Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Insinööri (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava Jussi Laari
jussi.laari@metropolia.fi
040 674 5054

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolian tutkintosäännöstä.

Tutkinnon profiili

Koulutus antaa ajankohtaista tietoa alan uudistuvista kehityssuunnista. Opiskelun myötä opiskelijan teoreettiset valmiudet paranevat, osaaminen syvenee ja tiedot päivittyvät johtavien asiantuntijoiden opastamana. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin maanmittausalan kehitystehtäviin.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelun myötä opiskelijan teoreettiset valmiudet paranevat, osaaminen syvenee ja tiedot päivittyvät johtavien asiantuntijoiden opastamana.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Opiskelija voi valmistumisensa jälkeen toimia hyvin monenlaisissa työtehtävissä.

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuorituksien arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosääntössä ja opintokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240).

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan opintojaksoina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja/tai itsenäistä opiskelua.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelua. Opinnäytetyö on tutkimus- tai kehittämistehtävä, jossa etsitään ratkaisuja omaan työhön ja/tai kumppaniorganisaation haasteisiin.

Opiskelijavaihto

Ei opiskelijavaihtoa.