OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Osteopatian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Osteopatian koulutusohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Osteopaatti (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Sandra Rinne
Puh. 040 159 1759
Sähköposti: sandra.rinne(at)metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili

Katso yleinen kuvaus koulutusohjelman internetsivuilta:
http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/hyvinvointi-ja-toimintakyky/osteopatia/

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset ja arviointikriteerit ovat kuvattuna kurssisuunnitelmassa. Kurssin opettaja kertoo myös kurssien alussa suoritustavat sekä arviointikriteerit.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Osteopaatti on kehon toiminnallisten häiriötilojen tutkimisen ja hoidon asiantuntija. Osteopatia tarjoaa tehokasta ja turvallista manuaalisen hoidon erityisosaamista ja ohjausta kehon toiminnallisiin ongelmiin. Osteopaattinen hoito perustuu laajaan anatomian ja fysiologian osaamiseen. Hoidon tavoitteena on edistää elämänlaatua ja hyvinvointia yhteistyössä asiakkaan ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylempään korkeakoulututkintoon hakeutumiseen (Kuntoutuksen tai Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylempi amk-tutkinto tai yliopisto) sekä erikoistumisopinnot.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen kurssin alussa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan pääosin kokopäiväisenä lähiopetuksena.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijavaihto