Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Apuvälineteknikko (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Geronomi (ylempi AMK), Jalkaterapeutti (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Optometristi (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Toimintaterapeutti (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Salla Sipari
Puh. +358 40 334 2027
Email: salla.sipari(at)metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat jonkin seuraavista tutkinnoista suorittaneet:
• apuvälineteknikko (AMK),
• fysioterapeutti (AMK),
• geronomi (AMK),
• jalkaterapeutti (AMK),
• kätilö (AMK),
• optometristi (AMK),
• osteopaatti (AMK),
• sairaanhoitaja (AMK),
• sosionomi (AMK),
• terveydenhoitaja (AMK),
• toimintaterapeutti (AMK);
Lisäksi hakukelpoisia ovat:
• kasvatustieteen, lääketieteen, psykologian, terveystieteen, terveydenhuollon tai yhteiskuntatieteen kandidaatit tai maisterit, jotka ovat suorittaneet myös apuneuvoteknikon, fysioterapeutin, kätilön, optikon, sairaanhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan, terveydenhoitajan tai toimintaterapeutin opistoasteisen tutkinnon.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea aiemmin suoritettujen opintojen ja hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Korkeakoulutasoisen asiantuntijuuden mukainen aiempi osaaminen voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen. Käytänteet on kuvattu tutkintosäännöissä. Ohjeistuksessa sovelletaan elinikäisen oppimisen periaatetta.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintosääntö:
>>

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta: >>

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Kuntoutuksen tutkinto-ohjelmasta valmistuneet osaavat toimia vaativissa kuntoutuksen kehittämis- ja johtamistehtävissä, jotka edellyttävät kykyä ennakoida, arvioida ja kartuttaa kuntoutusalan tietoa ja uudistaa käytäntöjä innovatiivisesti ja kansainvälisesti.

Jatko-opinnot

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

>>

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Ylempien ammattikorkeakoulutukintojen laajuus on 60–90 opintopistettä riippuen sitä edeltävän perustutkinnon laajuudesta. Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on 90 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Lähiopetuksen kesto on 1½ vuotta, ja lukukaudella on 2–4 lähiopetuspäivää kuukaudessa.
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat syventävät ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö. Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Oppimistilanteet koostuvat seminaareista, verkko-opinnoista sekä yksin ja ryhmissä tehdyistä oppimistehtävistä ja asiantuntijaesityksistä. Ohjausmenetelminä käytetään yksilö-, ryhmä- ja vertaisohjausta.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Opinnot toteutuvat yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto on mahdollista missä tahansa opintojen vaiheessa.