OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Osteopatian tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Osteopatian tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Osteopaatti (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Sandra Rinne
Puh. 040 159 1759
Sähköposti: sandra.rinne(at)metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://opinto-opas.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Fi/Esittely/Saadokset/Metropolia_tutkintosaanto.pdf

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus: >>
Osteopatian tutkinto-ohjelmasta valmistuu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintonimikkeellä osteopaatti (AMK). Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja tutkinnon suorittaminen kestää neljä vuotta. Osteopaatti on kehon toiminnallisten häiriötilojen ja manuaalisen käsittelyn asiantuntija. Osteopaatti on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Osteopaatti on itsenäinen ihmiskehon terveen toiminnan asiantuntija ja kehittäjä sosiaali- ja terveysalan moniasiantuntijaisessa tiimissä.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset ja arviointikriteerit ovat kuvattuna kurssisuunnitelmassa. Kurssin opettaja kertoo myös kurssien alussa suoritustavat sekä arviointikriteerit.

Opiskelija hyödyntää laajaa tietouttaan ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta asiakkaan haastattelussa, tutkimisessa ja manuaalisessa käsittelyssä. Opiskelija osaa tutkia selkärangan ja raajojen niveliä sekä näiden alueiden kudoksia. Opiskelija osaa tehdä ja hyödyntää erotusdiagnostisia testejä osteopaattisen hoitosuunnitelman suunnittelussa ja osaa tarvittaessa ohjata asiakkaan lääkäriin. Opiskelija osaa viestiä arvostavasti ja ammatillisesti erilaisten asiakkaiden sekä terveydenhuollon kentällä. Yrittäjämäinen toiminta, vuorovaikutus- ja ohjaustaidot, eettinen osaaminen ja kehittämisosaaminen ovat keskeisiä opiskelijan osaamisalueita. Opiskelija tuntee osteopaatin toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja suositukset ja osaa toimia niiden mukaisesti.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Osteopaatti on kehon toiminnallisten häiriötilojen tutkimisen ja hoidon asiantuntija. Osteopaatti tarjoaa tehokasta ja turvallista manuaalista käsittelyä ja terveyttä edistävää ohjausta asiakkaan kehon toiminnallisiin ongelmiin ja/tai hyvinvointiin. Osteopaattinen käsittely perustuu syvälliseen anatomian ja fysiologian ymmärtämiseen sekä monipuolisten manuaalisten tekniikoiden osaamiseen. Osteopaatin työn tavoitteena on edistää ihmisen elämänlaatua ja hyvinvointia yhteistyössä asiakkaan ja muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Osteopaatti toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana esimerkiksi osana moniammatillista tiimiä, lääkäriasemilla, omalla vastaanotolla tai muissa asiantuntijatehtävissä.

Jatko-opinnot

Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kansainvälinen ylempi korkeakoulututkinto Metropolia Ammattikorkeakoulussa (Master of Healthcare in Osteopathy/ Osteopaatti YAMK) tai muita alan ylempiä korkeakoulututkintoja.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen kurssin alussa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa. Opiskelija on suorittanut opetussuunnitelman mukaiset 240 opintopistettä hyväksytysti opinto-oikeutensa aikana.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan pääosin kokopäiväisenä lähiopetuksena. Opintoihin kuuluu käytännön lähiopetus, etäopetus ja käytännön harjoittelu.

Tutkinnon taso

Alempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulututkinto (AMK)

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Tutkinnon opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin kuuluu harjoittelua yhteensä 75 opintopistettä.

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten kansainvälisyysviikkoon opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina. Osa kurssien opetuskielestä voi olla englanti. Opiskelijavaihto on suunniteltu toteutuvan 5-6 lukukausilla.

Tutkinto-ohjelmalla on Erasmus-vaihtosopimus seuraavien korkeakoulujen kanssa
• IdHEO NANTES - Institut des Hautes Etudes Ostéopathique de Nantes, Ranska
• CEESO LYON - Centre Européen d'Enseignement Supérieur de l'Osteopathie, Ranska
• Escuela Superior de Saúde PORTO, Portugali