OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Degree Programme in International Business and Logistics.
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Degree Programme in International Business and Logistics.
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Tradenomi

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Kaija Haapasalo
tutkintovastaava
puh. +358 40 098 8529
kaija.haapasalo[at]metropolia.fi
PL 4071, 00079 Metropolia

Erityispääsyvaatimukset

Katso hakukelpoisuus vaatimukset:
http://www.metropolia.fi/en/apply/studies-bachelor-business-and-administration/international-business-and-logistics/

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö:
>>

Tutkinnon profiili

Koulutus tapahtuu englanniksi. Katso lisätietoja englannin kielellä.

Keskeiset oppimistulokset

Katso lisätietoja englannin kielellä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Katso lisätietoja englannin kielellä.

Jatko-opinnot

Maisterin tutkinto

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Bachelor of Business Administration
210 opintopisteen laajuiset opinnot opintosuunnitelman mukaisesti.

Opintojen toteuttaminen

Katso lisätietoja englannin kielellä.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan kolmantena vuonna

Opiskelijavaihto

Opiskelija voi halutessaan hakea opiskelijavaihto aikaisintaan toisen vuoden syksyksi. Opiskelijavaihto voi kestaa yksi tai kaksi lukukautta.