OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma > Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka ja infrarakentaminen
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka ja infrarakentaminen

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
                                                 
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
           
                       
Matematiikan perusopinnot 5
     
           
                       
Fysiikan perusopinnot 5
     
           
                       
Tekniikan alan englanti ja viestintä 5  
       
               
               
Tekniikan alan ruotsi 5    
         
                   
       
Projektin hallinta ja rakennusalan yrittäjyys 5  
         
                 
           
151050150555007.57.5002.52.52.52.52.52.50000
Yhteiset ammattiopinnot
                                                 
Talonrakennuksen perusteet 5
     
           
                       
Rakennusmittaus 5
     
           
                       
Rakentamisen tietotekniikka 5
     
           
                       
Rakennustuotannon perusteet 5
       
             
                   
Talon pohjarakennustyöt 5
       
             
                   
Statiikka 5  
       
               
               
Lujuusoppi ja puurakenteet 5  
       
               
               
Rakentamisen kemia ja viestintä 5  
       
               
               
Rakennusfysiikka 5
       
               
                   
Betonitekniikka 1 5
       
             
                   
Rakentamisen säädäntö ja sovellukset rakennushankkeessa 5    
         
                   
       
Betonitekniikka 2 5    
           
                     
   
Monialainen innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
3515200152015015507.57.57.512.57.57.5007.57.52.52.500
Talonrakennustekniikan ammattiopinnot
                                                 
Betonirakennetekniikka 5  
         
                 
             
Talorakenteet ja rakennusmateriaalit 5  
       
                 
               
Maa- kalliorakennustyöt 5  
       
               
                 
Aikataulu- ja työnsuunnittelu 5  
       
                 
               
Kustannuslaskenta 5  
         
                 
           
Rakentamisen sopimukset ja hankinnat 5    
         
                   
       
Rakentamisen projektisovellus 5  
         
                   
           
Korjausrakentamisen menetelmät 5  
       
               
               
Korjausrakentamisen työnsuunnittelu 5    
         
                   
       
Talotekniikan toteutus 5    
           
                     
     
Työmaatekniikka ja työturvallisuus 5
       
             
                   
5351500520151050002.52.57.512.57.57.5555000
Infrarakentamisen ammattiopinnot
                                                 
Betonirakennetekniikka 5  
         
                 
           
Maa- kalliorakennustyöt 5  
       
               
               
Aikataulu- ja työnsuunnittelu 5    
           
                     
   
Rakentamisen sopimukset ja hankinnat 5  
       
               
               
Rakentamisen projektisovellus 5  
         
                 
           
Pohjarakentaminen ja mittaukset 5  
         
                 
           
Infrarakenteet ja -materiaalit 5  
       
               
               
Liikenneväylien suunnittelu ja rakentaminen 5    
         
                   
       
Liikenneväylien korjaaminen ja kunnossapito 5    
           
                     
   
Infrarakentamisen kustannuslaskenta 5    
         
                   
       
Työmaatekniikka ja -turvallisuus 5
       
             
                   
53020005151510100002.52.57.57.57.57.5555500
Valinnaiset opintokokonaisuudet ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Aikataulu- ja työnsuunnittelusovellus 5    
           
                       
   
Työmaaprojekti 5      
           
                       
 
Johtaminen ja esimiestyö 5  
       
               
               
0555005005500002.52.500000550
Työharjoittelu
                                                 
Työharjoittelu 1 15  
         
                   
           
Työharjoittelu 2 15    
           
                       
   
0151500001501500000000150001500
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö 10      
           
                       
000100000001000000000000055
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60110801530306050404015151512.517.527.532.517.532.5202012.527.5105

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

AMK-tutkintoon johtava nuorisoasteen koulutus
Tutkinto-ohjelman nimi: RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON TUTKINTO-OHJELMA
Tutkintonimike: Rakennusmestari (AMK), 210 op, 3,5 vuotta
Toteutusmuoto: Kokopäiväopetus
Yksikkö: Myllypurontie
Opetussuunnitelma perustuu rakennusalan yritysten ja järjestöjen kanssa laadittuun osaamistarvekuvaukseen. Kuvauksen tyypillinen viitekehys on rakennustyömaan työnjohtotehtävät.
Opintojen ensimmäinen lukuvuosi sisältää rakennusalan ja rakennustuotannon perusteiden opinnot sekä työelämäkontaktien rakentaminen. Toisena opintovuotena opintoihin kuuluu neljännes työharjoittelua rakennusalan yrityksissä, jota ohjaa sekä ammattikorkeakoulun opettajat ja yritysten tehtävään nimetyt ohjaajat.Kolmantena opintovuotena työharjoittelun lisäksi opintoihin kuuluu Innovaatioprojekti (10 op), joka toteutetaan yrityksen tilauksesta ja yrityksen toiminnan kehittämiseksi.
Neljännen opintovuoden aikana toteutetaan Opinnäytetyö rakennusalan yrityksen tilauksesta.
Opetuksessa käytetään runsaasti rakennusalan yritysten ammattilaisia ensimmäisestä opintovuodesta alkaen ja lisääntyen opintojen editymisen myötä.
Vakiintuneita rakennusalan yhteistyössä toimivia yrityksiä on kymmeniä, pääasiasiassa pääkaupunkiseudulta.
Opiskelijalla on mahdollisuus valita valinnaiset opinnot muista opintopoluista ja suorittaa 30-60 op:n opinnot KV-vaihdossa ulkomailla.