OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK) > Rakennustekniikka (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Rakennustekniikka (ylempi AMK)

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                           
Yhteiset opinnot
                           
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
   
       
Rakennusfysikaalisen suunnittelun erikoisopintojakso 5
 
     
           
Suuntaavat opinnot, korjausrakentaminen
                           
Korjausrakentamisen ja vanhojen rakenteiden erikoisopintojakso 5
 
     
           
Rakenteiden vaurioituminen ja kuntotutkimusmenetelmät 5
   
       
       
Rakennusten korjaustekniikka 5
   
       
       
25012.512.5006.36.36.36.30000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                           
Tietomallit (BIM) korjausrakentamisessa 5
 
     
           
Korjausrakentamisen talous ja projektinhallinta 5
   
       
       
10055002.52.52.52.50000
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyö 30  
   
       
03000151500007.57.57.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 353017.517.515158.88.88.88.87.57.57.57.5

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin. Ylempi AMK -tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Rakennustekniikan (ylempi AMK) -tutkinto-ohjelmassa suuntaavat opinnot ovat korjausrakentamista. Tutkinto-ohjelman sisältö perustuu opintojen työelämäläheisyyteen ja osittain ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Käsiteltävät ilmiöt ovat mm. ilmaston muutos ja kestävä kehitys. Opintojen harjoitustyöt liittyvät yleensä opiskelijoiden työtehtäviin. Osa opinnoista on yhteydessä soveltuvin osin Metropolian innovaatiokeskittymiin ja siellä mahdollisesti käynnissä oleviin projekteihin.

Opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista (10 op), syventävistä opinnoista (15 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op). Lisäksi opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka tehdään lähtökohtaisesti omalle työnantajalle. Yhteisten opintojen pääpaino on tutkimusvalmiuksissa ja rakennusfysiikassa.

Koulutuksen aikana opiskelijoille tarjotaan korjausrakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa opintojaksoja vanhoista rakennuksista ja niiden rakenteista, rakennusfysiikasta, rakenteiden vaurioitumisesta ja kuntotutkimuksista sekä korjausrakentamisen menetelmistä ja tuotantotekniikasta.

Vapaasti valittavat opinnot antavat mahdollisuuden suunnata opintoja oman ura- ja kehityssuunnitelman mukaisesti. Niihin voi sisällyttää opintoja Metropolian omasta tai muiden yliopistojen ja korkeakoulujen YAMK-tasoisten ohjelmien tarjonnasta. Rakennustekniikassa on tarjolla korjausrakentamisen tietomallinnukseen ja projektinhallintaan liittyviä opintojaksoja.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, opinnot voi suorittaa työn ohessa. Opinnot sisältävät lähijaksoja, pienryhmätyöskentelyä ja kotitehtäviä. Lähiopetusjaksoja on noin kaksi kertaa kuukaudessa torstaisin ja perjantaisin.

Opetus on järjestetty siten, että tutkinnon voi suorittaa kahden vuoden aikana. Valmistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 60 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.