Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Digitaalisten mediapalveluiden tutkinto-ohjelma
Ylempi AMK-tutkinto

Digitaalisten mediapalveluiden tutkinto-ohjelma
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Medianomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Liisa Seppänen
PL 4072
00079 METROPOLIA
+358 400 846 061
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Soveltuva korkeakoulututkinto ja työkokemus. Tarkemmat tiedot Metropolian hakusivuilta ja opintopolku.fi-palvelussa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä >>

Tutkinnon profiili

Koulutus tuottaa laaja-alaista digitaalisen median asiantuntijuusosaamista, antaa valmiudet toimia media-alan yrityksissä ja muissa organisaatioissa vaihtelevissa asiantuntijatehtävissä sekä luo edellytykset kehittyä vaativiin asiantuntijatehtäviin. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia esimiestyöhön sekä erilaisiin kehittämis- ja projektitehtäväiin.

Keskeiset oppimistulokset

Metropolian ylempien AMK-tutkintojen yhteiset kompetenssit ovat:
- oppimisen taidot
- eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- innovaatio-osaaminen
- teknologiaosaaminen
- monikulttuurisuusosaaminen.
Tutkinto-ohjelman kompetenssialueet ovat:
- käyttäjälähtöinen suunnittelu
- mediapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen
- tutkimus- ja kehittämisosaaminen
- johtamistaito ja esimiestyö media-alalla

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä digitaalisen median alalla. Tutkinto antaa pätevyyden virkoihin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto (Asetus 426/2005).

Jatko-opinnot

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää, että opiskelija on läsnä olevana ja on hyväksytysti suorittanut kaikki ylempään ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 60 op)

Opintojen toteuttaminen

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Tutkintoon ei kuulu työharjoittelua. Tutkinto on tarkoitettu työn ohessa suoritettavaksi.

Opiskelijavaihto

Lyhyet vaihdot ovat mahdollisia esimerkiksi vapaavalintaisissa opinnoissa.