OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK) > Kuntoutus (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Kuntoutus (ylempi AMK)

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Kuntoutuksen kehittämisosaaminen
                     
Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat 5
 
   
       
Tutkimuksellinen kehittäminen kuntoutuksessa 10
 
 
   
Uudistuva kuntoutusverkosto 5
   
     
   
Rajapintoja ylittävä kuntoutus ja kuntoutuksen toimintaprosessien kehittäminen 5  
   
       
2051010555552.52.5
Kuntoutuksen johtamisosaaminen
                     
Kuntoutuksen asiantuntijuus 5
 
   
       
Kuntoutuksen johtamisen tietoperusta ja työvälineet 5
 
   
       
Kuntoutuksen tuloksellisuus 5
   
     
   
Kuntoutuksen strateginen ja toiminnan johtaminen 5
   
     
   
Työhyvinvointia tukeva johtaminen 5  
   
       
Kuntoutuksen palvelutoiminnan johtaminen 5  
   
       
2010101010555555
Opinnäytetyö
                     
Tutkimuksellisen kehittämistyön aiheanalyysi ja suunnittelu 5
 
   
       
Tutkimuksellisen kehittämistyön toteutus 10
   
     
   
Tutkimuksellisen kehittämistyön arviointi ja julkistaminen 15  
   
       
1515510152.52.5557.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
00000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 553025303012.512.515151515

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Työelämäosaamisen vahvistaminen
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden työtehtäviin kuin yliopistoissa ylempi korkeakoulututkinto ja mahdollisuuden jatko-opintoihin. Kuntoutus (ylempi amk) tutkinto-ohjelma on tarkoitettu terveys- tai sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. (Laki 351/2003 ja 411/10.6.2005 sekä asetus 352/2003 ja 423/16.6.2005.)

Tutkintonimike määräytyy opiskelijan aikaisemman tutkinnon mukaan, johon liitetään määre yamk. Metropolia Ammattikorkeakoulun kuntoutus (ylempi amk) tutkinto-ohjelmassa on mahdollisuus suorittaa seuraavat tutkinnot: apuvälineteknikko, yamk; fysioterapeutti, yamk; geronomi, yamk; jalkaterapeutti, yamk; kätilö yamk; optometristi yamk; osteopaatti, yamk; sairaanhoitaja, yamk; sosionomi, yamk; terveydenhoitaja, yamk tai toimintaterapeutti, yamk. Tutkinto vertautuu vastaaviin kansainvälisiin tutkintoihin.

Kuntoutus (ylempi amk) tutkinto-ohjelmasta valmistuvat osaavat toimia vaativissa kuntoutuksen kehittämis- ja johtamistehtävissä, jotka edellyttävät kykyä ennakoida, arvioida ja kartuttaa kuntoutusalan tietoa ja uudistaa käytäntöjä innovatiivisesti sekä kansallisesti että kansainvälisesti.