
Vapaavalintaiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Innovaatioprojekti
                                                       
Monialainen innovaatioprojekti 10    
           
                       
       
001000000010000000000000550000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                         
   
Harjoittelu 2 15      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606050453030303025253015151515151515151512.512.512.512.515157.57.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

XR

Muotoilu

Muotoilun opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja se jakaantuu ammattikorkeakoulun ja muotoilun yhteisiin opintoihin sekä ammatillisiin opintoihin. Ammatilliset opinnot sisältävät digitaalisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, tekstiilisuunnittelun, visuaalisen viestinnän muotoilun, 3D-animoinnin ja -visualisoinnin, teollisen muotoilun ja XR-designin opintoja. Ammatillinen suuntautuminen valitaan hakuvaiheessa. Ammatillisiin opintoihin sisältyy projektiopintoja, joissa painottuu työelämälähtöisyys. Opintoihin kuuluvat lisäksi valinnaisia opintoja, työharjoittelua ja opinnäytetyö.

Opetussuunnitelmaa on kehitetty yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan muotoilualan tulevaisuuden osaamistarpeita ja kokonaisvaltaista muotoiluajattelua sekä sen hyödyntämistä poikkialaisessa yhteistyössä. Opetussuunnitelma perustuu kestävän suunnittelu-, tuotanto- ja teknologia-, muotoiluprosessin- , visuaalisen ja käyttäjälähtöisen suunnitteluosaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Osaamistavoitteet

Tutkinnon osaamistavoitteet perustuvat kestävän suunnittelu-, tuotanto- ja teknologia-, muotoiluprosessin- , visuaalisen- ja käyttäjälähtöisen suunnitteluosaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Muotoilun tutkinto-ohjelma antaa laajat valmiudet toimia palvelumuotoilijana, muotoilijana, visualisoijana, sisustusarkkitehtina, teollisena muotoilijana, konseptitaitelijana, kompositoijana, käyttöliittymä- ja käytettävyysasiantuntijana suunnittelijana, tekstiilisuunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilu- ja media-alan eri työtehtävissä.