Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Muotoilun tutkinto-ohjelma > Muotoilu, Teollinen muotoilu
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Muotoilu, Teollinen muotoilu

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Teollisen muotoilun orientaatio 5
     
             
                           
Työelämäviestintä 5
       
               
                       
Ammatillinen ruotsi 5  
         
                   
               
Ammatillinen englanti 5  
       
                 
                   
101000555500002.52.52.52.52.52.52.52.500000000
Visuaaliset opinnot
                                                       
Värihavainto ja sommittelu 5
     
             
                           
Elävän mallin piirustus ja maalaus 5
       
               
                       
Piirustus ja maalaus 5  
       
                 
                   
Valokuvaus ja portfolio 5  
       
                 
                   
1010005510000002.52.52.52.5550000000000
Muotoilun yhteiset ammatilliset opinnot
                                                       
Kestävä suunnittelu 5  
         
                   
               
Tulevaisuuden ennakointi 5    
           
                       
       
Muotoilualan yritystoiminta ja markkinointi 5    
           
                       
       
Taiteen ja muotoilun historia 5
       
               
                       
Tutkimukselliset opinnot 5      
           
                         
   
55105050501050002.52.5002.52.500552.52.500
Teollinen muotoilu, ammatilliset opinnot
                                                       
Teollinen muotoilu 5
     
             
                           
Muotoilu- ja tuotekehitysprosessi 5
       
               
                       
Materiaali- ja valmistusteknologia 10
       
               
                       
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja ergonomia 5  
         
                   
               
Käyttöliittymäsuunnittelu 5  
         
                   
               
Ammatillinen profiloituminen 5      
           
                         
   
20150551501500502.52.57.57.5007.57.500002.52.500
Teollinen muotoilu, CAD-opinnot ja visualisointi
                                                       
Esitystekniikka 5
     
             
                           
Plastinen sommittelu 5
     
             
                           
2D CAD 5
     
             
                           
3D CAD 1 5
       
               
                       
3D CAD 2 5  
       
                 
                   
205001555000007.57.52.52.52.52.50000000000
Teollinen muotoilu ja liiketoiminta
                                                       
Trendit ja brändistrategiat 5    
           
                       
       
Strateginen suunnittelu ja muotoilujohtaminen 5    
           
                       
       
Palvelumuotoilu 5    
         
                     
           
00150000051000000000002.52.5550000
Teollinen muotoilu, projektiopinnot
                                                       
Tuotemuotoiluprojekti 1 10  
       
                 
                   
Tuotemuotoiluprojekti 2 10    
           
                       
       
Monialainen innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Työelämäprojekti 10      
           
                         
   
01020100010010101000000550055555500
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
         
                     
           
Työharjoittelu 2 15      
           
                         
   
0015150000150150000000007.57.5007.57.500
Vapaavalintaiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 655560503035302530303515151517.517.5151512.512.51515151517.517.57.57.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Teollinen muotoilu

Muotoilu

Muotoilun opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja se jakaantuu ammattikorkeakoulun ja muotoilun yhteisiin opintoihin sekä ammatillisiin opintoihin. Ammatilliset opinnot sisältävät digitaalisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, tekstiilisuunnittelun, visuaalisen viestinnän muotoilun, 3D-animoinnin ja -visualisoinnin, teollisen muotoilun ja XR-designin opintoja. Ammatillinen suuntautuminen valitaan hakuvaiheessa. Ammatillisiin opintoihin sisältyy projektiopintoja, joissa painottuu työelämälähtöisyys. Opintoihin kuuluvat lisäksi valinnaisia opintoja, työharjoittelua ja opinnäytetyö.

Opetussuunnitelmaa on kehitetty yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan muotoilualan tulevaisuuden osaamistarpeita ja kokonaisvaltaista muotoiluajattelua sekä sen hyödyntämistä poikkialaisessa yhteistyössä. Opetussuunnitelma perustuu kestävän suunnittelu-, tuotanto- ja teknologia-, muotoiluprosessin- , visuaalisen ja käyttäjälähtöisen suunnitteluosaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Osaamistavoitteet

Tutkinnon osaamistavoitteet perustuvat kestävän suunnittelu-, tuotanto- ja teknologia-, muotoiluprosessin- , visuaalisen- ja käyttäjälähtöisen suunnitteluosaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Muotoilun tutkinto-ohjelma antaa laajat valmiudet toimia palvelumuotoilijana, muotoilijana, visualisoijana, sisustusarkkitehtina, teollisena muotoilijana, konseptitaitelijana, kompositoijana, käyttöliittymä- ja käytettävyysasiantuntijana suunnittelijana, tekstiilisuunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilu- ja media-alan eri työtehtävissä.