OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Muotoilun tutkinto-ohjelma > Muotoilu, Teollinen muotoilu
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Muotoilu, Teollinen muotoilu

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientoivat- ja kieliopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot ja tietotekninen osaaminen 5
     
             
                           
Työelämäviestintä 5  
       
                 
                   
Työelämän ruotsi ja englanti 5
       
               
                       
10500555000002.52.52.52.52.52.50000000000
Visuaaliset opinnot
                                                       
Piirustus ja maalaus 5  
         
                   
               
Elävän mallin piirustus ja maalaus 5  
       
                 
                   
Värihavainto ja sommittelu 5
     
             
                           
Valokuvaus ja portfolio 5  
       
                 
                   
515005010500002.52.500552.52.500000000
Muotoilun yhteiset opinnot
                                                       
Muotoilun teoria ja tekijänoikeudet 5  
         
                   
               
Taiteen ja muotoilun historia 5
       
               
                       
Tulevaisuuden ennakointi ja kansainvälinen toiminta 5  
         
                   
               
Tutkimukselliset opinnot 5      
           
                         
   
Muotoilualan yritystoiminta- ja markkinointi 5    
           
                       
       
51055050100550002.52.50055002.52.52.52.500
Teollisen muotoilun opinnot
                                                       
Teollisen muotoilun teoriaopinnot
                                                       
Teollinen muotoilu 5                                                        
Muotoilu- ja tuotekehitysprosessi 5                                                        
Materiaali- ja valmistusteknologia 10                                                        
Ergonomia ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10                                                        
Tuote- ja palvelukonseptointi 5                                                        
Ammatillinen profiloituminen 5                                                        
Teollisen muotoilun CAD-opinnot ja visualisointi
                                                       
Esitystekniikka 5                                                        
Plastinen sommittelu 5                                                        
CAD/ 2D I 5                                                        
CAD/ 3D I 5                                                        
CAD/ 3D II 5                                                        
Teollinen muotoilu ja liiketoiminta
                                                       
Trendit ja brändistrategiat 5                                                        
Strateginen suunnittelu ja muotoilujohtaminen 5                                                        
Palvelumuotoilu 5                                                        
Teollisen muotoilun projektiopinnot
                                                       
Projekti I Tuotemuotoilu 10                                                        
Projekti II Tuotekehitys 10                                                        
Projekti III Liiketoiminta 10                                                        
Innovaatioprojekti 10                                                        
0000000000000000000000000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
     
             
                           
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu I 15    
         
                     
           
Työharjoittelu II 15      
           
                         
   
00153000001501515000000007.57.5007.57.57.57.5
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 2030205010101515155203055557.57.57.57.57.57.52.52.510101515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Teollinen muotoilu

Teollisen muotoilun opinnoissa keskitytään ammatin kannalta olennaisiin tieto- ja taitosisältöihin, kuten analyyttiseen ympäristön havainnointiin, muotoilun kommunikaatiotaitoihin, kolmiulotteiseen muodonantoon, käyttäjäkeskeiseen ongelmanratkaisuun, konseptisuunnitteluun, palvelumuotoiluun, materiaali- ja valmistusteknologiaan ja tuotekehitykseen. Teollisen muotoilijan suunnittelutyössä yhdistyvät käyttäjäkeskeisyys, tuotannolliset näkökohdat ja liiketoiminta.
Opinnot sisältävät käyttäjäkeskeistä tuotteiden ja palveluiden konseptointia, visualisointia, 3D mallintamista, mallinrakennusta, materiaali- ja käyttäjäinnovaatioiden tuotteistamista, monialaisia tuotekehitysprojekteja ja työharjoittelua.

Muotoilu

Muotoilun opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja se jakaantuu ammattikorkeakoulun ja muotoilun yhteisiin opintoihin sekä ammatillisiin opintoihin. Ammatilliset opinnot sisältävät sisustusarkkitehtuurin, tekstiilisuunnittelun ja teollisen muotoilun opintoja. Ammatillinen suuntautuminen valitaan hakuvaiheessa. Ammatillisiin opintoihin sisältyy projektiopintoja, joissa painottuu työelämälähtöisyys. Opintoihin kuuluvat lisäksi valinnaisia opintoja, työharjoittelua ja opinnäytetyö.
Opetussuunnitelmaa on kehitetty yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan muotoilualan tulevaisuuden osaamistarpeita ja kokonaisvaltaista muotoiluajattelua sekä sen hyödyntämistä poikkialaisessa yhteistyössä. Opetussuunnitelma perustuu suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteet perustuvat suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen.

Muotoilun tutkinto-ohjelma antaa laajat valmiudet toimia muotoilijana, suunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilualan eri työtehtävissä.