OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK) > Ajoneuvotekniikka (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Ajoneuvotekniikka (ylempi AMK)

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Ajoneuvotekniikan (YAMK) syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                     
Taloudellinen toimintaympäristö 5
 
   
       
Esimies- ja viestintätaitojen kehittyminen 5
 
   
       
Ajodynamiikka ja simulointi (YAMK) 5
   
     
   
Ajoneuvomoottorit ja pakokaasupäästöt (YAMK) 5
   
     
   
Sähköajoneuvotekniikka (YAMK) 5
   
     
   
25010150557.57.500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
Opinnäytetyö ja tutkimusmenetelmät
                     
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
   
       
Opinnäytetyö 30  
   
       
53050302.52.5001515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30301515307.57.57.57.51515

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Ajoneuvotekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu ensisijaisesti alan asiantuntijatehtävissä, esimiestehtävissä, myynnissä tai opetuksessa toimiville ammattilaisille. Opinnot antavat ajoneuvotekniikan uusinta ja syvällistä tietoa sekä valmiuksia toimia kehittämis- ja johtotehtävissä.

Ajoneuvotekniikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon keskeisiä sisältöjä ovat syventävä liiketoimintaosaaminen, ajoneuvotekniikan syvempi osaaminen sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmäosaaminen.

Opinnot rakentuvat kaikille yhteisistä johtamiseen ja talouteen sekä tutkimusmenetelmiin liittyvistä opintojaksoista sekä vaihtuvien teemojen mukaisista ajoneuvotekniikan opinnoista. Opiskelija voi valita myös muita ylempään korkeakoulututkintoon soveltuvia opintoja muista tutkinto-ohjelmista tai korkeakouluista. Lisäksi kaikki tekevät opinnäytetyönä työelämään liittyvän vaativan kehitysprojektin.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Opinnot sisältävät lähijaksoja, pienryhmätyöskentelyä ja etätehtäviä. Lähijaksot keskittyvät pääasiassa arki-iltoihin, mutta myös mahdollisuuksien mukaan lauantaisinkin voi olla opetusta.

Tutkinnon suorittamisen kesto on 1,5 - 2 vuotta.

Osaamistavoitteet

Keskeiset oppimistulokset:
- Syvälliset tiedot ajoneuvojen dynamiikasta ja moottoritekniikasta
- Hyvät tiedot autoelektroniikasta ja sähköautotekniikasta
- Syventävät tiedot autotalon kannattavan liiketoiminnan eri osa-alueista
- Digitalisaation merkitys autoalan tulevaan toimintaan
- Ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen ja johtaminen