OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Arto Yli-Pentti, arto.yli-pentti@metropolia.fi
+358 20 783 6266

Erityispääsyvaatimukset

ei erityispääsyvaatimuksia

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

ammattikorkeakoulun yleisten periaatteiden mukaisesti

Tutkintovaatimukset ja asetukset

tutkintoon vaaditaan 240 opintopisteen suoritukset opetussuunnitelman mukaisesti

Tutkinnon profiili

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija materiaalien ja pinnoitteiden ominaisuuksiin ja niiden valintaperusteisiin sekä antaa valmiudet pinnoitteiden valmistamiseen eri tekniikoilla.

Keskeiset oppimistulokset

- Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen
- Matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet
- Laadunhallintataidot
- Ympäristö- ja työturvallisuustaidot

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka on koulutusala, josta voi hakeutua sekä käytännönläheisiin työmaa- ja käyttötehtäviin että syvällisiin kehitys- ja tutkimustehtäviin. Koulutusohjelmasta valmistuvien insinöörien työpaikkoja on eri alojen teollisuusyrityksissä, rakennusalan yrityksissä, tutkimuslaitoksissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Näissä he voivat toimia esimerkiksi tuotantopäällikköinä tai työnjohtajina, asiantuntijoina, suunnittelijoina, myynti-insinööreinä tai opettajina

Jatko-opinnot

Maisteriopinnot opintoja tarjoavan oppilaitoksen valintaperusteiden mukaisesti.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Kaikki opintojaksot arvioidaan skaalalla 0-5. Hyväksytyn opintojakson arvosana on 1-5, hylätyn 0. Arviointikriteerit on esitetty opintojaksokuvauksissa, ja varsinaiset arviointimenetelmät määräytyvät toteutuskohtaisesti.

Valmistuminen

Suoritettava 240 opintopisteen opinnot opintosuunnitelman mukaisesti.

Opintojen toteuttaminen

Opiskelu on osa-aikaista

Tutkinnon taso