OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma > Bio- ja kemiantekniikka
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Bio- ja kemiantekniikka

Syksy 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientoituminen ammattialaan ja opiskeluun
                                                       
Kemian perusteet ja viestintä 10
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5
     
             
                           
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
             
                           
Johdantoprojekti 5
     
             
                           
30000300000000151500000000000000
Alan teollisuuteen ja toimintaan tutustuminen
                                                       
Insinöörikemia ja englanti 15
       
               
                       
Bio- ja kemiantekniikan soveltamisprojekti 15
       
               
                       
30000030000000001515000000000000
Biotieteiden perusteet
                                                       
Mikrobiologia ja geenitekniikka 10  
       
                 
                   
Biokemia ja ravitsemusoppi 5  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Reaktiot
                                                       
Reaktiotekniikka 10  
       
                 
                   
Aineiden ominaisuudet 5  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Materiaalien rakenne ja ominaisuudet
                                                       
Materiaaliominaisuuksien tutkiminen -projekti 5  
       
                 
                   
Materiaalitekniikka 10  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Biomateriaalien ominaisuudet
                                                       
Bioprosessien lämmönsiirto ja virtaustekniikka 5  
       
                 
                   
Biomateriaalien ominaisuudet 5  
       
                 
                   
Aistinvarainen arviointi 5  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Taseet
                                                       
Taseet 5  
       
                 
                   
Virtaustekniikka prosessiteollisuudessa 5  
       
                 
                   
Lämmönsiirto ja energiatehokkuus 5  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Metallirakenteiden suojaus
                                                       
Korroosio ja korroosionestomenetelmät 5  
       
                 
                   
Korroosionestomaalaus ja kuumaupotus 10  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Bio- ja elintarvikeprosessit
                                                       
Bioprosessitekniikka 10  
         
                   
               
Elintarvikkeiden valmistustekniikka 10  
         
                   
               
Tuotantohygieniaprojekti 5  
         
                   
               
Pakkaustekniikka 5  
         
                   
               
03000000300000000000151500000000
Yksikköoperaatiot ja prosessitekniikka
                                                       
Yksikköprosessit 15  
         
                   
               
Prosessisuunnittelu 10  
         
                   
               
Prosessien säätötekniikka 5  
         
                   
               
03000000300000000000151500000000
Kone- ja laiterakennuksen materiaalit ja pinnoitteet
                                                       
Kone- ja laiterakennuksen materiaali- ja pinnoitetekniikka 5  
         
                   
               
Kone- ja laiterakennuksen materiaali- ja pinnoiteprojekti 10  
         
                   
               
015000001500000000007.57.500000000
Rakennusten pinnat
                                                       
Rakennusten pinnat ja niiden elinkaari 5  
         
                   
               
Uudis- ja korjausrakentamisen pinnoiteprojekti 10  
         
                   
               
015000001500000000007.57.500000000
Tuotteet, laatu ja turvallisuus
                                                       
Tuotekehitysprojekti 5    
         
                     
           
Tilastolliset menetelmät 5    
         
                     
           
HSEQ 5    
         
                     
           
Bio- ja elintarvikealan uudet tuotteet 5    
         
                     
           
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
00300000030000000000001515000000
Kokeellinen prosessitekniikka
                                                       
Prosessitekniikan laboratoriotyöt 5    
         
                     
           
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
00150000015000000000007.57.5000000
Innovaatiotoiminta
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5    
         
                     
           
Tekniikan alan ruotsi 5    
         
                     
           
Tuotteiden suunnittelu ja valmistus 5    
         
                     
           
Ajankohtaista materiaali- ja pinnoitetekniikasta 5    
         
                     
           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
         
                     
           
003500000350000000000017.517.5000000
Turvallinen, taloudellinen ja ympäristöystävällinen tehdas
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Tehdassuunnitteluprojekti 10    
         
                   
       
Prosessien käyttö ja kunnossapito 5    
         
                   
       
Ympäristötekniikka ja lainsäädäntö 5    
         
                   
       
Tekniikan alan ruotsi 5    
         
                   
       
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5    
         
                   
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
         
                   
       
00350000017.517.500000000008.88.88.88.80000
Tehdassuunnittelu ja yrityksen kannattavuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Tehdassuunnitteluprojekti 5    
           
                       
       
Tekniikan alan ruotsi 5    
           
                       
       
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
           
                       
       
00200000002000000000000010100000
Pintakäsittelylinjat ja -laitokset
                                                       
Ympäristö ja turvallisuus 5      
           
                         
   
Metallisen pinnoituksen ja teollisuusmaalauksen projekti 10      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Valinnainen opintokokonaisuus 1
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Valinnainen opintokokonaisuus 2 tai vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Biologisten näytteiden analysointi
                                                       
Solubiologia 5                                                        
0000000000000000000000000000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
           
                       
       
Harjoittelu 2 15      
             
                           
001515000001501500000000007.57.5007.57.5
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60180150453030909097.552.522.522.5151515154545454548.848.826.326.311.311.311.311.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Bio- ja kemiantekniikan opinnoissa osaaminen on kemian ja tekniikan yhdistämisessä. Niiden lisäksi biologian osaaminen korostuu biotekniikan ja elintarviketekniikan opinnoissa. Ala tuottaa monia hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tarpeellisia hyödykkeitä, kuten esimerkiksi elintarvikkeita, polttoaineita, lääkealan tuotteita, kosmetiikkaa ja maaleja. Tulevat työpaikat löytyvät usein näiden tuotteiden tutkimus-, kehitys- tai tuotantopuolelta. Myös teollisen toiminnan ympäristövalvonta tarjoaa työpaikkoja alan insinööreille.
Insinööriltä edellytetään hyvää matemaattisluonnontieteellistä osaamista, jota tutkinto-ohjelman opinnoissa kehitetään koko opiskelujen ajan. Tutkinto-ohjelmassa ensimmäisen vuoden opinnot ovat pakollisia ja yhteneväisiä kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
Ensimmäisen vuoden keväällä valitaan pääaine kolmesta vaihtoehdosta:
- Bio- ja elintarviketekniikka
- Kemiantekniikka
- Materiaali- ja pinnoitetekniikka

Pääaineen lisäksi opiskelija valitsee oman mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaisesti tutkintoonsa valinnaisen opintokokonaisuuden tai valinnaisia opintoja toisista tutkinto-ohjelmista. Valinnaiset opintokokonaisuudet tukevat laaja-alaisuutta ja varmistavat monipuolisuudellaan sen, että valmistuneilla insinööreillä on vankka soveltava ja ympäristöystävällinen ote alaansa.

Opintoihin kuuluu 20 viikon ohjattu työharjoittelu sekä viimeisen vuoden aikana tehtävä insinöörityö.