OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Musiikin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Musiikin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Musiikkipedagogi (ylempi AMK), Muusikko (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamisaluepäällikkö Paula Turkkila
Kulttuuripalvelut ja musiikki
Arabiankatu 2, 00560 Helsinki
Postiosoite:
Metropolia Ammattikorkeakoulu,
PL 4042, 00079 METROPOLIA
paula.turkkila[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Musiikin tutkinto-ohjelman valintakoe.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan aiempi osaaminen ja/tai korkeakoulutasoiset opintosuoritukset on mahdollista lukea hyväksi osaksi tutkintoa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Metropolia Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Tutkinnon profiili

Musiikin YAMK-tutkinto-ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita vaativiin musiikkialan ja musiikkikoulutuksen kehittämis- ja johtamistehtäviin. Ks. opetussuunnitelma

Keskeiset oppimistulokset

Koulutuksen yleisinä tavoitteina ovat:
- Muusikon ja pedagogin ajankohtaisiin ja tuleviin työtehtäviin liittyvän asiantuntijuuden kehittäminen
- Musiikkioppilaitosten ja musiikkialan työyhteisöjen kehittämistyössä tarvittavan osaamisen vahvistaminen
- Uutta luovien kehittämisprojektien toteuttaminen
- Uuden ja/tai erityisosaamista vaativan musiikkialan kehittämistyön tukeminen

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Musiikkipedagogi (YAMK) ja muusikko (YAMK) ovat musiikin ammattilaisia, joilla on monipuoliset valmiudet jatkuvaan oppimiseen, hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä syvällinen oman erityisalan osaaminen. Opiskelija voi suuntautua oman työkokemuksensa ja kiinnostuksensa pohjalta taiteelliseen, pedagogiseen, hallinnolliseen tai näitä yhdistävään työskentelyyn.

Jatko-opinnot

YAMK-tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, jonka perusteella lisensiaatin- ja/tai tohtoriopintoja tarjoava korkeakoulu ratkaisee jatko-opintokelpoisuuden.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolia Amk:n tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Valmistuminen

Hyväksytyt opintosuoritukset

Opintojen toteuttaminen

Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena. Siihen on mahdollista osallistua työn ohessa.
Opetussuunnitelman pohjalta laaditaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Opetus toteutetaan asiantuntijaluentoina - ja työpajoina, vertaisryhmätyöskentelynä sekä henkilökohtaisena ohjauksena.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelija voi suuntautua oman työkokemuksensa ja kiinnostuksensa pohjalta taiteelliseen, pedagogiseen, hallinnolliseen tai näitä yhdistävään työskentelyyn.
Opiskelijat työskentelevät erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja työyhteisöissä ja heillä on vähintään kahden vuoden työkokemus ennen YAMK-opintoja. Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa etsitään ratkaisuja omaan työhön ja/tai organisaatiotason haasteisiin.

Opiskelijavaihto

Lyhyt opiskelijavaihto tai opintomatka voidaan sisällyttää opintoihin.