OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Degree Programme in Sustainable Building Engineering
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Degree Programme in Sustainable Building Engineering
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava Jorma Säteri
puh. +358 9 7424 6054

PL 4070
00079 METROPOLIA
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Yhteishaussa sovelletaan yleisiä Metropolian tekniikan ja liikenteen hakukelpoisuuskriteerejä ja valintaperusteita.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Noudatetaan Metropolian sekä tekniikan ja liikenteen koulutusalan AHOT-ohjeistusta.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili

Tutkinto-ohjelma on erikoistunut kestävän kehityksen huomioon ottamiseen rakentamisessa. Opetus järjestetään englanniksi.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma pitää sisällään perus- ja ammattiaineopintoja, vapaasti valittavia opintoja, harjoittelun sekä opinnäytetyön. Huomattava osa opinnoista toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa erilaisten projektien ja harjoittelun sekä opinnäytetyön parissa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Ohjelmasta valmistuneet voivat sijoittua esim. vientiprojektejeihin ja kv-yrityksiin, suunnitelun, tuotannon ja ylläpidon sektoreilla. He tuovat Suomessa toimiville julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille uusinta kv-tietotaitoa ja kontakteja.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisteriopinnot yliopistossa

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Opinnot suoritettu hyväksytysti opetussuunnitelman mukaisesti.

Opintojen toteuttaminen

Kokopäiväopinnot

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto