OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Röntgenhoitaja (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamisaluepäällikkö
Päivi Haapasalmi
puh. +358401975895
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
Tutkintovastaava Sanna Törnroos
puh. +358 40 630 1224
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityisiä pääsyvaatimuksia, soveltuvuuskoe

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Ei erityisperiaatteita

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Metropolia AMK yleiset vaatimukset ja asetukset. >>
Tutkinnon suorittamisen jälkeen röntgenhoitaja on velvollinen noudattamaan säteilysuojelua koskevia määräyksiä ja ohjeita. (STUK. ST ohje 1.6. 2009).

Tutkinnon profiili

Tuottaa näyttöön perustavan radiografia- ja sädehoitotyön osaajia.

Keskeiset oppimistulokset

Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman opiskeljoista valmistuu näyttöön perustuvan radiografia- ja sädehoitotyön osaajia. Elinikäisen oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälinen osaaminen ovat keskeisiä röntgenhoitajan osaamisalueita.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Röntgenhoitaja suorittaa kuvantamistutkimuksia ja antaa sädehoitoa yhteistyössä muiden terveysalan ammattilaisten kanssa. Radiologisissa yksiköissä ja sädehoito-osastoilla röntgenhoitaja vastaa osaltaan asiakkaan hoidosta. Terveydenhuoltoa palvelevissa yrityksissä röntgenhoitajan tehtävät painottuvat tuotekehittelyyn, markkinointiin ja koulutukseen. Röntgenhoitaja voi myös työskennellä säteilyn käytön asiantuntijatehtävissä.

Jatko-opinnot

Ylemmät AMK-tutkinnot, yliopistot

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolia AMK koskevat yleiset säädökset. Arviointi hyväksytty/hylätty tai T1-K5

Valmistuminen

Vaaditut 210 opintopistettä suoritettu hyväksytysti

Opintojen toteuttaminen

Kokopäivä opiskelu

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijavaihto